website
header04
header02
header03

Uw afspraak

Als u een afspraak wilt maken voor het spreekuur van een medisch specialist of voor onderzoek of behandeling op een afdeling, moet u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts hebben.

   

Afspraakcentrale 

E-mail: afspraakcentrale@adrz.nl. Graag bij uw e-mail uw volledige naam en geboortedatum vermelden.

 

Telefoonnummer:

088 33 88 444

U kunt bellen op:

ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur

 

De volgende afdelingen behoren niet tot de Afspraakcentrale, deze belt u rechtstreeks:

 

Locatie Goes

 Interne Geneeskunde

 • algemeen/nefrologie (nierziekten)
 • oncologie/hematologie/maag-darm-leverziekten

 

 0113 234 495

 0113 234 549

 Kaakchirurgie (via Zeelandcare)  088 338 84 22
 Laboratorium (geen afspraak nodig)  0113 234 580
 Neurochirurgie  0113 234 653
 Nucleaire Geneeskunde  0118 425 291
 Oogheelkunde  0111 418 750
 Radiologie (röntgenafdeling)  0113 234 360
 Revalidatiegeneeskunde  0113 234 660

 

Locatie Vlissingen

Interne Geneeskunde
 • algemeen/nefrologie (nierziekten)
 • oncologie/hematologie/maag-darm-leverziekten

 

0118 425 185

0118 425 141

Kaakchirurgie (in Zorgboulevaart!) 088 338 84 22
Laboratorium (geen afspraak nodig) 0118 425 880
Oogheelkunde 0118 672 779
Radiologie (röntgenafdeling) 0118 425 581
Trombosedienst (Medisch Centrum Kalverstaat) 0118 425 730

  

Inschrijven en identificatieplicht

U meldt zich bij receptie in de centrale hal als u:

 • verhuisd bent of uw telefoonnummer gewijzigd is
 • van huisarts of tandarts veranderd bent
 • een nieuwe zorgverzekeraar heeft
 • zich nog niet heeft geïdentificeerd

 

Geldig legitimatiebewijs

U kunt zich legitimeren met onderstaande documenten:

 • nationaal paspoort of identiteitsbewijs
 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie
 • een geldig rijbewijs

 

Kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht in Nederland geldt in de zorg geen leeftijdsgrens. Kinderen vanaf 0 jaar moeten hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan nu nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

 

Wanneer u zich niet kunt identificeren

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs kunt laten zien, mag het ziekenhuis u volgens de wet toestaan om uiterlijk binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting te voldoen. Uitgangspunt is dat er bij aandoeningen waarbij met spoed zorg vereist is, meteen zorg moet worden verleend. In dergelijke gevallen wordt er naderhand om een legitimatiebewijs gevraagd.

Lees meer informatie over idenficatieplicht in de zorg

 

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig. 

 

Privacy

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Nadere informatie

Kijk onder specialismen voor nadere informatie over onze specialismen, artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen.