website
vaderKind

Speerpunten 2015

Ook in 2015 besteedt de Cliëntenraad weer aandacht aan de taken die voortvloeien uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het gaat dan onder meer om het uitbrengen van advies over plannen en voorstellen van de Raad van Bestuur. Ook kan de raad ongevraagd advies uitbrengen over bepaalde zaken.

Voor 2015 heeft de Cliëntenraad één centrale doelstelling opgesteld, die uiterlijk in het laatste kwartaal van het jaar moet zijn verwezenlijkt:  80 procent van de patiënten uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis vindt het ADRZ een goed en betrouwbaar ziekenhuis. Dat is best ambitieus, maar we vinden dat de lat best hoog gelegd mag worden.

 

Voor meer informatie over de activiteiten in het lopende jaar zie ons Werkplan 2015.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.