website
vaderKind

PER

Patiënt Effect Rapportage (PER)

 

De Cliëntenraad heeft een patiënt effectrapportage (PER) ontwikkeld. Het is een hulpmiddel om te bereiken dat bij plannen en veranderingen in de (dagelijkse) gang van zaken in het ziekenhuis de patiëntenbelangen hierbij daadwerkelijk en tijdig worden betrokken. Het idee is ontleend aan de milieu effect rapportage (MER), een wettelijk instrument om te waarborgen dat milieubelangen voldoende in besluitvorming worden betrokken. Om te voorkomen dat de PER als een verplicht nummer wordt beschouwd, dat in enkele zinnen kan worden afgedaan, is als handreiking een controlelijst patiëntenbelang opgesteld. De lijst bevat een overzicht van de belangrijkste categorieën patiëntenbelangen. Naar believen aan te passen uiteraard.

 

Meer informatie hierover vindt u in deze informatiebrochure PER.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.