website
vaderKind

Feestelijke opening Leerhuis

Op 12 januari om 15.00 uur openden Emergis, het ADRZ en de gemeente Goes op feestelijke wijze het Leerhuis. Hiermee starten Emergis en het ADRZ de samenwerking op het gebied van leren, ontwikkelen, trainen en opleiden.

 

Meer stage- en opleidingsmogelijkheden

Naast het investeren in kennis en vaardigheden van eigen zorgprofessionals is het doel van het Leerhuis om innovatief meer stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren voor zorgprofessionals in Zeeland. Dit is essentieel in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de regio. De Hogeschool Zeeland (HZ) wil dan ook geen numerus fixus invoeren voor de hbo-opleiding Verpleegkunde. Het ADRZ steunt de HZ hierin door zich in te zetten om het gewenste aantal stageplaatsen te leveren voor de opleiding. Dit jaar heeft het ADRZ in vergelijking met 2017 het dubbele aantal stageplaatsen voor verpleegkundestudenten beschikbaar.

 

Innovatief kennismaken met de zorgpraktijk

In het Leerhuis, dat op termijn open staat voor andere zorgorganisaties en onderwijsinstellingen om aan deel te nemen, maken studenten op innovatieve wijze kennis met de zorgpraktijk en worden ze voorbereid op een stage in het ziekenhuis of GGZ-instelling. De HZ en het ADRZ zijn in gesprek om de uitval van verpleegkundestudenten te verminderen. De inschatting is dat het bieden van een interessante stage in het eerste en tweede jaar helpt om de uitstroom te verminderen. Ook die stages gaat het ADRZ per direct bieden.

 

Antwoord op de arbeidsmarktkrapte

De HZ, het ADRZ en Emergis zijn ervan overtuigd dat alleen een goede samenwerking een antwoord op de arbeidsmarktkrapte in Zeeland biedt om voldoende verpleegkundigen voor de regio op te leiden. Op deze manier kan de aantrekkelijkheid om te werken in de zorg in Zeeland worden verbeterd.

 

Bekijk de reportage van Omroep Zeeland

 

Bekijk en lees het hele item van Omroep Zeeland