website
vaderKind

Bestuur en Organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en voortgang van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. De Raad is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

 

 

Dr Claudia Brandenburg

voorzitter RvB

 

Dr Lisette te Velde

lid RvB                                                            

 

Raad van Commissarissen

 

Naam                                    Dhr. G.J.H.C.M. Peeters, voormalig bestuurder zorginstelling

Functie                                 voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie

 

Naam                                    Prof. dr. O. Timmermans, hoogleraar

Functie                                 vicevoorzitter en voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

Naam                                    mw. I. van Stijn, intensivist

Functie                                 lid en lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

Naam                                    Dhr. A.J.M. Loogman, zelfstandig bestuursadviseur

Functie                                 lid en voorzitter Auditcommissie Financiën

 

Naam                                    Mw. L.P. van Rijsoort, HR directeur

Functie                                 lid en lid Auditcommissie Financiën en Remuneratiecommissie

 

 

Bestuurssecretaris ADRZ: mw G. Cunnen

 

Toezichtvisie raad van commissarissen

 
Organogram

Bekijk organogram (PDF)

 

Statuten

Bekijk statuten (PDF)

 

 

Contactgegevens

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Postbus 15

4460 AA Goes

 

info@adrz.nl

 

Fiscaal nummer: 8177.63.806

Kamer van Koophandel: 22063723