website
vaderKind

ADRZ krijgt roze lintje voor patientgerichte borstkankerzorg

Vandaag ontvangt het ADRZ opnieuw het roze lintje voor borstkankerzorg van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks kent de BVN dit lintje toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Om dit te toetsen, heeft de BVN een lijst met criteria opgesteld die voor de patiënt belangrijk zijn op het gebied van borstkankerzorg. Criteria zijn onder andere een diagnose binnen 10 werkdagen, een vast aanspreekpunt voor begeleiding tijdens het behandelproces en het standaard en bij herhaling in kaart brengen van de behoefte aan psychosociale zorg.

 

Het ADRZ voldoet aan alle verplichte én niet-verplichte criteria. Voor de toetsing zijn zowel de scores op verschillende kwaliteitsindicatoren als de ervaringen van patiënten, gemeten via een landelijke vragenlijst en benchmark, door de BVN beoordeeld. Via de Monitor Borstkankerzorg zijn alle resultaten in te zien.