website
vaderKind

Vandaag ontvangt het ADRZ opnieuw het roze lintje voor borstkankerzorg van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks kent de BVN dit lintje toe aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Om dit te toetsen, heeft de BVN een lijst met criteria opgesteld die voor de patiënt belangrijk zijn op het gebied van borstkankerzorg.


Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Vlissingen is na een flinke renovatie officieel open voor diagnostiek, behandeling van planbare zorg met twee operatiekamers, beeldvormende technieken, poliklinieken en een verpleegafdeling Kort Verblijf.


Het zorginformatiesysteem is het centrale elektronische systeem dat ziekenhuizen gebruiken voor het opslaan van patiëntgegevens. HiX maakt het ADRZ toekomstbestendig en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en ICT.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.