website
vaderKind

Certificaten en Keurmerken

NIAZ certificaat Veiligheidsmanagementsysteem

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis het certificaat Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) toegekend. Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Met een geaccrediteerd of gecertificeerd VMS bewijzen ziekenhuizen dat zij de structuur op orde hebben om risico’s op het gebied van de patiëntveiligheid te beheersen. Het VMS-veiligheidscertificaat is voor een ziekenhuis ook van groot belang in de relatie met verzekeraars en financiers. In de nabije toekomst zullen verzekeraars de accreditatie steeds meer als voorwaarde hanteren bij het afsluiten van contracten. Het VMS is opgebouwd uit elf thema’s. Op drie van die thema’s noemt het NIAZ enkele aanbevelingen om tot verbetering te komen.

In oktober 2016 heeft een audit plaatsgevonden voor de instellingsbrede accreditatie.Januari 2017 volgt hierover bericht.

 

Overzicht aan afdelingen toegekende branchespecifieke certificaten of accreditatiebewijzen, keurmerken:

 

 

Prestigieus internationaal keurmerk voor MMI

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) van het ADRZ heeft een prestigieus internationaal keurmerk voor medische laboratoria verkregen (2016). De Raad voor Accreditatie, die het certificaat heeft toegekend, stelt dat het laboratorium zorgvuldig omgaat met de toevertrouwde lichaamsmaterialen en een kwaliteitssysteem heeft dat regelmatig wordt getoetst. Hierdoor zijn patiënten en zorgverzekeraars blijvend verzekerd van hoge kwaliteit.

 

Spotlight Award toegekend voor behandeling darmkanker

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis behoort tot de beste ziekenhuizen van Nederland voor de behandeling van darmkanker. Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) heeft het ADRZ daarom een zogeheten Spotlight Award toegekend (2016). De toekenning is van groot belang omdat het ADRZ meedoet aan het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het ADRZ krijgt deze niet alleen vanwege de kwaliteit van de behandeling, ook doen zich in het ADRZ rondom operaties minder complicaties voor dan in andere ziekenhuizen.

 

Groen vinkje Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft het groene vinkje gekregen in de patiëntwijzer van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden die de patiëntenorganisaties stellen aan goede zorg bij bloed- en lymfeklierkanker. De NFK hanteert twaalf criteria voor het groene vinkje en eist onder meer dat de patiënt door een gespecialiseerde hematoloog wordt behandeld en door middel van een afgesproken zorgpad weet waar hij of zij aan toe is. Ook moet de patiënt gedurende de ziekte goed begeleid worden door een gespecialiseerd verpleegkundige. Het ADRZ voldoet aan al deze eisen en is blij met het behalen van het groene vinkje (2016).

Het vinkje wordt daarnaast gezien als een extra bevestiging voor de goede oncologische zorg die het ziekenhuis biedt.

Patiëntenverenigingen hebben ook de darm-, prostaat- en blaaskankerzorg van het ADRZ een groen vinkje toegekend in de ‘patiëntwijzer’ van de NKF.

De oncologische en hematologische zorg in het ADRZ voldoet ook aan alle normen van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

 

Borstkankerzorg

Voor de zorg aan borstkankerpatienten ontving het ADRZ in 2016 wederom het Roze Lintje, daarmee zorg verlenend conform de eisen die de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft opgesteld. Het roze lintje geeft aan dat het ziekenhuis de zorg verleent zoals BVN deze voor ogen heeft.

Naast het Roze Lintje heeft verzekeraar CZ de borstkankerzorg ingedeeld in de categorie 'Beste Zorg'.

 

Vaatchirurgie

Het ADRZ heeft het Vaatkeurmerk 2016, een absolute voorwaarde voor vaatchirurgie.

Daarnaast heeft de patiëntenorganisatie Hart & Vaatgroep het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis het Spataderkeurmerk 2016 toegekend. Dit keurmerk geeft aan welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden.

 

Spoed Eisende Hulp Smiley

Als eerste ziekenhuis in Nederland krijgt het ADRZ een SEH-Smiley toegekend (augustus 2015). Ieder ziekenhuis met Smileys voldoet aan de standaard voor kindgerichte zorg. De Smiley voor Spoedeisendehulp afdelingen is nieuw en in Nederland uniek! De Stichting Kind & Ziekenhuis, Kind & Zorg en de voorevaluatie hebben de basis gevormd voor de bronzen SEH-Smiley.

De kinderafdeling van het SEH is al in het bezit van een Smiley, wat ook een vereiste is om voor een SEH-Smiley te krijgen. Tijdens een visitatie worden een 4-tal hoofdthema’s, 11 sub thema’s en 30 criteria getoetst en aan de hand van de uitkomsten van de Ervarings- en Medewerkersmonitor en de zogenaamde Thermometervragenlijsten heeft dit geleid tot de bronzen SEH-Smiley.

Tevoren heeft de SEH van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes meegedaan met de landelijke pilot voor een SEH-Smiley:

http://kindenzorg.nl/smiley-voor-de-spoedeisende-hulp/

 

Bronzen Smiley voor Kindergeneeskunde

De Kinderafdeling van het ADRZ is beloond met een bronzen Smiley (januari 2015). Deze is toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis. Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumenten-organisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.

 

Keurmerk Meldcode

Het ADRZ ontving als tweede ziekenhuis in Nederland het landelijke 'Keurmerk Meldcode'. Het keurmerk is toegekend aan organisaties die de hulpverlening en scholing rondom kindermishandeling en huiselijk geweld goed op orde hebben. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein. Het ADRZ heeft een gediplomeerde aandachtsfunctionaris in dienst en werkt met protocollen zodat er snel gehandeld kan worden bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Er vindt scholing plaats onder alle personeelsleden van het ADRZ en er kan hulp ingeroepen worden voor gespreksvoering en overleg.

 

ADRZ officieel 'klompvoetcentrum'

De Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) heeft het ADRZ officieel benoemd tot klompvoetcentrum (januari 2015). Voor de toekenning van dit predicaat moet de klompvoetzorg voldoen aan strikte eisen. De vakgroep orthopedie en de gipsverbandmeesters van het ADRZ zijn trots dat ze deze zorg blijvend in Zeeland kunnen aanbieden.

 

Pathologisch-anatomisch laboratorium (PA-lab)

Gecertificeerd volgens de CCKL Praktijkrichtlijn.

 

Laboratorium (Klinisch Chemisch Laboratorium) en Trombosedienst Zeeland

Beide zijn gecertificeerd volgens de CCKL Praktijkrichtlijn.

Het laboratorium heeft een certificaat voor weefselerkenning. Dat betekent dat het laboratorium toestemming heeft voor het opwerken van sperma als onderdeel van een fertiliteitsbehandeling (IUI).

 

Stomazorg

Het ADRZ voldoet aan de normen die de Nederlandse Stomavereniging heeft vastgelegd in de zogeheten stoma zorgwijzer. De zorgwijzer geeft stomadragers betrouwbare informatie over hoe de stomazorg in ziekenhuizen is georganiseerd en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de stomavereniging. De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, verpleegkundigen en medisch specialisten normen bepaald voor een goede stomazorg. Deze normen zijn terug te vinden op www.stomazorgwijzer.nl.

 

Prostaatkankerzorg

Het ADRZ heeft het keurmerk ontvangen voor goede zorg bij prostaatkanker. Het ADRZ voldoet volgens de ProstaatKankerStichting aan de normen die deze patiëntenorganisatie met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld. De stichting heeft een Patiëntenwijzer Prostaatkanker online gezet waarin te zien is welke ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Bij die voorwaarden hoort onder meer dat op de afdeling Urologie alle onderzoeken gebeuren die nodig zijn voor het stellen van de diagnose prostaatkanker. Ook moet een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken zijn bij de zorg voor de prostaatkankerpatiënt.

 

Hepatitiscentrum

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging heeft het ADRZ erkend als een van de 40 Hepatitis Behandelcentra in Nederland.

 

Slaapcentrum

Het Slaapcentrum staat hoog aangeschreven, zoals blijkt uit het feit dat het door de Nederlandse Apneuvereniging is beloond met vijf van de vijf te behalen sterren, iets dat maar een handjevol topklinieken in Nederland heeft bereikt.

  

Intensive care, Gouden Oor award

Tijdens het European Listening & Healthcare congres 2014 heeft de kerngroep Familiy Centered Intensive Care de Gouden Oor Award voor de Zorg ontvangen. Sinds 2006 wordt jaarlijks de Gouden Oor Award uitgereikt aan de organisatie die het meest effectief omgaat met feedback van klanten. In de afgelopen jaren werd de Gouden Oor Award uitgereikt aan Robeco, Essent en KLM. Dit jaar werd voor het eerst de Gouden Oor Award voor de Zorg uitgereikt als prijs voor het effectief luisteren naar mensen die zorg gebruiken. Wie zorg nodig heeft, wil niet alleen ‘geholpen worden’, maar vooral gehoord worden.

De Gouden Oor Award Zorg beloont organisaties die met succes het luisteren naar klanten aantoonbaar hebben versterkt. Op die manier worden inzichten en goede voorbeelden gedeeld die navolging verdienen.

 

Gastvrijheid

Gastvrijheidszorg met sterren is een waarderingssysteem voor Nederlandse zorginstellingen, met als doel kwaliteitsverbetering. Het ADRZ heeft een derde ster behaald, vijf sterren is het maximum. Onze voedselveiligheid voldoet aan de HACCP-eisen. Meer informatie over dit waarderingssysteem vindt u op www.zorgmetsterren.nl

 

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek 'Scheldezoom' is ISO9001 gecertificeerd en voldoet volgende de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de veldnorm Good Manufacturing Practice Ziekenhuisfarmacie (GMD-z).

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.