website
header04
header02
header03

Internist-nefrologen

A.T.J. Lavrijssen, internist-nefroloog

Dhr. Lavrijssen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na zijn studie, die hij cum laude afrondde, werkte hij gedurende een half jaar als AGNIO (Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding) in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Amersfoort. Hij vervolgde zijn carrière als AGNIO in het Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid in Sittard alwaar hij ook de eerste twee jaar van zijn opleiding tot internist werkzaam was. Daarna specialiseerde hij zich in het aandachtsgebied Nefrologie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Vanaf 1 januari 1996 is hij als internist-nefroloog werkzaam in Zeeland, aanvankelijk in het Oosterscheldeziekenhuis, later het ADRZ. Als internist-nefroloog behandelt hij met name patiënten met specifieke c.q. primaire nierziekten, hoge bloeddruk en systeemziekten. Daarnaast behandelt hij patiënten met chronisch nierfalen en patiënten met de diverse vormen van nierfunctie vervangende therapie zoals hemodialyse en peritoneaal dialyse (buikspoelingen). Verder begeleidt hij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Hij is bovendien werkzaam in het vakantiedialysecentrum “De Banjaard”.

 

“Al tijdens mijn opleiding voelde ik mij vooral aangetrokken tot de behandeling van patiënten met allerlei vormen van chronische aandoeningen. Later kanaliseerde zich dat meer richting de nefrologie. Enerzijds vanwege de specifieke inhoudelijke aspecten zoals nierfysiologie (werking van de nieren) en technische aspecten van de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie, anderzijds vanwege de langdurige begeleiding die in dit vakgebied noodzakelijk is waarbij een langdurige relatie met de patiënten wordt opgebouwd. Ik heb me vanaf het begin ingezet om de zorg voor de nefrologische patiënt op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Onze dialyseafdeling was het eerste niet-academische centrum in Nederland dat zich kwalificeerde voor het landelijke Kwaliteittscertificaat. Door de dialysezorg op verschillende locaties aan te bieden, inclusief de vakantie-locatie op “ de Banjaard’ kan de behandeling dicht bij huis worden uitgevoerd waarbij de patiënt met recht centraal staat. Behoudens voor niertransplantatie kan de Zeeuwse patiënt voor elke behandeling op nefrologisch terrein bij ons terecht, mede doordat wij nauw samenwerken met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en in specifieke gevallen met het Universitair Ziekenhuis Nijmegen en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Daarnaast zijn er goede contacten met ziekenhuis ZorgSaam.”

 

Dr. P.B. Leurs, internist-nefroloog

Na zijn opleiding tot internist met aandachtgebied Endocrinologie heeft hij ook het aandachtsgebied Nefrologie gevolgd, waarna inschrijving in het register als nefroloog volgde. Hij is sinds half 1996 in het ADRZ werkzaam. In 2001 promoveerde hij op het onderwerp vaatschade bij diabetespatiënten. Hij heeft niet alleen interesse voor patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, zoals patiënten met nierfunctiestoornissen en/of met diabetes, maar ook voor andere ziekten zoals osteoporose en schildklierziekten. In 2012 heeft hij een sabbatical van 1 jaar doorgebracht in het gerenommeerde onderzoekscentrum Karolinska Institute in Stockholm om een onderzoek op te zetten aangaande hart- en vaatziekten bij patiënten met een gevorderde nierfunctiestoornis. Bij terugkomst is dit onderzoek ook in Nederland uitgezet in reeds 9 andere ziekenhuizen.

 

M.E. van Welsem, internist-nefroloog

Mw. Van Welsem volgde haar studie en opleiding in het Academisch Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. In januari 2012 is ze begonnen met haar werkzaamheden in het ADRZ als internist-nefroloog. Ze behandelt met name patiënten met niergerelateerde aandoeningen zoals chronische nierziekten, systeemziekten, hoge bloeddruk, nierstenen, patiënten na een niertransplantatie etc. Daarnaast is ze als een van de drie nefrologen verantwoordelijk voor de dialysebehandelingen van patiënten met eindstadium nierziekten. Ook verricht zij algemene internistische werkzaamheden en ziet zij patiënten met diabetes mellitus, schildklierziektes en werkt zij voor de osteoporosepoli.

 

“Als internist-nefroloog zie ik veel patiënten met chronische nierproblemen. Door de jaren heen kun je een goede band met hen opbouwen en ze begeleiden en behandelen. En indien de nieren het helemaal opgeven, kun je ze ook begeleiden in de stap naar bijvoorbeeld dialyse of eventueel niertransplantatie. Dat maakt dat je langdurig en intensief contact met je patiënten hebt en dat maakt het werk voor mij extra waardevol. Persoonlijk contact met patiënten en een vertrouwensband opbouwen vind ik erg belangrijk. Mijn doel is om de nefrologische zorg in Zeeland optimaal te houden. Patiënten kunnen voor nagenoeg alle nefrologische zorg terecht in ons ziekenhuis en daar ben ik trots op. Met mijn enthousiasme en openheid hoop ik goede internistische en nefrologische zorg te kunnen blijven leveren aan de Zeeuwse bevolking.

Daarnaast geniet ik met mijn gezin, als niet-Zeeuwse, intens van het wonen en werken in deze mooiste provincie van Nederland."

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.