website
vaderKind

Samenwerking ADRZ en SHL-groep: bloedafname dicht bij huis

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en SHL-Groep hebben voorgenomen om te gaan samenwerken. Ze starten daartoe met een pilot waarin ze gaan samenwerken op het gebied van bloedafname, die bij goed resultaat wordt omgezet naar een permanente samenwerking. Doel is om patiënten in de Bevelanden en omgeving nu én later snelle en toegankelijke bloedafname dicht bij huis te kunnen bieden, zoals ze dit nu ook gewend zijn. Beide partijen zijn blij met de genomen stap en zien de toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 

Met de samenwerking realiseren het ADRZ en SHL-Groep een effectieve en efficiënte decentrale bloedafname, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het patiëntenbelang staat voorop. Doel is de patiënt dicht bij huis te kunnen blijven bedienen. Met de juiste logistiek zorgen zij voor de beste dienstverlening aan huisartsen en verloskundigen. De patiënt hoeft zelf geen keuze te maken waar de bloedafname wordt uitgevoerd, maar kan met alle formulieren (ook voor de trombosedienst) terecht op een prikpost. Wat patiënten in eerste instantie vooral gaan merken van de samenwerking, is gemak. Ze kunnen zelf kiezen welke locatie voor hen het beste bereikbaar is.

 

De proef voor samenwerking start in februari 2017 voor drie maanden bij vier prikposten op de Bevelanden. SHL-Groep verzorgt tijdens deze periode voor de prikposten de bloedafname en het thuisprikken. Patiënten, huisartsen en andere betrokkenen krijgen hierover vooraf duidelijke informatie. Na afloop en evaluatie van de proef besluiten de partijen of de samenwerking op het terrein van decentrale bloedafname en thuisprikken in het totale werkingsgebied van het ADRZ wordt ingevoerd.

 

Vanaf 13 februari zijn de tijden en dagen van de prikposten in Borsele, Kwadendamme, Ovezande en 's Heerenhoek aangepast. Meer informatie via de pagina van het laboratorium.

 

Astrid van der Put, Raad van Bestuur SHL-Groep: “De zorg toegankelijk houden staat voor ons centraal. Een goede inbedding van de diagnostiek in de zorgketen is efficiënt en zorgt voor een betaalbare gezondheidszorg. Door met het ADRZ samen te werken willen wij in de regio toegankelijke zorgvoorzieningen dicht bij de patiënt kunnen blijven aanbieden en zo een verbinding maken tussen de eerstelijns zorg van bijvoorbeeld huisartsen en verloskundigen, en tweedelijnszorg, de ziekenhuizen, en kunnen we vanuit onze organisatie ook de tweede lijn bedienen.”

 

Claudia Brandenburg, voorzitter Raad van Bestuur ADRZ: “Het gezamenlijke uitgangspunt is efficiënte medische diagnostiek, optimaal bereikbaar voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. De samenwerking tussen SHL-Groep en ADRZ gaat naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking in Zeeland. Eén van de randvoorwaarden van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland.”