website
vaderKind

Cliëntenraad

Patiënten hebben inspraak en medezeggenschap via de Cliëntenraad ADRZ. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). Daarin staat waarover de Cliëntenraad meepraat en adviseert. Hierbij staan altijd de patiëntenbelangen centraal.

 

De ziekenhuiszorg is volop in beweging. In snel tempo verandert er veel. Het uitgangspunt van toegankelijke zorg – binnen redelijke reisafstand en tijd bereikbaar – staat onder druk. Daarom is het des te noodzakelijker dat de Cliëntenraad het belang van de patiënten behartigt.

 

De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers. Ze vertegenwoordigen de achterban, ofwel de patiënten en bezoekers van het ADRZ. De raad behandelt geen individuele klachten. Die kunnen ingediend worden bij de klachtenfunctionaris en eventueel bij de (onafhankelijke) klachtencommissie.

 

Actuele zaken waar de Cliëntenraad zich mee bezig houdt.


Over allerlei zaken adviseren, dat bestrijkt een breed terrein en een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Het klinkt best wat vaag. We geven graag een aantal voorbeelden.