website
vaderKind

Drukte in het ziekenhuis

Het is erg druk in het ziekenhuis. Er zijn nog steeds veel patiënten met griep en veel patiënten moeten lang in het ziekenhuis blijven. Ook zijn er veel zieken onder het eigen personeel. Afgelopen maandag kwamen 103 patiënten naar de Spoedeisende Hulp, waarvan 46 patiënten in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dit is 30% meer dan op een gemiddelde dag.

 

Het beschikbare aantal bedden houden we continu in de gaten

Een speciaal aangesteld coördinatieteam houdt het aantal vrije bedden continu in de gaten en neemt maatregelen wanneer dit nodig is. We benutten onze locaties optimaal door patiënten die ook in Vlissingen of Zierikzee geopereerd kunnen worden, daar te opereren. Patiënten worden hierover goed geïnformeerd. In Vlissingen worden extra OK-programma’s gedraaid en het ziekenhuis gaat daar op zaterdag een extra dag open. Ook kijken we goed of patiënten niet langer dan nodig in het ziekenhuis opgenomen blijven terwijl zij overgeplaatst kunnen worden naar verpleeg- en verzorgingstehuizen.

 

Uitstellen geplande operaties wanneer dit nodig is

Geplande operaties kunnen worden uitgesteld wanneer dit noodzakelijk is om veilige zorg voor acute en spoedeisende patiënten te blijven garanderen. Tijdens de griepepidemie is dit twee maal voorgevallen. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor patiënten die zich op hun operatie hebben voorbereid, maar vragen om begrip voor deze situatie.

 

Samenwerking met omliggende ziekenhuizen

Binnen de regio is er regelmatig contact met andere ziekenhuizen om goed zicht te houden op de zorgcapaciteit en het aantal beschikbare vrije bedden. Alle omliggende ziekenhuizen in Zuidwest Nederland en België ervaren momenteel een grote drukte. Hiervoor is er samenwerking via het Regionale Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).