website
header04
header02
header03

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezig houdt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut begeleidt en adviseert bij stoornissen en beperkingen in de houding en het bewegen. De behandeling richt zich op het bevorderen van het herstel en/of het voorkomen van (verergering) van de klachten. Uw eigen inzet als patiënt is daarbij noodzakelijk.  

 

Fysiotherapie is een beschermd beroep, wat inhoudt dat iemand zich alleen fysiotherapeut mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige hbo-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG registratie bezit. Na deze basisopleiding zijn er nog tal van mogelijkheden tot verdere specialisatie.

 

Klinische Fysiotherapie in het ADRZ (tijdens uw opname)

Fysiotherapie wordt aangeboden op de locaties Goes en Vlissingen, waarbij in Vlissingen de nadruk ligt op klinische fysiotherapie bij de planbare zorg en in Goes de nadruk ligt op acute zorg. Tijdens uw opname kan het zo zijn dat er verschillende therapeuten aan uw bed verschijnen. De afdeling Fysiotherapie begeleidttevens  stagiaires van de Avans Hogeschool Breda. Het kan dus zijn dat een stagiair(e) fysiotherapie u (mede) behandelt. Stagiaires werken altijd onder verantwoordelijkheid van de begeleidende fysiotherapeut.

 

Wanneer u bent opgenomen in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis kan het zijn dat uw behandelend arts fysiotherapie noodzakelijk acht. Er kan onder andere bij de volgende problemen fysiotherapie worden aangevraagd:

- longaandoeningen;

- hartaandoeningen;

- operatie of problemen aan het bewegingsapparaat;

- grote buik- of borstkasoperaties;

- langdurige bedlegerigheid of opname op de intensive care;

- neurologische aandoeningen;

- problemen in de ontwikkeling van een kind;

- reumatische aandoeningen.

 

De fysiotherapeut komt aan uw bed, onderzoekt de aard en oorzaak van uw klachten, maakt een fysiotherapeutisch behandelplan voor u en bespreekt dit met u. Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klachten. Indien noodzakelijk kan fysiotherapie na uw ontslag worden voortgezet.

De fysiotherapeut behandelt u met als doel uw lichamelijk herstel te bevorderen. Hier zult u zo mogelijk zelf aan mee moeten werken. Het kan zijn dat de fysiotherapeut u oefeningen leert die u zelfstandig enkele keren per dag moet herhalen. Aan het einde van een behandeling zal de fysiotherapeut met u bespreken wat u zelfstandig of onder begeleiding van een verpleegkundige kan doen.

 

Soms wordt er voor uw behandeling gebruikt gemaakt van hulpmiddelen, zoals een rollator, looprek of krukken. U krijgt deze hulpmiddelen voor de periode dat u bent opgenomen in bruikleen. Als u nog ontslag nog hulpmiddelen nodig heeft, kunt u deze lenen via een thuiszorgwinkel.

 

Links

www.snzeeland.nl (Schoudernetwerk Zeeland)

 

Fysiotherapie Goes: 0113 234 680, Vlissingen: 0118 425 490

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.