website
vaderKind

Adviestaak

Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het klinkt best wat vaag. We geven graag een aantal voorbeelden. De Cliëntenraad komt onder meer in actie als het gaat om:

 

* aanpassen beleid en strategie van het ziekenhuis;

* veranderingen in onderzoek, verpleging, verzorging en behandeling;

* nieuw- en verbouwplannen;

* fusies en samenwerking met andere zorginstellingen;

* openings- en wachttijden poliklinieken, bezoekregeling:

* veiligheid en kwaliteitszorg.

 

Op- en aanmerkingen

U kunt ons altijd via internet of per brief benaderen. Met onderwerpen die een bijdrage kunnen leveren aan een beter functioneren van het ziekenhuis en deskundige en patiëntvriendelijker zorg. Alleen dan kunnen we als Cliëntenraad de ziekenhuisgemeenschap, van hoog tot laag, voorzien van zinvolle adviezen en opbouwende kritiek.