Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Certificaten en keurmerken

Adrz heeft verschillende keurmerken mogen ontvangen van onafhankelijke, deskundige organisaties, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Met deze keurmerken laten we zien dat onze zorg voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Sinds 2017 hebben we alle mogelijke keurmerken behaald die we als streekziekenhuis kunnen behalen. Een mijlpaal waar we trots op zijn.

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

Adrz heeft de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) behaald. Dit betekent dat ons ziekenhuis kwalitatief goede en veilige zorg levert en voortdurend werkt aan het optimaliseren hiervan. De accreditatie omvat ook ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het systeem waarmee we risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid aanpassen.

ISO-accreditatie laboratoria en Trombosedienst

Ons Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI), ons Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en onze Trombosedienst hebben van de Raad voor Accreditatie het certificaat ISO 15189 ontvangen. Het KCL en de Trombosedienst hebben bovendien het ISO 22870-accreditaat gekregen. Beide zijn belangrijk internationale keurmerken; met het behalen hiervan voldoen we aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen voor medische laboratoria.

Certificaat Hepatitis behandelcentrum

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben Adrz erkend als een van de 40 hepatitis behandelcentra in Nederland, op basis van uitgebreide kennis op het gebied van virale hepatitis.

Predicaat Klompvoetcentrum

De Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) heeft Adrz het predicaat Klompvoetcentrum verleend op basis van de aanwezige expertise van de orthopedisch chirurgen en gipsverbandmeesters, de ervaring met klompvoetbehandelingen, de gehanteerde protocollen, de behandelwijze en het voorlichtings- en instructiemateriaal.

5 Sterren voor Apneuzorg

Het slaapcentrum van Adrz is door de Nederlandse Apneuvereniging beloond met 5 sterren, het maximale aantal. Slechts een handjevol topklinieken in Nederland heeft dit aantal sterren weten te behalen.

Groen vinkje Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Adrz heeft een groen vinkje gekregen in verschillende patiëntwijzers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), namelijk de patiëntwijzers op het gebied van bloed- en lymfeklierkanker en van darm-, prostaat- en blaaskanker. Dat betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen die de patiëntenorganisaties op deze gebieden stellen aan oncologische zorg.

Onze oncologische en hematologische zorg voldoen bovendien aan alle normen van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

Spotlight Award darmkankerchirurgie

Adrz behoort op het gebied van darmkankerchirurgie bij de 10% best presterende ziekenhuizen van Nederland. Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) heeft ons daarom een Spotlight Award toegekend voor darmkankerchirurgie (zowel voor de endeldarm als de dikke darm).

Roze Lintje Borstkanker

Voor de zorg aan borstkankerpatiënten ontving Adrz het Roze Lintje. Dat betekent dat we zorg verlenen volgens de eisen van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Ook is onze borstkankerzorg door verzekeraar CZ ingedeeld in de categorie ‘Beste Zorg’.

Keurmerk Meldcode

Adrz ontving als tweede ziekenhuis in Nederland het Keurmerk Meldcode. Dit keurmerk wordt toegekend aan organisaties die de hulpverlening en scholing rond kindermishandeling en huiselijk geweld goed op orde hebben. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

Darmstoma en Urinestoma Zorgwijzer

De Stoma Zorgwijzer  informeert stomadragers over hoe de stomazorg in ziekenhuizen is georganiseerd en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de stomavereniging. Adrz voldoet aan de normen die de Nederlandse Stomavereniging heeft vastgelegd in de Stoma Zorgwijzer.

Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk 2018

Harteraad (voorheen Hart- & Vaatgroep), vereniging voor hart- en vaatpatiënten, reikt jaarlijks het Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk uit aan ziekenhuizen die voldoen aan eisen voor patiëntgerichte vaatzorg. De keurmerken geven aan welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste vaat- en spataderzorg aanbieden. Adrz heeft beide keurmerken sinds 2016.

3 sterren Gastvrijheidszorg

Gastvrijheidszorg met sterren is een waarderingssysteem voor Nederlandse zorginstellingen, met als doel kwaliteitsverbetering. Adrz heeft 3 van de 5 sterren behaald en heeft daarmee de hoogste score in Zeeland. Onze voedselveiligheid voldoet aan de HACCP-eisen.

Ziekenhuisapotheek ISO-gecertificeerd

Ziekenhuisapotheek Scheldezoom is ISO9001 gecertificeerd en voldoet aan de veldnorm Good Manufacturing Practice Ziekenhuisfarmacie.