website
header04
header02
header03

Rechten en plichten

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een aantal rechten en plichten tussen patiënt en hulpverlener geregeld:

 

 • recht op behandeling en goede kwaliteit van zorg
 • recht op informatie
 • recht op toestemming (informed consent)
 • recht op tweede mening (second opinion)
 • recht op geheimhouding
 • recht op privacy
 • recht op vrije artsenkeuze
 • recht op inzage medische gegevens.

 

Naast rechten hebben patiënten ook plichten. Zowel in de WGBO als in de Zorgverzekeringswet is een aantal algemene plichten vastgelegd:

 

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren. Naar aanleiding hiervan kan de hulpverlener een goede diagnose stellen en u een deskundige behandeling geven.
 • U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen en mee te werken aan de afgesproken behandeling.
 • U moet de hulpverlener of instelling waar deze werkt betalen.
 • U moet zich bij ieder bezoek aan het ziekenhuis kunnen legitimeren met behulp van een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
 • U moet verzekerd zijn voor ziektekosten.

 

In het patiëntenmagazine, dat u krijgt wanneer u moet worden opgenomen, kunt u een toelichting op deze rechten en plichten lezen. U kunt het magazine ook alvast downloaden van onze website, via 'publicaties'.

 

Links

www.rijksoverheid.nl (Gezondheid & Zorg/R/Rechten van patiënten en cliënten in de zorg)

www.npcf.nl (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)