website
vaderKind

Sterftecijfer (HSMR)

ADRZ heeft goed resultaat met betere registratie sterftecijfers
Het sterftecijfer (HSMR) van het ADRZ over 2016 is vastgesteld op 112. Dat cijfer is fors lager dan dat van het jaar ervoor (126). De cijfers tot en met het derde kwartaal 2017 zien er nog beter uit. Naar verwachting eindigt 2017 onder de 100.

Dit resultaat is vooral te danken aan betere registratie. Het ADRZ bleek in 2015 en jaren daarvoor niet goed genoeg te registreren. Met name kwam uit onderzoek onvoldoende registratie op: nevenregistratie van palliatie (begeleid overlijden in het ziekenhuis bij een ongeneeslijke ziekte), de nevendiagnose (extra aandoeningen zoals diabetes of hartfalen) en de hoofddiagnose. Dat leidde tot een onjuist en te hoog cijfer, dat niet in lijn is met de werkelijkheid.

 

Vanaf midden 2016 zijn er verbeteringen doorgevoerd zoals meer medewerkers (medisch codeurs), bijscholing op registratie, maandelijkse steekproeven, 4-ogen principe bij vaststellen registratie bij overlijden en directe terugkoppeling als dat niet goed is gegaan. ADRZ blijft continu verbeteren in dit proces.

Voor een nadere toelichting van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) op de sterftecijfers, klik hier en voor de 'Leeswijzer sterftecijfers' van de Consumentenbond, klikt u hier.

 

PDF DocumentAdmiraal De Ruyter Ziekenhuis - 2014-2016.pdf