website
vaderKind

Sterftecijfer (HSMR)

ADRZ streeft naar meer betrouwbaarheid gegevens

 

Het sterftecijfer (HSMR) van het ADRZ over 2015 is vastgesteld op 126. Dat cijfer is opvallend hoger dan dat van het jaar ervoor (106) en ligt boven het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van het ADRZ blijkt dat de onvolledige nevenregistratie van palliatie (begeleid overlijden in het ziekenhuis bij een ongeneeslijke ziekte), de nevendiagnose (extra aandoeningen zoals diabetes of hartfalen) en de hoofddiagnose tot een onjuist en te hoog cijfer hebben geleid (zie grafiek hieronder).

 

Een dossiercommissie bestudeert sinds 2013 voor het ADRZ altijd alle details rond alle overleden patiënten. “De dossiercommissie heeft geen enkele indicatie dat er in het ADRZ ondermaatse zorg wordt geleverd die tot hogere sterfte leidt”, aldus de voorzitter Henk Jonkers (gepensioneerd internist).

Ook daaruit volgt de conclusie dat het hoge HSMR-cijfer over 2015 het gevolg is van een afwijkende registratie en dossiervoering. Door de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (HIX) zal dit vanaf de zomer van 2017 beter worden geregistreerd. Alleen zo kunnen de sterftecijfers worden vergeleken met het landelijk gemiddelde.

 

 

Toelichting: in deze grafiek valt af te lezen dat het ADRZ per patiënt een lager gemiddeld aantal nevendiagnosen (extra aandoeningen zoals diabetes, hartfalen) registreert waardoor de patiënt gezonder lijkt dan hij/zij daadwerkelijk is.

 

Voor een nadere toelichting van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) op de sterftecijfers, klik hier en voor de 'Leeswijzer sterftecijfers' van de Consumentenbond, klikt u hier.

 

PDF Document06010901- Admiraal de Ruyter Ziekenhuis - 2013-2015.pdf

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.