website
header04
header02
header03

Behandeling en Verblijf op de IC

Behandeling en Verblijf op de IC

Wanneer een patiënt ernstig ziek is door een ongeval, na bepaalde operaties of door een infectie kan men uit balans raken. Als er een kans op herstel is streeft de IC er naar deze te vergroten. Het IC team ondersteunt de balans met behulp van complexe medische behandelingen. Elk van deze behandelingen heeft zowel voordelen als nadelen en risico’s. Wanneer we deze potentieel leven reddende behandelingen toepassen streven we ernaar om tijd en balans te winnen. Daarmee krijgt de patiënt een optimale kans op herstel. Als de ernstige ziekte succesvol behandeld is wordt de behandeling zo snel mogelijk gestopt om de nadelen te beperken.

Hier bespreken wij de meest voorkomende behandelingen:

 

 

Het verblijf op de IC is vaak een indrukwekkende periode voor de patiënt en de naasten. De reden van opname en de behandeling kunnen beide onzekerheid geven.

 

Ons team begeleidt u in deze periode. Het is ons doel om tegelijk optimale medische zorg te verlenen en onzekerheid te beperken.

 

Het IC team biedt u deze website onder andere aan om u uitleg te geven over de aspecten van de opname waarvan wij ons voor kunnen stellen dat u er vragen over heeft.

 

 

 

 

Bezoek

Het IC behandelteam zorgt er voor dat de patiënt optimaal wordt behandeld. U kunt daarin bijdragen door samen met ons de afspraken te hanteren die nodig zijn om goede zorg te realiseren. De dagindeling met de bezoektijden en de hygiëneregels zijn hier voorbeelden van. De afspraken bevorderen dat wij voor uw naaste en voor de overige patienten een opperste behandeling kunnen realiseren.

Mocht u meer willen bijdragen dan kan dat vaak. Kleine gebaren zijn soms al waardevol. Tijdens de IC-opname is de patiënt verde verwijderd van het normale leven. De verbinding met het normale leven is belangrijk voor de genezing en vaak kunnen de naasten daar bij helpen. Uw bezoek is, met name wanneer de patiënt wakker is, zeer gewaardeerd. Het leidt de patiënt af van de ziekte en het verblijf op de IC.

Onderstaand beschrijven wij opties die u kunt overwegen. U kunt vrijblijvend met de verpleegkundige bespreken hoe u steun kunt bieden. U kunt bijvoorbeeld:

 • Praten over gewone dagelijkse dingen zoals de thuissituatie en gebeurtenissen in het dagelijkse leven.
 • Muziek meebrengen en de voorkeuren bij de verpleging kenbaar maken
 • Foto’s en tekeningen van naasten meebrengen om bij de patiënt op te hangen
 • Voorlezen van de krant, een boek of ontvangen kaarten
 • Een TV beschikbaar maken, vraag de verpleging om informatie hierover
 • Internet beschikbaar maken, door ADRZ’s gratis wifi is een computer soms zinvol (ook voor muziek).

 

Hygiene

Goede hygiëne is van groot belang op de ic. Daarom is het belangrijk dat alle bezoekers bij aankomst op de IC en bij vertrek de handen desinfecteren. Hiervoor zijn er dispensers bij de ingang en op de kamer van de patiënt.

Vanuit hygiënisch oogpunt zijn bloemen niet op de patiëntenkamer toegestaan.

In sommige gevallen spelen bijzondere bacteriën een rol in de ziekte van de patiënt. Het is dan nodig de patiënt te isoleren. Dat houdt in dat de patiënt in een afzonderlijke kamer wordt verzorgd en dat er extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

 

Dagindeling

De dagindeling is essentieel voor de realisatie van een goede IC zorg. De intensivisten lopen ’s morgens visite. Dat houdt in dat zij de patiënten onderzoeken en afspraken maken over de benodigde zorg.

Tussen de middag bespreken de intensivisten en IC-verpleegkundigen met medebehandelende specialisten. Zo nodig worden er dan aanvullende afspraken gemaakt.

Om het team zoveel de mogelijk gelegenheid te geven om voor de patiënten te zorgen worden bezoektijden gehanteerd. Driemaal per dag is er tijd ingepland voor het bezoek van naasten aan patiënten op de intensive care afdeling:

 

 • 11.00 tot 12.00 uur
 • 14.00 tot 15.00 uur
 • 19.00 tot 20.00 uur

 

We houden het dag- en nachtritme zo veel mogelijk aan. Daarom gelden de avond en de nacht als rustperiode.

 

Verkoever periode op de IC

Het kan gebeuren dat patiënten die buiten de aanwezigheidsuren van de verkoeverafdeling kortdurend op de IC worden opgenomen om te kunnen uitslapen. De IC is perfect geoutilleerd om deze patiënten in deze korte periode na operatie te bewaken.

Vaak worden deze patiënten na een complicatieloze periode binnen 1 uur weer terug geplaatst naar de verblijfsafdeling.

Omdat deze verkoever periode vaak in de avond of nacht plaatsvind is het bij verkoeverpatiënten niet mogelijk om op bezoek te komen. Dit zou op de officiële verkoever afdeling ook niet mogelijk zijn. Natuurlijk mag u altijd telefonisch contact opnemen met de IC om te vragen hoe het gaat met een verkoever patient.

 

Contact met een beademde patiënt

De communicatie met een beademde patiënt is moeilijk omdat de patiënt u wel begrijpt maar niets terug kan zeggen.

U kunt de communicatie prettiger maken door:

 • Goed naar de gezichtsuitdrukking van de patiënt te kijken.
 • Vragen te stellen welke met ja of nee beantwoord kunnen worden zodat de patiënt kan antwoorden met knikken en schudden van het hoofd, met knijpen inuw hand of met het knipperen van de ogen.
 • Gebruik eventueel een letterbord om het voor de patiënt mogelijk te maken aan te geven wat hem of haar bezig houdt. Vraag de verpleegkundige hiernaar.
 • Schrijven is soms mogelijk indien de spierkracht van de patiënt niet tekort schiet.

 

Intensive Care

 

 

 

De Intensive Care (IC) van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een IC waar de kwetsbaarste patiënten hoogstaande zorg krijgen. Dit is recent onderstreept door de erkenning van onze afdeling als 'level 2' IC.

 

De medische behandeling valt onder het medisch hoofdbehandelaarschap van de intensivist. Indien nodig kan altijd een beroep worden gedaan op de overige specialismen in het ziekenhuis. Het IC-zorgteam biedt u deze informatie aan om u als patiënt en naaste van de patiënt of als verwijzend collega inzage te geven in onze IC en onze werkwijze.

 

 

 

 

 

Intensive Care heeft level 2 status

De Intensive Care van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes heeft de felbegeerde level 2 status. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft dat dinsdag 8 oktober 2013 bekendgemaakt.
De verhoogde status is van groot belang voor de regio, omdat alle patiënten met meer complexe traumata of ziektes er nu mogen worden behandeld en er langduriger kunnen verblijven. In het verleden moesten deze patiënten nog naar Antwerpen of Rotterdam. De afgelopen twee jaar is het ADRZ al naar deze situatie toegegroeid. De nu toegekende status geldt voor een periode van vijf jaar. Een delegatie van de NVIC heeft beoordeeld of de zorg op de IC in de Goese locatie optimaal is en de borging van kwaliteit gegarandeerd is. Daarnaast is aan de hand van gesprekken met de verantwoordelijke leidinggevenden, artsen en verpleegkundigen bekeken of de IC volgens de geldende normen is georganiseerd. De uitkomsten bleken in alle gevallen uitermate positief.

Dirk Verbiest, internist-intensivist en medisch hoofd van de Intensive Care: "We zijn heel blij met het behalen van de level 2 status. Dit is een belangrijke troef voor Zeeland. Als ziekenhuis in een grote, dunbevolkte regio moeten we veel aankunnen om te voorkomen dat onze patiënten de provincie uit moeten voor hun zorg. Een level 2 Intensive Care is veel groter dan een level 1 en heeft veel meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Het ADRZ heeft nu als enig ziekenhuis in Zeeland daarvoor de kennis en kunde in huis. Er werken zeventig gespecialiseerde IC-verpleegkundigen en negen intensivisten. We hebben twaalf IC-bedden en acht beademingsplaatsen. Deze IC kan patiënten met complexe ziekten behandelen en langdurig beademen. Tot dusver moesten deze patiënten naar Breda, Antwerpen of Rotterdam. Daar komt bij dat het traumacentrum van het ADRZ in Goes al de level 2 status heeft, dus dit is een fantastische aanvulling. Hier kunnen we met z'n allen heel trots op zijn.''

 

 

 

 

 

 

Het behandelteam

De medisch specialist op de IC noemt met een intensivist. Naast de intensivisten zijn er meerdere zorgverleners werkzaam op het Intensive Care. Meer informatie over het team vindt u hier.

 

Orgaan- en weefseldonatie

Donatie van weefsels en organen komt vaak ter sprake op een onverwacht, pijnlijk en gevoelig moment; een naaste is ongeneeslijk ziek en staat op het punt te overlijden en hart- of hersendood verklaard te worden. Als duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen en daadwerkelijk zal overlijden, raadpleegt de arts het Donorregister. Hierin staat welke keuze de patiënt heeft laten vastleggen. Orgaan- en/of weefseldonatie mag alleen doorgaan als in het Donorregister ‘ja’ is ingevuld of als nabestaanden toestemming geven voor donatie. De procedure start echter pas nadat artsen hersendood of hartdood hebben vastgesteld. Dit gebeurt heel zorgvuldig.

 

Lees meer over de procedure rond orgaan- en weefseldonatie op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

 

Contact

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de Intensive Care afdeling:

 

 • Telefonisch: 0113-234770
 • Per e-mail: ic@adrz.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.