website
header04
header02
header03

Gynaecologie

Gynaecologie

De vakgroep Gynaecologie bestaat uit 8 gynaecologen die zich bezig houden met de behandeling van vrouwenziekten. Het is een gemengd team van gemotiveerde gynaecologen die één ding gemeen hebben: persoonlijke aandacht voor de patiënt. De werkwijze is zo dat zij samen met u de naar de verschillende behandelingen kijken en de meest passende oplossing kiezen. We noemen dit ‘shared decision making’. Indien nodig vindt er overleg plaats met andere disciplines of met de universitaire ziekenhuizen van Rotterdam of Gent.

Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog (vrouwenarts) zijn onder andere menstruatieproblemen, een afwijkend uitstrijkje, langdurige ongewenste kinderloosheid, verzakkingsklachten en buikpijn. Ook kunt u naar de gynaecoloog verwezen worden, wanneer zich tijdens de zwangerschap of bij de bevalling bijzonderheden voordoen. U kunt daarbij denken aan hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of bloedverlies. Voor onderzoek naar erfelijke of aangeboren afwijkingen wordt u ook verwezen naar een gynaecoloog.

Alle gynaecologen beoefenen het vak in de volle breedte en hebben daarnaast een of meerdere aandachtsgebieden.

 

De volgende aandachtsgebieden zijn verdeeld over de gynaecologen

  • verloskunde
  • verminderde vruchtbaarheid
  • bekkenbodemproblematiek (verzakkingen)
  • gynaecologische oncologie
  • Benigne gynaecologie (goedaardige aandoeningen zoals menstruatieklachten)

1e en 2e lijns verloskundigen

Als een zwangerschap normaal verloopt, wordt u meestal begeleid door een eerstelijns verloskundige. Wanneer blijkt dat een zwangerschap of baring niet normaal verloopt, maakt de verloskundige een inschatting van de aard en ernst van de complicaties. Tijdens deze risicoselectie kijkt de verloskundige of er specialistische zorg nodig is. Als deze specialistische zorg nodig is verwijst de eerstelijns verloskundige je door naar de tweede lijn (het ziekenhuis).

De gynaecologen werken nauw samen met de klinisch verloskundigen, dit zijn 2e lijns verloskundigen die in het ziekenhuis werken en zwangere vrouwen met een verhoogd risico begeleiden. De gynaecoloog is medisch eindverantwoordelijk voor de begeleiding en controle van vrouwen bij wie een verhoogd risico bestaat op complicaties tijdens de zwangerschap en/of de bevalling.

Bevallingen met medische indicatie, dus onder supervisie van een gynaecoloog, vinden in ons ziekenhuis allemaal plaats op de locatie in Goes. Enkele keren per maand is er een informatieavond voor aanstaande ouders in het ziekenhuis in Goes. In de vierde/vijfde maand van de zwangerschap kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond via het telefoonnummer 0113 -234 311 tussen 13.30 en 15.30 uur. Bekijk uitgebreide informatie over verloskunde.

 

Echoscopisten

Voor het uitvoeren van echoscopische onderzoeken zoals termijnecho’s,  groeiecho’s en de 20 weken echo werken de gynaecologen samen met de echoscopisten. Zij doen ook de informatievoorziening (counselingen) wat betreft de prenatale screening (combinatietest, NIPT en 20-weken echo). De echoscopisten hebben de opleiding echoscopie obstetrie/gynaecologie afgerond en houden hun kennis op peil door bij-en nascholingen. Voor de 20 weken echo en de counselingen hebben ze een overeenkomst met de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland. Tevens doen zij voor de gynaecologen de spiraalcontroles en gynaecologische echo’s op aanvraag van de huisartsen. Tot slot doen zij ook zwangerschapsecho’s voor de verloskundigen en huisartsen uit de eerste lijn.

  

 

Gynaecologische oncologie

Op het gebied van oncologische gynaecologie wordt nauw samengewerkt met het Universiteitsziekenhuis Gent en het Erasmus Medisch Centrum. Zo weet u zich ook in Zeeland verzekerd van kwalitatief goede zorg.

 

Bekkenbodemcentrum Zeeland 

De gynaecologen maken deel uit van het bekkenbodemcentrum Zeeland in het ADRZ. Patiënten met uiteenlopende plas- en verzakkingsproblemen worden verwezen naar de bekkenbodem poli. De gynaecoloog kan er voor kiezen om, nadat u op de polikliniek bent geweest, uw probleem te bespreken in een multidisciplinair overleg waarbij de uroloog,  en bekkenbodem fysiotherapeut aanwezig zijn en de gynaecoloog, continentieverpleegkundige en chirurg zo nodig kunnen aansluiten.

 

Juist door de samenwerking van verschillende disciplines in het bekkenbodemcentrum is het mogelijk om sneller een complete diagnose en een passend zorgtraject voor u te maken.

 

Om een idee te krijgen in hoeverre de verzakking ook gepaard gaat met ontlasting/plas of incontinentie klachten, krijgt u vooraf een vragenlijst toegestuurd. Aan de hand daarvan weet de arts of er nog aanvullend onderzoek noodzakelijk is.  Indien het voor u niet mogelijk is de lijst vooraf in te vullen en terug te sturen, worden de vragen tijdens het consult aan u gesteld.

 

Seksuologie

De gynaecologen kunnen u doorverwijzen naar de seksuologe van Emergis, waarmee een gezamenlijk behandelplan gemaakt kan worden.

 

Menopauze

Ook voor menopauzeklachten kunt u terecht op de poli gynaecologie.

 

Co-assistenten         

Het ADRZ helpt studenten die Geneeskunde studeren aan het Erasmus Medisch Centrum door co-schappen aan te bieden. De co-assistent is al bezig aan zijn laatste of voorlaatste studiejaar en moet derhalve al goed op de hoogte zijn van de diagnostiek. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een co-assistent, dan kunt u dit vooraf aangeven.

 

 

 

Links

www.NVOG.nl (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)
RIVM Zwangerschapsscreeningen
www.borstvoeding.nl
www.erfocentrum.nl (Erfelijkheid)

www.anticonceptie.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.