website
header04
header02
header03

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarmee u te maken kunt krijgen als u problemen ondervindt in het dagelijkse functioneren door ziekte of een beperking. Denk hierbij aan problemen in de zelfverzorging, mobiliteit, werk of vrije tijd. Een ergotherapeut begeleidt en adviseert u in het zoeken naar de mogelijkheden om uw gewenste activiteiten weer op te pakken en deze zo optimaal mogelijk uit te voeren. Er wordt tijdens een ergotherapie behandeling vaak gebruik gemaakt van  hulpmiddelen of een aanpassing, maar soms is een 'andere manier van werken' een oplossing.

  

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft drie ergotherapeuten in dienst. Zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici:

- Jill Buijsse, locatie Goes;

- Kim Scheringa, locatie Goes;

- Evelien Schouten, locatie Vlissingen en Goes.

 

Ergotherapie tijdens opname

Wanneer u opgenomen bent in het ADRZ, dan kan het zijn dat uw behandelend arts ergotherapie inschakelt aan de hand van een verwijzing. De ergotherapeut komt u bij opname aan uw bed behandelen en onderzoekt wat de aard van uw probleem is. De ergotherapeut stelt een behandelplan op en samen gaat met u aan de slag, zodat u weer zo optimaal mogelijk kunt omgaan met uw beperkingen. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag en het verloop ervan.

 

De taken die wij uitvoeren in het ziekenhuis zijn:

•          training in de zelfverzorging

•          training in de huishoudelijke taken

•          cognitieve training

•          arm/handfunctie training

•          decubitus advies

•          lig en zit advies

•          ontslag voorbereiding.

 

Na ontslag uit het ziekenhuis

Soms blijkt dat ergotherapie bij ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk is. U krijgt dan van uw behandelend arts een verwijzing mee voor 'extramurale enkelvoudige ergotherapie'. Dit wil zeggen dat u dan van thuis uit ergotherapie kan volgen.

 

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis en het wordt noodzakelijk geacht door de behandelend arts dat u ergotherapie nodig heeft, behoort ergotherapie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen.

Wanneer u extramurale ergotherapie volgt, heeft iedereen recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige verzekeringen vergoeden meer, dit kunt u terug vinden in uw polis.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.