website
header04
header02
header03

Diabetespoli

Diabetes is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting zijn er in Nederland meer dan 900.000 mensen met diabetes mellitus, ook wel diabetes genoemd. Diabetes ontstaat door een tekort aan insuline en/of een verminderde gevoeligheid voor insuline, een hormoon dat door de alvleesklier wordt gemaakt. Hierdoor wordt de hoeveelheid glucose in het bloed te hoog. Op de diabetespoli worden patiënten met diverse typen diabetes behandeld waaronder type 1 diabetes, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes. Patiënten worden behandeld volgens de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat ieder kwartaal een policontrole bij de internist of diabetesverpleegkundige plaatsvindt. Ook vindt doorverwijzing naar de diëtiste, podotherapeut en oogarts plaats. De behandeling wordt individueel en in samenspraak met de patiënt vastgesteld.

 

EADV kwaliteitsregister

Alle diabetesverpleegkundigen van de diabetespoli van het ADRZ staan ingeschreven in het EADV-kwaliteitsregister. Het EADV-Kwaliteitsregister is een kwaliteitsinstrument waarmee diabetesverpleegkundigen gewaardeerd en erkend worden in hun functie in de diabeteszorg. Deze registratie wordt beschouwd als de basisgarantie voor de deskundigheid en de kwaliteit van de ingeschreven verpleegkundigen. Het is één van de middelen die de kwaliteit van zorg die diabeteszorgverleners leveren, op niveau brengt en houdt. De diabetesverpleegkundigen dienen aan diverse registratiecriteria te blijven voldoen om hun registratie te mogen behouden. Zij volgen hiervoor onder andere met regelmaat scholingen.

 

Voorbereiding bezoek diabetesverpleegkundige

Heeft u specifieke vragen? Loopt u tegen bepaalde zaken aan? Heeft u nog materialen nodig? Wat wilt u de komende periode bereiken met betrekking tot uw diabetesregulatie? Soms is het prettig om deze onderwerpen op te schrijven zodat u tijdens het gesprek geen onderwerpen vergeet te bespreken.

Wat brengt u mee naar uw afspraak: recente bloedglucosewaarden; actuele medicijnlijst (op te vragen bij uw apotheek, benoem ook medicijnen die u niet op recept heb verkregen) en, indien in uw bezit: Insulinepennen, Bloedglucosemeter, Insulinepomp en Glucosesensor.

 

Controle afspraken diabetespatiënten

De volgende controles zijn voor u als diabetespatiënt van belang:

Oogarts:

U maakt zelf jaarlijks een afspraak voor de oogcontrole bij de oogarts via de volgende telefoonnummers: Vlissingen: 0118-672779; Goes/Zierikzee: 0111-418750.

Pedicure/podotherapeut:

De kosten van de pedicure en podotherapeut worden niet meer standaard vergoed door de zorgverzekeraar. De diabetesverpleegkundige controleert minimaal eenmaal per jaar uw voeten. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de podotherapeut.

Laboratoriumonderzoek:

De formulieren voor het laboratoriumonderzoek (bloed/urine) worden niet meer per post toegestuurd. U krijgt deze mee na het bezoek aan uw arts of diabetesverpleegkundige.

Controles:

U krijgt eenmaal per jaar een jaarcontrole bij uw internist, in principe in uw geboortemaand en driemaal per jaar een kwartaalcontrole bij de diabetesverpleegkundige. Bij sommige patiënten zal er, i.v.m. andere aandoeningen dan diabetes, tweemaal per jaar controle door de internist plaatsvinden (de afspraak bij de diabetesverpleegkundige vervalt dan). De afspraken voor de jaarcontrole bij de internist kunt u zelf drie maanden van tevoren maken, de vervolgafspraak bij de diabetesverpleegkundige wordt aan het eind van het consult met u gemaakt. Telefoonnummers poli interne geneeskunde: Vlissingen: 0118-425315, Goes/Zierikzee: 0113-234491.

 

Het diabetesteam staat voor een flexibele en individuele benadering van u als mens met diabetes. Indien het nodig is dan kunnen extra controles worden ingepland. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.

 

BolusCalculator programma

Het BolusCalculator programma is een manier om uw hoeveelheid te spuiten insuline te berekenen met behulp van een speciale bloedglucosemeter: De Accuchek Aviva Expert. Deelname is bedoeld voor mensen met diabetes die als behandeling een 4x daags insulineschema hebben . Het programma wordt gegeven door een diëtiste en een diabetesverpleegkundige en bestaat uit twee bijeenkomsten met een tussentijd van 3 weken.

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u de speciale bloedglucosemeter met uitleg. Een uitgebreide handleiding en een trainingshandboek. De diëtiste zal u helpen om de koolhydraten te berekenen in uw voeding. Ook krijgt U een speciaal dagboek mee om de glucosewaarden en de voeding te noteren zodat deze gegevens tijdens de tweede bijeenkomst kunnen worden gebruikt om de bloedglucosemeter te programmeren. Daarna kan de meter voor u uitrekenen hoeveel maaltijdinsuline u nodig heeft! Na het bijwonen van de twee bijeenkomsten ontvangt u een certificaat waarmee u in het vervolg de strips van de meter vergoed zal krijgen. Voor meer informatie over het BolusCalculator programma kunt u contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige.

 

Diabetescafé

Elk kwartaal wordt een Diabetescafé georganiseerd in Goes en in Middelburg. Alle mensen met belangstelling voor diabetes zijn van harte welkom! Voor meer informatie kunt u de Facebookpagina van het Diabetescafé raadplegen: https://www.facebook.com/diabetescafedebevelandenenwalcheren 

  

Links

www.dvn.nl

www.diep.info

www.diabetesfonds.nl

www.pompnet.nl

www.glucosesensornet.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.