website
header04
header02
header03

Hartfalenpolikliniek

Uw cardioloog heeft u verwezen naar de hartfalenverpleegkundige. U bent bij de cardioloog onder behandeling omdat u hartfalen heeft. U krijgt veel informatie over uw ziekte en de eventuele gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Uit ervaring blijkt dat veel vragen of (praktische) problemen die het gevolg zijn van uw hartziekte, pas ontstaan in de thuissituatie. Het is dan prettig en zinvol om al die informatie op een later tijdstip nog eens door te nemen. Daarom heeft het ADRZ een verpleegkundig spreekuur opgezet voor patiënten met hartfalen. Dit spreekuur wordt verzorgd door een hartfalenverpleegkundige.

 

Wat is hartfalen?
Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Dit kan komen door verschillende oorzaken.

Bij hartfalen wordt er onvoldoende bloed rondgepompt. Meestal werkt de linkerkamer niet goed.

Er zijn 2 vormen:

  • De hartspier trekt niet krachtig genoeg samen (systolisch hartfalen). Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal
  • de hartspier ontspant zich niet goed genoeg en het hart vult zich minder goed met bloed (diastolisch hartfalen). Er is minder bloed beschikbaar om rond te pompen.

In beide gevallen wordt er te weinig bloed rondgepompt. Systolisch hartfalen komt het meeste voor.

 

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft over hartfalen. Ze kan de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen en eventuele andere problemen die voortkomen uit het hartfalen, met u bespreken.
De verpleegkundige kan u en uw directe naasten, informatie en uitleg geven over:

  • Ziektebeeld, vaak gepaard met vermoeidheid en kortademigheid,  leefregels en risicofactoren.
  • Het belang van gebruik van medicijnen.
  • Advies over het leren omgaan met uw ziekte.
  • Aanpassen van uw leefwijze, (bijvoorbeeld: dagindeling, afwisseling van beweging en rust.
  • Verminderde inspanningstolerantie.
  • Begeleiding geestelijke en sociale gevolgen.

 

In sommige gevallen zal de verpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een diëtist of maatschappelijk werker.

Natuurlijk kunt u ook altijd vragen aan uw cardioloog stellen. De informatie en service van de hartfalenverpleegkundige is vooral aanvullend op de rol van de cardioloog. De cardioloog en de hartfalenverpleegkundige werken nauw met elkaar samen.

 

Voor een afspraak met de hartfalenverpleegkundige heeft u een verwijzing van de cardioloog nodig.

 

Links

www.hartstichting.nl

www.boezemfibrilleren.nl

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.