website
header04
header02
header03

Toestemming inzage gegevens

Huisartsen en apothekers in de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, raden patiënten aan om toestemming te geven voor uitwisseling van uw gegevens, omdat de huisarts, de apotheker en andere zorgverleners dan beter in staat zijn hen te helpen.

Uw toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens kunt u geven via de website www.zorgplazazeeland.nl.

 

Op deze website wordt u op één formulier driemaal om toestemming gevraagd:

  1. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van de huisartsenpraktijk*

  2. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van de apotheek*

  3. Toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit het systeem/dossier van het ziekenhuis.

 

* Als u hiervoor eerder toestemming heeft gegeven aan uw huisarts of aan uw apotheker, dan kunt u dit aangeven. In dat geval vinkt u aan dat u eerder toestemming heeft gegeven en daarnaast vinkt u de toestemming voor het ziekenhuis aan.

 

Kunt u geen toestemming verlenen via de site? Dan kunt u hier een formulier downloaden en ingevuld inleveren bij één van de recepties van het ADRZ. Hierbij dient men zich te legitimeren.

 

Medische informatie mag alleen worden uitgewisseld binnen het behandelteam dat zich met de zorg van een patiënt bezighoudt. Dit zijn de medische specialist, de huisarts, de waarnemend huisarts op de Huisartsenpost, de apotheker, specialisten ouderengeneeskunde, de verloskundige of (gespecialiseerde) verpleegkundigen.

 

Geeft u toestemming voor naslag van uw medische gegevens via het portaal van het ADRZ, dan geeft u hiermee ook toestemming voor het gebruik van uw ziekenhuisgegevens via het LSP op het moment het ziekenhuis hier in de toekomst bij aansluit.

 

Keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen hebben geen toegang tot deze gegevens.

 

Vragen?

Uiteraard is het inzien van deze gegevens streng beveiligd en aan strikte voorwaarden gebonden. Alleen wanneer er sprake is van een behandelrelatie tussen arts en patiënt mogen gegevens worden ingezien.

Naast de informatie op de website www.zorgplazazeeland.nl. kunt u meer informatie over dit onderwerp verkrijgen:

Via de e-mail bureaupatientenregistratie@adrz.nl of telefonisch via 0118 – 425110 (maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur).

 

De website www.zorgplazazeeland.nl is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Huisartsen Zorg, huisartsenpraktijken, apothekers en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.

 

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens van het ADRZ inzien

Ook zorgverleners die niet in het ADRZ werkzaam zijn, kunnen onder voorwaarden uw medische gegevens inzien via  de uitwisselingssystemen van het ADRZ (Zorgportaal, LSP en XDS).

 

Eén van die voorwaarden is, dat een zorgverlener uw medische gegevens alleen kan inzien met uw toestemming. Ook moet er sprake zijn van een behandelrelatie, met andere woorden; een zorgverlener mag enkel uw gegevens inzien als u onder behandeling bent bij die zorgverlener.

 

De volgende groepen zorgverleners kunnen, indien er sprake is van een behandeling door deze zorgverleners, uw medische gegevens van het ADRZ inzien.

 

 • huisartsen, waaronder ook waarnemers en huisartsen in opleiding
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • verloskundigen
 • artsen van Emergis
 • apothekers
 • verpleegkundig specialisten
 • artsen Hyperbaar Centrum, Reumazorg Zuid-West Nederland en Dermateam
 • jeugdartsen GGD
 • Radiotherapeuten ZRTI
 • Specialisten Zorgsaam
 • Specialisten Erasmus MC

 

Daarnaast zijn medische gegevens toegankelijk voor artsen van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en kunnen er röntgenbeelden en bijbehorende verslagen bekeken worden door artsen uit andere Nederlandse ziekenhuizen waar het ADRZ patiënten naar doorverwijst.

 

Fysiotherapeuten hebben toegang tot het Zorgportaal, maar deze kunnen uw medische gegevens niet inzien. Fysiotherapeuten kunnen via het Zorgportaal enkel berichten versturen naar specialisten in het ADRZ.

 

Keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen hebben geen toegang tot genoemde uitwisselingssystemen.

Welke van uw medische gegevens kunnen zorgverleners inzien

Zorgverleners die niet in het ADRZ werkzaam zijn, kunnen onder voorwaarden uw medische gegevens inzien via  de elektronische uitwisselingssystemen van het ADRZ (Zorgportaal, LSP en XDS).

 

Eén van die voorwaarden is, dat een zorgverlener uw medische gegevens alleen kan inzien met uw toestemming. Ook moet er sprake zijn van een behandelrelatie, met andere woorden; een zorgverlener mag enkel uw gegevens inzien als u onder behandeling bent bij die zorgverlener.

 

Welke van uw medische gegevens kunnen zorgverleners inzien in het ADRZ?

 • toekomstige (geplande) afspraken in het ADRZ 
 • afspraken die u in het verleden heeft gehad
 • of u in het ADRZ bent opgenomen of opgenomen bent geweest
 • brieven aan uw huisarts of verslagen van onderzoeken
 • uitslagen van laboratorium en/of röntgen onderzoeken
 • medicatieoverzichten
 • röntgen foto’s

 

Fysiotherapeuten hebben toegang tot het Zorgportaal, maar deze kunnen uw medische gegevens niet inzien. Fysiotherapeuten kunnen via het Zorgportaal enkel berichten versturen naar specialisten in het ADRZ.

Keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen hebben geen toegang tot genoemde uitwisselingssystemen.