website
vaderKind

Succesvolle overstap zorginformatiesysteem HiX

Eind vorige week is het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis succesvol overgestapt naar een vernieuwde versie van het zorginformatiesysteem: HiX. Het zorginformatiesysteem is het centrale elektronische systeem dat ziekenhuizen gebruiken voor het opslaan van patiëntgegevens.

 

Als ziekenhuis zijn we heel blij met deze migratie. HiX maakt het ADRZ toekomstbestendig en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en ICT. In HiX kan een zorgverlener bijvoorbeeld niet meer tegelijkertijd in twee patiëntenschermen werken, wat beter is voor de patiëntveiligheid. Daarnaast werkt het systeem sneller.

 

De komende periode gaan we het systeem verder optimaliseren. Hiervoor rollen we stap voor stap projecten uit met medisch specialisten en medewerkers om de inrichting nog beter te maken.