website
header04
header02
header03

Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen

Acht van de tien Nederlanders liggen ‘s nachts wel eens wakker, voornamelijk door stress. Vier op de tien Nederlanders hebben altijd of regelmatig slaapproblemen. Bijna een kwart van de Nederlanders voelt zich doorgaans vermoeid en een op de tien zelfs erg vermoeid. Bij veel mensen komen de slaapproblemen voort uit een combinatie van factoren. Die uiten zich bijvoorbeeld in snurken of slaapapneu. Dat is een slaapstoornis waarbij tijdens het slapen perioden van ademstilstand of een ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Slaapapneu komt veel voor, heeft een nadelig effect op de levensduur en kan tot fatale complicaties leiden. Daar staat tegenover dat deze stoornis goed te behandelen is, waarna het verhoogde risico verdwijnt.

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft sinds 2008 een Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen (CSW). Er is een multidisciplinaire samenwerking met de neurologen, KNO-artsen en longartsen. Via deze specialisten kunt u ook verder verwezen worden. Door een zorgvuldige intake en onderzoek in het Centrum kan de onderliggende stoornis van de slaapklacht mogelijk opgespoord worden.  

 

Behandelteam

In het team werken neurologen, longartsen en KNO-artsen. Een psycholoog, kaakchirurg en tandheelkundig specialist worden zo nodig ingeschakeld. Ook werken er laboranten Klinische Neurofysiologie (KNF), longfunctielaboranten en gespecialiseerde OSAS-verpleegkundigen (OSAS = Obstructief Slaap Apneu Syndroom). 

De slaapapneu onderzoeken (polygrafie) kunnen zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden in Goes of Vlissingen. Alle uitgebreide slaaponderzoeken (polysomnografie) vinden klinisch plaats in Vlissingen.

 

Verwijzing

Zowel huisartsen als specialisten kunnen u doorverwijzen naar dit Centrum. Aan de hand van de verwijzing wordt u aanvankelijk gezien door de neuroloog, longarts of KNO-arts. Door middel van vragenlijsten wordt uw slaapklacht nader bekeken. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor verder onderzoek.

De longarts beoordeelt patiënten met ademhalingsgerelateerde klachten en behandelt deze patiënten.

De KNO-arts behandelt bij klachten van de bovenste luchtwegen of snurken.

De neuroloog beoordeelt de overige klachten van de slaap en zal ze zo mogelijk met medicijnen behandelen. Ook komen slaapstoornissen veelvuldig voor bij een neurologische aandoening.

 

Het Slaapcentrum houdt vier dagen in de week polikliniek in Goes en Vlissingen. Dat het centrum hoog staat aangeschreven, blijkt wel uit het feit dat het door de Nederlandse Apneuvereniging is beloond met vijf van de vijf te behalen sterren en dat heeft maar een handjevol topklinieken in Nederland bereikt.

 

 

Meer informatie omtrent de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen binnen het ADRZ vindt u op:

http://www.neurologie-zeeland.nl/afdelingen-poliklinieken/centrum-voor-slaap-en-waakstoornissen

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.