website
vaderKind

Keurmerken

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft verschillende keurmerken mogen ontvangen van onafhankelijke, deskundige organisaties, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Met deze keurmerken laten we zien dat onze zorg voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. In 2017 hebben we met het keurmerk ‘seniorvriendelijk’ alle mogelijke keurmerken behaald die we als streekziekenhuis kunnen behalen. Een mijlpaal waar we trots op zijn.

 

NIAZ-accreditatie ziekenhuis

Het ADRZ heeft de accreditatie van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) behaald. Dit betekent dat ons ziekenhuis kwalitatief goede en veilige zorg levert en voortdurend werkt aan het optimaliseren hiervan. De accreditatie omvat ook ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS), het systeem waarmee we risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid aanpassen.

 

CCKL-accreditatie laboratorium

CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van laboratoriumonderzoek. Het ADRZ heeft van CCKL meerdere accreditaties ontvangen, namelijk voor het pathologisch-anatomisch laboratorium, het klinisch chemisch laboratorium en de Trombosedienst Zeeland. Het klinisch chemisch laboratorium heeft bovendien een certificaat voor weefselerkenning en mag sperma opwerken voor fertiliteitsbehandelingen.

 

ISO 15189-accreditatie laboratorium

Ons Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) heeft van de Raad voor Accreditatie als een van de eerste laboratoria het certificaat ISO 15189 ontvangen – een belangrijk internationaal keurmerk voor medische laboratoria. De Raad stelt dat het laboratorium een kwaliteitssysteem heeft dat regelmatig wordt getoetst en dat het zorgvuldig omgaat met toevertrouwde lichaamsmaterialen.

 

Certificaat Hepatitis behandelcentrum

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben het ADRZ erkend als een van de 40 hepatitis behandelcentra in Nederland, op basis van uitgebreide kennis op het gebied van virale hepatitis.

 

Predicaat Klompvoetcentrum

De Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) heeft het ADRZ het predicaat Klompvoetcentrum verleend op basis van de aanwezige expertise van de orthopedisch chirurgen en gipsverbandmeesters, de ervaring met klompvoetbehandelingen, de gehanteerde protocollen, de behandelwijze en het voorlichtings- en instructiemateriaal.

 

5 Sterren voor Apneuzorg

Het slaapcentrum van het ADRZ is door de Nederlandse Apneuvereniging beloond met 5 sterren, het maximale aantal. Slechts een handjevol topklinieken in Nederland heeft dit aantal sterren weten te behalen.

 

Groen vinkje Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Het ADRZ heeft een groen vinkje gekregen in verschillende patiëntwijzers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), namelijk de patiëntwijzers op het gebied van bloed- en lymfeklierkanker en van darm-, prostaat- en blaaskanker. Dat betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen die de patiëntenorganisaties op deze gebieden stellen aan oncologische zorg.

Onze oncologische en hematologische zorg voldoen bovendien aan alle normen van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

 

Spotlight Award darmkankerchirurgie

Het ADRZ behoort op het gebied van darmkankerchirurgie bij de 10% best presterende ziekenhuizen van Nederland. Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) heeft ons daarom een Spotlight Award toegekend voor darmkankerchirurgie (zowel voor de endeldarm als de dikke darm).

 

Roze Lintje Borstkanker

Voor de zorg aan borstkankerpatiënten ontving het ADRZ het Roze Lintje. Dat betekent dat we zorg verlenen volgens de eisen van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Ook is onze borstkankerzorg door verzekeraar CZ ingedeeld in de categorie 'Beste Zorg'.

 

Bronzen Smiley kinderafdeling en spoedeisende hulp

De kinderafdeling en de spoedeisende hulp van het ADRZ hebben een bronzen Smiley ontvangen van de Stichting Kind en Ziekenhuis – de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De Smiley geeft aan dat we in het ADRZ rekening houden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

 

Keurmerk Meldcode

Het ADRZ ontving als tweede ziekenhuis in Nederland het Keurmerk Meldcode. Dit keurmerk wordt toegekend aan organisaties die de hulpverlening en scholing rond kindermishandeling en huiselijk geweld goed op orde hebben. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

 

Darmstoma en Urinestoma Zorgwijzer

De Stoma Zorgwijzer informeert stomadragers over hoe de stomazorg in ziekenhuizen is georganiseerd en in hoeverre een ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de stomavereniging. Het ADRZ voldoet aan de normen die de Nederlandse Stomavereniging heeft vastgelegd in de Stoma Zorgwijzer.

 

Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk

De Hart&Vaatgroep, vereniging voor hart- en vaatpatiënten, reikt jaarlijks het Vaatkeurmerk uit aan ziekenhuizen die voldoen aan eisen voor patiëntgerichte vaatzorg. Het ADRZ heeft dit keurmerk sinds 2016. De Hart&Vaatgroep heeft ons bovendien het Spataderkeurmerk toegekend. Dit keurmerk geeft aan welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden.

 

3 sterren Gastvrijheidszorg

Gastvrijheidszorg met sterren is een waarderingssysteem voor Nederlandse zorginstellingen, met als doel kwaliteitsverbetering. Het ADRZ heeft 3 van de 5 sterren behaald en heeft daarmee de hoogste score in Zeeland. Onze voedselveiligheid voldoet aan de HACCP-eisen.

 

Keurmerk Seniorvriendelijk

Sinds 2017 mag het ADRZ zich officieel een seniorvriendelijk ziekenhuis noemen. Het keurmerk ‘Seniorvriendelijk’ is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden, met KBO-PCOB als voortrekker. Ziekenhuizen die de organisatie van zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen kunnen het keurmerk behalen.

 

Ziekenhuisapotheek ISO-gecertificeerd

Ziekenhuisapotheek Scheldezoom is ISO9001 gecertificeerd en voldoet aan de veldnorm Good Manufacturing Practice Ziekenhuisfarmacie.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.