website
vaderKind

ADRZ neemt aanvullende maatregelen griepepidemie

Bovendien ligt een maximaal aantal patiënten in isolatiekamers. Oorzaken hiervan zijn niet alleen Influenza B, maar ook bijvoorbeeld Influenza A, Noro en RS. Daarnaast loopt ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis op.

 

Door de extra drukte hebben medewerkers van het ADRZ de afgelopen week met zijn allen extra inspanningen moeten leveren. Hierdoor is de situatie onder controle gehouden. Hier zijn we als ziekenhuis trots op.

Op een aantal afdelingen is extra hulp ingeroepen van het Nederlandse Rode Kruis en studenten van Hogeschool Zeeland en Scalda. We bedanken deze organisaties voor hun inzet.

 

Een Crisimanagementteam blijft de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en bekijkt of er aanvullende maatregelen nodig zijn.