website
vaderKind

Idee Clientenraad ADRZ wordt landelijk voorbeeld

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft een idee van de Cliëntenraad van het ADRZ benoemd tot ‘best practice’, een excellent voorbeeld dat navolging verdient in alle andere ziekenhuizen in Nederland.


De Cliëntenraad, een wettelijk verplicht adviesorgaan dat de patiënten vertegenwoordigt, heeft eerder dit jaar bedacht dat bij elke grote verandering eerst de voor- en nadelen voor patiënten in kaart moeten worden gebracht. De raad heeft daarvoor een patiënt-effectrapportage (PER) ontwikkeld, naar analogie van de milieu-effectrapportage. De raad vond dat het ADRZ in de ontwikkeling van plannen onvoldoende rekening hield met de belangen van patiënten.


Het ADRZ is blij met de invoering van de PER, omdat de belangen van patiënten leidend behoren te zijn. De Raad van Bestuur stelt bijvoorbeeld voor alle samenwerkingsverbanden met ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen een PER op. Het gevolg is dat nu ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de gevolgen van samenwerking voor aspecten als de bereikbaarheid van de zorg, de veiligheid, de kwaliteit, de gastvrijheid en de kosten voor patiënten.


Het NIAZ is bijzonder ingenomen met de PER en adviseert ook andere ziekenhuizen er mee te gaan werken. Het NIAZ maakte dit bekend na afloop van een vierdaagse audit bij het ADRZ. Aan de hand van deze audit wordt over enkele maanden bepaald of het ADRZ in aanmerking komt voor een ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie. Twee jaar geleden kende het NIAZ het ADRZ al het VMS-veiligheidscertificaat toe.