website
header04
header02
header03

Intensive Care

 

 

 

De Intensive Care (IC) van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is een IC waar de kwetsbaarste patiënten hoogstaande zorg krijgen. Dit is recent onderstreept door de erkenning van onze afdeling als 'level 2' IC.

 

De medische behandeling valt onder het medisch hoofdbehandelaarschap van de intensivist. Indien nodig kan altijd een beroep worden gedaan op de overige specialismen in het ziekenhuis. Het IC-zorgteam biedt u deze informatie aan om u als patiënt en naaste van de patiënt of als verwijzend collega inzage te geven in onze IC en onze werkwijze.

 

 

 

 

 

Intensive Care heeft level 2 status

De Intensive Care van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes heeft de felbegeerde level 2 status. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft dat dinsdag 8 oktober 2013 bekendgemaakt.
De verhoogde status is van groot belang voor de regio, omdat alle patiënten met meer complexe traumata of ziektes er nu mogen worden behandeld en er langduriger kunnen verblijven. In het verleden moesten deze patiënten nog naar Antwerpen of Rotterdam. De afgelopen twee jaar is het ADRZ al naar deze situatie toegegroeid. De nu toegekende status geldt voor een periode van vijf jaar. Een delegatie van de NVIC heeft beoordeeld of de zorg op de IC in de Goese locatie optimaal is en de borging van kwaliteit gegarandeerd is. Daarnaast is aan de hand van gesprekken met de verantwoordelijke leidinggevenden, artsen en verpleegkundigen bekeken of de IC volgens de geldende normen is georganiseerd. De uitkomsten bleken in alle gevallen uitermate positief.

Dirk Verbiest, internist-intensivist en medisch hoofd van de Intensive Care: "We zijn heel blij met het behalen van de level 2 status. Dit is een belangrijke troef voor Zeeland. Als ziekenhuis in een grote, dunbevolkte regio moeten we veel aankunnen om te voorkomen dat onze patiënten de provincie uit moeten voor hun zorg. Een level 2 Intensive Care is veel groter dan een level 1 en heeft veel meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Het ADRZ heeft nu als enig ziekenhuis in Zeeland daarvoor de kennis en kunde in huis. Er werken zeventig gespecialiseerde IC-verpleegkundigen en negen intensivisten. We hebben twaalf IC-bedden en acht beademingsplaatsen. Deze IC kan patiënten met complexe ziekten behandelen en langdurig beademen. Tot dusver moesten deze patiënten naar Breda, Antwerpen of Rotterdam. Daar komt bij dat het traumacentrum van het ADRZ in Goes al de level 2 status heeft, dus dit is een fantastische aanvulling. Hier kunnen we met z'n allen heel trots op zijn.''

 

 

 

 

 

 

Het behandelteam

De medisch specialist op de IC noemt met een intensivist. Naast de intensivisten zijn er meerdere zorgverleners werkzaam op het Intensive Care. Meer informatie over het team vindt u hier.

 

Orgaan- en weefseldonatie

Donatie van weefsels en organen komt vaak ter sprake op een onverwacht, pijnlijk en gevoelig moment; een naaste is ongeneeslijk ziek en staat op het punt te overlijden en hart- of hersendood verklaard te worden. Als duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen en daadwerkelijk zal overlijden, raadpleegt de arts het Donorregister. Hierin staat welke keuze de patiënt heeft laten vastleggen. Orgaan- en/of weefseldonatie mag alleen doorgaan als in het Donorregister ‘ja’ is ingevuld of als nabestaanden toestemming geven voor donatie. De procedure start echter pas nadat artsen hersendood of hartdood hebben vastgesteld. Dit gebeurt heel zorgvuldig.

 

Lees meer over de procedure rond orgaan- en weefseldonatie op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

 

Contact

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de Intensive Care afdeling:

 

  • Telefonisch: 0113-234770
  • Per e-mail: ic@adrz.nl

 

Wanneer een patiënt ernstig ziek is door een ongeval, na bepaalde operaties of door een infectie kan men uit balans raken. Als er een kans op herstel is streeft de IC er naar deze te vergroten. Het IC team ondersteunt de balans met behulp van complexe medische behandelingen. Elk van deze behandelingen heeft zowel voordelen als nadelen en risico’s. Wanneer we deze potentieel leven reddende behandelingen toepassen streven we ernaar om tijd en balans te winnen. Daarmee krijgt de patiënt een optimale kans op herstel. Als de ernstige ziekte succesvol behandeld is wordt de behandeling zo snel mogelijk gestopt om de nadelen te beperken.

Hier bespreken wij de meest voorkomende behandelingen:

 

 


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.