website
header04
header02
header03

Klacht

In een grote organisatie als het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis kan het voorkomen dat u over (sommige onderdelen van) uw behandeling niet zo tevreden bent. Indien u een klacht of probleem heeft, is het raadzaam deze in eerste instantie te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Op deze manier kunnen er veel problemen opgelost worden en de hulpverlener krijgt de kans de zorg te verbeteren. Als u er samen niet uitkomt, kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van het ADRZ.

 

Indienen klacht

U kunt een klacht schriftelijk indienen:

De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om te bespreken hoe uw klacht in een bemiddelingstraject kan worden behandeld.

 

Bent u van mening dat uw klacht na een bemiddelingstraject niet  naar tevredenheid is opgelost, of u wilt een oordeel over uw klacht, dan kunt u de klacht  voorleggen aan de klachtencommissie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.
De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Bij haar oordeel kan de klachtencommissie een advies geven aan de Raad van Bestuur tot het nemen van maatregelen.

Meer informatie over behandeling van uw klacht in deze folder. Over de werkwijze van de klachtencommissie: klachtenreglement ADRZ.

 

U kunt uw klacht ook, al dan niet na bemiddeling door de klachtenfunctionaris of beoordeling door de klachtencommissie, aan een andere instantie voorleggen zoals de Inspectie voor de Volksgezondheid of het Regionaal Medisch Tuchtcollege.