website
header04
header02
header03

Internisten ADRZ

Dr. C.K.A. van den Berge, internist-endocrinoloog

Dhr. Van den Berge studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Zijn internistenopleiding vond plaats in het Amphia ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis en het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2012 op het vóórkomen en het voorkómen van medische fouten. Tussen 2011 en 2013 specialiseerde hij zich in de endocrinologie, hormoonaandoeningen. Hij is een van twee internist-endocrinologen in Zeeland en heeft speciale interesse in zeldzame hormonale ziekten, zoals hypofyse en bijnieraandoeningen. Ook complexe, veelal multidisciplinair te behandelen, schildklierziekten behoren nadrukkelijk tot zijn interessegebied. Hiernaast behandelt hij patiënten met algemene klachten en patiënten met suikerziekte en botontkalking. Dr. van den Berge is coassistenten opleider interne geneeskunde en coördinator opleidingen in het ADRZ. Hij doet nog steeds wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van medische beslissingen en is als lid van de commissie opleiding interne geneeskunde, landelijk actief betrokken bij de opleiding tot internist.

 

"Als internist-endocrinoloog zie ik veel patiënten met complexe hormoonaandoeningen. Het gaat vaak om langdurige behandeltrajecten waarbij ik graag investeer in een goede relatie met mijn patiënten. Mijn doel is de endocrinologische zorg in Zeeland te borgen zodat alle Zeeuwse patiënten met hormoonaandoeningen dicht bij huis verzekerd zijn van uitstekende zorg en zo nodig tijdig naar een academisch ziekenhuis worden verwezen. Bijna alle endocrinologische zorg kan ondertussen worden geboden in deze prachtige provincie waar ik met mijn vrouw en vier zonen geniet van al het moois wat mijn Zeeuwse wortels (mijn grootvader was een Zeeuw!) ons te bieden hebben!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drs. M. Bubic, Muhamed, maag-darm-leverarts

Dhr. M. Bubic deed zijn studie medicijnen in Sarajevo, Bosnië Herzegovina in1982 en later aan de Universität zur Köln, Deutschland 1999. De opleiding tot internist deed hij aan de University Clinic Rebro in Zagreb, Kroatië en voltooide deze in 1991. Daarbij deed hij in de afrondende fase van zijn studie tot internist de opleiding tot endoscopist en deed hij ook nog een extra verdieping in Maag- en Darmziekten. Een tweede opleiding tot internist deed hij in het Antonius Krankenhaus te Keulen, Duitsland. Deze voltooide hij in 2003. De opleiding tot MDL arts deed hij in Klinikum Krefeld, Lehrkrankenhaus der Universität Düsseldorf, Duitsland. Daar was hij werkzaam tot 2008. Van 2008 t/m 2010 werkte hij in het Amphia Ziekenhuis in Breda en van 2010 t/m 2012 en in het Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten. Sinds september 2010 is hij werkzaam als MDL arts in het ADRZ. Hij beoefent het specialisme Maag–Darm–Leverziekte in de volle breedte.

 

"Ik streef er naar om professioneel hoogstaande maag-darm-leverzorg te leveren aan de Zeeuwse patiënt en doe dit met veel plezier en in nauwe samenwerking met mijn collega’s."

 

 
M. van den Berge, internist-infectioloog

De heer Van den Berge heeft zijn specialisatie tot internist in het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven en het Erasmus MC in Rotterdam gedaan. Daar heeft hij ook zijn aandachtsgebied infectieziekten gedaan. Hij is sinds  2006 werkzaam als internist-infectioloog. Hij houdt zich  in het bijzonder bezig met de behandeling van patiënten met HIV en virale hepatitis en andere infectieziekten zoals Lyme, tuberculose, MRSA. Daarnaast is hij  algemeen internist  en  behandeld hij ziektebeelden zoals diabetes, schildklierziekten en hypertensie.

 

"Ik vind het belangrijk dat een patiënt zich gehoord voelt. Het is een uitdaging voor mij om samen met de patiënt te zoeken naar de beste oplossing voor zijn of haar probleem."

 

 
J.Y. van Berkel-Mijnsbergen, algemeen internist

Mw. Van Berkel deed haar studie en opleiding in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit.

De opleiding tot internist deed zij in het Amphia Ziekenhuis te Breda, Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht en afronding van de opleiding in het Erasmus MC te Rotterdam. Daarbij deed zij in het Erasmus MC in de afrondende fase de opleiding tot endoscopist en volgde er extra verdieping in maag- en darmziekten. Sinds januari 2010 is zij werkzaam als Algemeen Internist in het ADRZ. Ze behandelt op de polikliniek met name patiënten met maag- en darmklachten, patiënten met schildklierziekten, diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Daarnaast doet zij endoscopie-spreekuren, waarbij zij maag- en darmonderzoeken uitvoert.

 

"Als algemeen internist zie ik patiënten met uiteenlopende klachten, zoals buikpijn en gewichtsverlies. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend. Chronische buikklachten behandelen en de effecten van leefstijl en voeding hierop, vind ik ook bijzonder interessant. Binnen het team van algemeen internisten heeft een ieder zijn inbreng van expertise. Zo kunnen we met ons team de zorg voor o.a. patiënten met schildklierproblemen, diabetes mellitus en infectieziekten optimaal houden. Het werken binnen ons  team van enthousiaste collega’s en uitwisselen van een ieders ervaring is erg belangrijk en inspirerend."

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. M.Y. Bilgin, internist-hematoloog

Dhr. Bilgin, is geboren en getogen in Eindhoven. Hij studeerde geneeskunde in Rotterdam. Na gewerkt te hebben als arts-assistent Interne Geneeskunde in het toenmalige Leyenburg Ziekenhuis  in Den Haag deed hij promotieonderzoek naar klinische en immunologische effecten van bloedtransfusies in LUMC (Leiden). Hij werd tot internist opgeleid in het IJssellandziekenhuis  in Capelle aan den IJssel en het Erasmus MC in Rotterdam. De opleiding tot hematoloog volde hij ook in het Erasmus MC. Na een periode als internist-hematoloog in het Erasmus MC gewerkt te hebben is hij sinds 1 oktober 2014 werkzaam in het ADRZ. Zijn specialisatie binnen de hematologie ligt, naast bloedtransfusie-geneeskunde, in de goedaardige en kwaadaardige ziekten van het bloed en de lymfklieren.

 

"De nadruk van mijn werkzaamheden is naast goede patiëntenzorg, ook om zoveel mogelijkheden patiënten in eigen regio te behandelen. Wat in de regio kan, doen we hier. De komende jaren zal ik en mijn collega's de zorg van de patiënt met een hematologische ziekte meer mogelijk in Zeeland laten plaatsvinden."

 

 

 

 

 

 

 

Dr. M.N. Boomgaard, algemeen internist

Mw. Boomgaard  is opgeleid in het OLVG en het AMC in Amsterdam. In 2003 is zij, meteen na het afronden van haar opleiding tot internist, gestart in het ADRZ, toen nog Ziekenhuis Walcheren. Zij heeft geen officieel aandachtsgebied, maar ziet met name veel patiënten met diabetes mellitus. Daarbuiten hebben ook de osteoporose zorg, hypercholesterolemie en schildklierziekten haar aandacht. Verder werkt zij samen met ziekenhuis ZorgSaam te Terneuzen met betrekking tot de zorg voor patiënten met een gastric bypass (zowel de vooraf-screening als de post-operatieve metabole controles). Zij doet zowel klinische als poliklinische zorg.

 

"Mijn energie haal ik uit het persoonlijk contact met de patiënt en ik probeer hem of haar zoveel mogelijk te helpen in het zoeken naar een oplossing van de impact die de huidige klacht op zijn/haar leven geeft."

 

 

 

 

Dr. H. van Halteren, internist-oncoloog

Dhr. van Halteren studeerde medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn opleiding tot internist en specialisatie in het aandachtsgebied Oncologie heeft hij gevolgd in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen (vooropleiding Maxima Medisch Centrum, Veldhoven), In 2004 is hij in Nijmegen gepromoveerd op onderzoek naar de etiologie en de behandeling van gewichtsverlies door kanker. Hij heeft van 2001 tot 2008 in het Oosterschelde Ziekenhuis Goes gewerkt. Van 2008 tot 2012 was hij werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei, sedert  2012 werkt hij in het ADRZ. Zijn praktijk bestaat voor 90% uit oncologische patiënten en voor 10% uit patiënten met een aandoening van algemene internistische aard.

 

"Goede zorg betekent voor mij werken vanuit een roeping met welgemeende persoonlijke aandacht voor de mens achter de patiënt, altijd op zoek naar een goede creatieve oplossing, al of niet bewerkstelligd binnen het kader van lopend wetenschappelijk onderzoek. Ik ben sterk onderzoek-minded en streef ook naar het opzetten van origineel wetenschappelijk onderzoek binnen mijn ziekenhuis. Vakgroep overstijgend ben ik sterk betrokken bij de handhaving van kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg in een dun bevolkt en vergrijsd gebied, zoals Zeeland. Daarbij schuw ik het niet om overheidsinstanties en verzekeraars op hun (met mij) gedeelde maatschappelijke verantwoording aan te spreken, zoals dit onder meer speelt bij de toegankelijkheid van dure behandelingen." 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.J. Janssens-van Vliet, internist-oncoloog

Na de eerste 4 jaar van de opleiding tot internist in Sittard volgde mw. Janssens haar verdere specialisatie tot internist-oncoloog in het Academisch Ziekenhuis van Maastricht (MUMC). Deze specialisatie rondde zij in augustus 2014 af, waarna zij nog enkele maanden als Chef-de-Clinique werkzaam was op de afdeling medische oncologie van het MUMC. Sinds november 2014 is zij werkzaam als internist-oncoloog in het ADRZ met als aandachtsgebieden o.a. de borstkankerzorg, kwaadaardige ziekten van de vrouwelijk geslachtsorganen en de palliatieve zorg. De oncologie is een vak waarin er steeds nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, niet alleen in behandelmogelijkheden, maar ook in diagnostiek.  Mw. Janssens volgt frequent nascholingen en bezoekt regelmatig congressen om zo de nieuwste ontwikkelingen bij te houden, zodat zij patiënten een up-to-date behandeling kan bieden.

 

"Voor mij is naast het bieden van goede medische zorg ook het persoonlijke contact met patiënten en naasten erg belangrijk. Ook goede begeleiding in de palliatieve fase is essentieel in ons vak. Ik ben dan ook nauw betrokken bij dit proces, niet alleen aan het bed, maar ook bij het maken van beleid omtrent de palliatieve zorg binnen het ziekenhuis."

 

 

 

 

 

 

R. de Kan, internist hemato-oncoloog

Dhr. De Kan studeerde geneeskunde  aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.  Al vanaf het begin van zijn studie had hij het  plan om als tropenarts te gaan werken  Na het afstuderen heeft hij zich daartoe eerst gedurende drie jaar  bekwaamd in de chirurgie en verloskunde in ziekenhuizen in  Dordrecht en Rotterdam. Daarna volgde hij de tropenopleiding in Amsterdam en is werkzaam geweest in het Rubaga Hospital in Uganda. Na terugkomst in Nederland kwam  hij terecht in het Rotterdamse Haven ziekenhuis, en is  vervolgens in het  Sint Franciscus Gasthuis opgeleid tot internist.  Vervolgens werkte hij  verder in  de Daniel den Hoed kliniek waar hij is  opgeleid tot hemato-oncoloog. Na  daar drie jaar gewerkt te hebben kwam er een plek in  Zeeland voor hem in beeld: de favoriete vakantie bestemming.  De knoop werd doorgehakt en sinds 1993 werkt hij in Zeeland.  Hij is een “allround dokter” maar de aandacht richt zich vooral op kwaadaardige ziekten en het meest op de hematologie en vooral lymfklierkanker.

 

"Voor mij is de persoon tegenover mij minstens zo belangrijk als zijn of haar ziektebeeld. Het is prachtig om je medemens niet alleen met de nieuwste technologie maar ook met medemenselijkheid en begrip bij te kunnen staan."

 

 

 

 

 

 

Drs. P.D. Konstatopoulos, maag-darm-leverarts

Dhr. Konstantopoulos is afkomstig uit Griekenland en is vanaf augustus 2016 werkzaam in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Hij deed zijn studie medicijnen op de 'Ovidius' University in Constanta van 1994 tot 2000. Hij sloot deze studie af als eerste in zijn serie van 133 studenten. Na het afronden van zijn studie werkte hij één jaar als arts het Griekse Pentagon. Zijn internistenopleiding deed hij A Dept of Internal Medicine ‘Thriasio GHA’ Ziekenhuis in Athene,  van 2005 tot 2007, gevolgd door de opleiding tot MDL-arts, gastroenerologie,  in A Dept of Gastrenterologie en Hepatologie ‘Evangelismos GHA’ Ziekenhuis eveneens in Athene, van 2008 tot 2012. Daarna heeft hij tot zijn komst naar Nederland vier jaar in zijn privé praktijk en in privé Ziekenhuis Mediterraneo in Glyfada gewerkt. Hij is lid van de Griekse en Europese ‘Gastroenterologie society’.

 

"De oude Grieken zeiden al dat voorkomen beter is dan genezen. Tijdige opsporing van ziekten zoals darmkanker is voor mij erg belangrijk. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige gezondheidsdiensten in Zeeland."

 

 
Drs. R.A. Kranenburg, internist acute geneeskunde 

Mw. Kranenburg deed haar studie en opleiding tot internist aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast haar studie volbracht ze ook een Master of Science in ‘Clinical Research’. Sinds 1 februari 2018 werkt zij als internist acute geneeskunde in het ADRZ. Ze behandelt patiënten met spoedeisende klachten op de Spoedeisende Hulp en de Acute Opname Afdeling. Voorbeelden hiervan zijn: koorts, vergiftigingen, of gevaarlijke afwijkingen in de bloedwaardes. Daarnaast heeft ze een spreekuur voor de analyse en behandeling van patiënten met uiteenlopende klachten, zoals moeheid of gewichtsverlies. Buiten haar werkzaamheden in het ADRZ is mw. Kranenburg bestuurslid van de landelijke Dutch Acute Medicine stichting en is zij gecertificeerd instructeur in leiderschap tijdens reanimaties.

 

‘Als internist acute geneeskunde behandel ik patiënten met vaak spoedeisende klachten. De behandeling moet dan al opgestart worden, terwijl de onderzoeken (zoals bloedonderzoek of röntgen) nog gaande zijn. Het ADRZ kent een prettige samenwerking en expertise van alle verschillende professionals van de spoedzorg. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt de juiste behandeling op maat krijgt. Deze spoedzorg wissel ik af met behandelingen op de polikliniek. Ik stel de patiënt centraal en streef naar eerlijke voorlichting en prettige communicatie, zodat de patiënt zich vertrouwd voelt bij mij als behandelaar.'

 

 
Dr. S. Kuipers, internist-hematoloog

Mw Kuipers volgde haar studie en opleiding tot internist in het Academisch Medisch Centrum en het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam. De subspecialisatie tot hematoloog deed zij in het AMC in Amsterdam en het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Voordat zij begon met haar specialisatie tot internist-hematoloog deed zij promotie-onderzoek naar de relatie tussen reizen per vliegtuig en veneuze trombose (DVT en longembolie). Zij werkt sinds oktober 2014 als Internist-hematoloog in het ADRZ. Zij ziet patiënten met zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen van het bloed en de lymfeklieren. Voorbeelden van goedaardige aandoeningen van het bloed zijn ijzerstapelingsziekte, veneuze trombose en hemofilie. Voorbeelden van kwaadaardige ziekten van het bloed en de lymfeklieren zijn leukemie en (non-)hodgkin lymfoom. Samen met de andere hematologen en de oncologen is zij  verantwoordelijk voor patiënten die zijn opgenomen op de hemato-oncologische afdeling in Goes en de dagbehandelingen in Goes en Vlissingen.

 

"Als internist-hematoloog zie ik veel patiënten met kwaadaardige aandoeningen van het bloed of de lymfeklieren. Deze patiënten zijn over het algemeen ernstig ziek en worden vaak intensief behandeld, thuis of op een van onze dagbehandelingen. Door de intensieve behandeltrajecten bouw je snel een goed contact op met patiënten. Ik vind het erg belangrijk patiënten die zich in een moeilijke en vaak onzekere fase van hun leven bevinden zo goed mogelijk te begeleiden, ook als er geen behandeling voor hun ziekte zelf (meer) mogelijk is. Naast patiënten met kwaadaardige ziekten van bloed en lymfeklieren zie ik veel patiënten met problemen met de bloedstolling (bloedingen of juist trombose). Door mijn promotieonderzoek en werk als stollingsarts in het verleden ben ik hierin bijzonder geïnteresseerd gebleven. Mijn doel is om de zorg voor patiënten met hematologische aandoeningen in Zeeland te borgen. Juist voor deze vaak kwetsbare patiëntengroep is het belangrijk om veilig dicht bij huis behandeld te kunnen worden."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.T.J. Lavrijssen, internist-nefroloog

Dhr. Lavrijssen studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Na zijn studie, die hij cum laude afrondde, werkte hij gedurende een half jaar als AGNIO (Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding) in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Amersfoort. Hij vervolgde zijn carrière als AGNIO in het Ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid in Sittard alwaar hij ook de eerste twee jaar van zijn opleiding tot internist werkzaam was. Daarna specialiseerde hij zich in het aandachtsgebied Nefrologie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Vanaf 1 januari 1996 is hij als internist-nefroloog werkzaam in Zeeland, aanvankelijk in het Oosterscheldeziekenhuis, later het ADRZ. Als internist-nefroloog behandelt hij met name patiënten met specifieke c.q. primaire nierziekten, hoge bloeddruk en systeemziekten. Daarnaast behandelt hij patiënten met chronisch nierfalen en patiënten met de diverse vormen van nierfunctie vervangende therapie zoals hemodialyse en peritoneaal dialyse (buikspoelingen). Verder begeleidt hij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan. Hij is bovendien werkzaam in het vakantiedialysecentrum "De Banjaard".

 

"Al tijdens mijn opleiding voelde ik mij vooral aangetrokken tot de behandeling van patiënten met allerlei vormen van chronische aandoeningen. Later kanaliseerde zich dat meer richting de nefrologie. Enerzijds vanwege de specifieke inhoudelijke aspecten zoals nierfysiologie (werking van de nieren) en technische aspecten van de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie, anderzijds vanwege de langdurige begeleiding die in dit vakgebied noodzakelijk is waarbij een langdurige relatie met de patiënten wordt opgebouwd. Ik heb me vanaf het begin ingezet om de zorg voor de nefrologische patiënt op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Onze dialyseafdeling was het eerste niet-academische centrum in Nederland dat zich kwalificeerde voor het landelijke Kwaliteittscertificaat. Door de dialysezorg op verschillende locaties aan te bieden, inclusief de vakantie-locatie op “ de Banjaard’ kan de behandeling dicht bij huis worden uitgevoerd waarbij de patiënt met recht centraal staat. Behoudens voor niertransplantatie kan de Zeeuwse patiënt voor elke behandeling op nefrologisch terrein bij ons terecht, mede doordat wij nauw samenwerken met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en in specifieke gevallen met het Universitair Ziekenhuis Nijmegen en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Daarnaast zijn er goede contacten met ziekenhuis ZorgSaam,"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. P.B. Leurs, internist-nefroloog

Na zijn opleiding tot internist met aandachtgebied Endocrinologie heeft hij ook het aandachtsgebied Nefrologie gevolgd, waarna inschrijving in het register als nefroloog volgde. Hij is sinds half 1996 in het ADRZ werkzaam. In 2001 promoveerde hij op het onderwerp vaatschade bij diabetespatiënten. Hij heeft niet alleen interesse voor patiënten die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, zoals patiënten met nierfunctiestoornissen en/of met diabetes, maar ook voor andere ziekten zoals osteoporose en schildklierziekten. In 2012 heeft hij een sabbatical van 1 jaar doorgebracht in het gerenommeerde onderzoekscentrum Karolinska Institute in Stockholm om een onderzoek op te zetten aangaande hart- en vaatziekten bij patiënten met een gevorderde nierfunctiestoornis. Bij terugkomst is dit onderzoek ook in Nederland uitgezet in reeds 9 andere ziekenhuizen. 

 

Drs. L.A.M. Oosterbosch, maag-darm-leverarts

Dhr. Luc Oosterbosch studeerde af als arts aan de Universiteit Antwerpen in 1992. Zijn opleiding in de maag-, darm- en leverziekten volgde hij voor een deel in de Mayo Clinics in de VS en voltooide hij in 1998 aan de Université Catholique de Louvain te Brussel met bijzondere bekwaamheid in endoscopie van de galwegen. Zijn brede interesses weerspiegelen zich in publicaties in gerenommeerde internationale vakbladen. Een groot deel van zijn activiteit brengt Dhr. Oosterbosch vervolgens door in een privé-kliniek in Brussel waar ‘beschikbaarheid, patiënt-vriendelijkheid en kundigheid’ hoog in het vaandel staan. Sedert 2016 heeft Dhr. Oosterbosch zich aangesloten bij het MDL-team van het ADRZ. In het ADRZ verricht Dhr, Oosterbosch klinisch, poliklinische en endoscopisch werk verdeeld over de verschillende sites.

 

"Ik vind in het ADRZ een hechte club van gemotiveerde medewerkers in een mooi uitgebouwde dienst waar het aangenaam werken is. Mijn ambitie is deze positieve dynamiek verder vooruit te stuwen en goed bestuur in het ADRZ mee te ondersteunen. Ik vind steeds weer nieuwe uitdagingen om samenwerking te versterken."

 

 
J.M. van Pelt-Sprangers, internist acute geneeskunde

Mw Van Pelt deed haar opleiding tot internist van 2009 tot eind 2015 in het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC te Rotterdam. Haar aandachtsgebied is acute geneeskunde. Sinds januari 2016 is zij werkzaam in het ADRZ als internist-acute geneeskunde. Haar werkterrein omvat met name de Spoedeisende Hulp en de Acute Opname Afdeling. 1 dagdeel per week doet zij spreekuur, wat de algemene interne geneeskundige ziektebeelden omvat. Zij is werkzaam op de locatie Goes, mede gezien de centralisatie van spoedzorg op die locatie. Zij behandeld patiënten met acute interne aandoeningen, waarvoor beoordeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is. Zoals bijvoorbeeld patiënten met koorts, buikpijn, kortademigheid, verwardheid, ziekte ten gevolge van kwaadaardige aandoeningen en de behandeling daarvan.  

 

"Als internist-acute geneeskunde zie ik patiënten op hun ziekst. Vaak is bij eerste presentatie op de SEH de diagnose nog niet direct duidelijk. Ik zorg ervoor dat in een kort tijdsbestek de juiste diagnostiek plaatsvindt om tot een diagnose te komen en kan op de SEH direct behandeling starten. Soms worden patiënten vanaf de SEH naar huis ontslagen, dan is gelukkig ziekenhuis opname niet nodig. Die patiënten zie ik een tijdje later terug op de polikliniek. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen door mijn behandeling dan opknappen en weer lopend het ziekenhuis inkomen in plaats van op de brancard van de ambulance. Indien het nodig is, neem ik mensen op op de acute opname afdeling. De uitdaging in mijn vak zit hem in het snel en diagnosticeren wat er aan de hand is, met direct toegepaste behandeling, zodat patiënten zich hopelijk na korte tijd weer de oude voelen. Het opgenomen worden in een ziekenhuis brengt vaak angst en onzekerheid met zich mee. Door een goed behandelplan en duidelijke communicatie hoop ik, ondanks de opname, het ziekenhuisverblijf te veraangenamen en hoop ik dat patiënten zich vertrouwt voelen bij de arts die hen beter probeert te maken. De juiste diagnostiek op het juiste moment en een tevreden, weer gezonde patiënt, daar doe ik het voor!"

 

 
A. Stegeman, algemeen internist

Mw. Stegeman studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De opleiding tot algemeen internist werd in Sittard en Maastricht gevolgd. Zij werkte na het afronden van haar internistenopleiding enige jaren als internist in Assen. Sinds 2005 is zij in het ADRZ werkzaam als algemeen internist met endoscopie aantekening en bijzondere interesse in infectieziekten. Ze behandelt op de polikliniek met name patiënten met algemene klachten en aandoeningen. U moet hierbij denken aan moeheid, buikklachten, suikerziekte, hoge bloeddruk, schildklieraandoeningen. Verder doet zij samen met dhr. M. van den Berge de begeleiding van HIV-patiënten. Ook verricht ze maag- en darmonderzoeken. Mw. Stegeman is werkzaam op de polikliniek in Goes en Vlissingen.

 

"Als algemeen internist zie ik het als een uitdaging om de optimale zorg voor patiënten met complexe klachten in Zeeland goed te regelen."

 

 

Dr. A.A. Tanis, maag-darm-leverarts

Dr. A.A. Tanis behaalde zijn artsdiploma in 1981 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na 2 jaar voorbereiding werkte hij van 1983 tot 1991 in het DRM Hospital, Mochudi, Botswana.

Van 1983 tot 1985 als medical officer en vanaf 1985 tot 1991 als medical director.

Zijn opleiding tot internist volgde hij van 1991 tot 1997 in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (opleider Rob Ouwendijk) en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (opleider Paul Wilson). Gevolgd door de opleiding tot MDL-arts van 1997 tot 1999 (opleiders Mark van Blankenstein en Solko Schalm). Vanaf 1999 wekt hij als MDL-arts in het ADRZ.In 2003 promoveerde hij op het proefschrift: “A 13CO2 breath test for liver glycogen oxidation” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Hij beoefent het specialisme Maag–Darm–Leverziekte in de volle breedte. Speciale expertise heeft hij in de leverziekten, chronische darmziekten en speciale endoscopische technieken zoals echo-endoscopie, ercp en behandeling van uitgebreide darmpoliepen.  Het is voor hem en het hele MDL-team de uitdaging om zoveel mogelijk expertise in het ADRZ aanwezig te hebben. Mede gezien de grote reisafstanden naar buiten de provincie.

 

Zijn jarenlange ervaring in een plattelands ziekenhuis in Afrika en zijn Rotterdamse (geen woorden maar daden) opleiding vormden mede zijn instelling dat inhoud belangrijker is dan vorm. Hetgeen resulteerde in één van de te verdedigen stellingen bij zijn proefschrift: “Rapporten over verandering en vernieuwing in de zorg dienen gelezen te worden met de ogen van het kind uit het sprookje “De kleren van de keizer””.

 

"Naast het leveren van professioneel hoogstaande zorg vind ik het uitermate belangrijk om te blijven beseffen dat de patiënt veel meer is dan zijn of haar ziekte. En om dit samen te voegen tot een voor deze specifieke patiënt juiste zorg."

 
F. Waltman, internist-intensivist

Na zijn studie in Rotterdam tot internist en intensivist heeft de heer F. Waltman in Maastricht gewerkt voor hij in 1992 naar het toenmalige Oosterscheldeziekenhuis kwam, inmiddels ADRZ. Hij heeft de IC voor de regio op de kaart gezet en is gestart met de groei naar een IC niveau 2. Als all-round internist is hij een ervaren endoscopist waarbij hij kwetsbare en kritisch zieke patiënten kan onderzoeken met een gastroscopie of coloscopie. Hij heeft ook bestuurlijke ervaring en heeft steeds een grote aandacht voor de basis en oorzaak van ernstige pathologie.

 

“Als all-round internist heb ik steeds het belang gezien van een goede diagnose en van het uitwerken van diagnostische vraagstukken. Daarbij is persoonlijk contact met de patiënt erg belangrijk. In de groei naar onze IC niveau 2 is het duidelijk dat we samen méér bereiken en dat de evolutie van de zorg nooit stilstaat. Ik vind het fijn om mijn ervaring in dit enthousiaste team te kunnen delen!”

 

 

 

 

M.E. van Welsem, internist-nefroloog

Mw. Van Welsem volgde haar studie en opleiding in het Academisch Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. In januari 2012 is ze begonnen met haar werkzaamheden in het ADRZ als internist-nefroloog. Ze behandelt met name patiënten met niergerelateerde aandoeningen zoals chronische nierziekten, systeemziekten, hoge bloeddruk, nierstenen, patiënten na een niertransplantatie etc. Daarnaast is ze als een van de drie nefrologen verantwoordelijk voor de dialysebehandelingen van patiënten met eindstadium nierziekten. Ook verricht zij algemene internistische werkzaamheden en ziet zij patiënten met diabetes mellitus, schildklierziektes en werkt zij voor de osteoporosepoli.

 

"Als internist-nefroloog zie ik veel patiënten met chronische nierproblemen. Door de jaren heen kun je een goede band met hen opbouwen en ze begeleiden en behandelen. En indien de nieren het helemaal opgeven, kun je ze ook begeleiden in de stap naar bijvoorbeeld dialyse of eventueel niertransplantatie. Dat maakt dat je langdurig en intensief contact met je patiënten hebt en dat maakt het werk voor mij extra waardevol. Persoonlijk contact met patiënten en een vertrouwensband opbouwen vind ik erg belangrijk. Mijn doel is om de nefrologische zorg in Zeeland optimaal te houden. Patiënten kunnen voor nagenoeg alle nefrologische zorg terecht in ons ziekenhuis en daar ben ik trots op. Met mijn enthousiasme en openheid hoop ik goede internistische en nefrologische zorg te kunnen blijven leveren aan de Zeeuwse bevolking. Daarnaast geniet ik met mijn gezin, als niet-Zeeuwse, intens van het wonen en werken in deze mooiste provincie van Nederland."

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.