website
header04
header02
header03

Kindergeneeskunde

Een kinderarts houdt zich bezig met alle medische zorg voor kinderen, vanaf de geboorte tot het 18e levensjaar. Kindergeneeskunde is een breed vak. Een kinderarts werkt daarom ook veel samen met andere medisch specialisten.

Nadere informatie kunt u ook vinden op de volgende website: kindergeneeskunde-adrz.nl 

 

Wanneer u met uw kind naar de kinderarts wordt verwezen komt u op de kinder- en jeugdpolikliniek (spreekuren in Goes, Vlissingen en Zierikzee). Voor kinderen die opgenomen worden is er een aparte kinderafdeling op locatie Goes, met een speelkamer, waar pedagogisch medewerkers met uw king bezig zijn. Op de kinderafdeling werken uitsluitend gespecialiseerde kinderverpleegkundigen, zodat uw kind altijd wordt verpleegd door een kinderverpleegkundige. U mag dag en nacht bij uw kind blijven. U mag ook bij uw kind blijven wanneer hij/zij onder narcose wordt gebracht, dit geldt voor zowel een geplande als een spoedoperatie. U kunt ook aanwezig zijn op de uitslaapkamer als uw kind ontwaakt uit de narcose. Verder mag u bij alle onderzoeken die er bij uw kind plaatsvinden aanwezig zijn. De meeste kinderen kunnen gelukkig poliklinisch worden behandeld.

 

Kinderpolikliniek Goes

 

Als uw kind opgenomen wordt

Als het nodig is dat uw kind langer dan een dag wordt opgenomen voor een behandeling, moet u naar locatie Goes. Voor dagbehandelingen van uw kind kunt u zowel op locatie Goes als locatie Vlissingen terecht. In Zeeland is een goed kinderwijkteam werkzaam, waardoor minder vaak opnames nodig zijn of de opnameduur korter kan zijn.

 

Voorbereidingsspreekuur

Als uw kind wordt geopereerd kunt u tevoren met uw kind naar het voorbereidingsspreekuur komen. U en uw kind krijgen dan van de pedagogisch medewerker uitleg over de narcose en de operatie/ingreep. Tevens kunt u samen met uw kind een kijkje nemen op de kinderafdeling (Goes) of kinderdagbehandeling (Vlissingen). Wij raden u ten zeerste aan van deze mogelijkheid gebruik te maken. De ervaring leert dat het de verwerking achteraf ten goede kan komen. Graag tevoren aanmelden via 0113-234325 (Goes) of via 0118-425445 (Vlissingen).

 

Bronzen Smiley voor Kindergeneeskunde

De Kinderafdeling van het ADRZ is beloond met een bronzen Smiley! (januari 2015) Deze is toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis. Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumenten-organisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn. Stichting Kind en Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders.

 

Kinderwebsite 

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft een speciale kinderwebsite, waar uw kind allerlei informatie kan vinden over de kinderafdeling en wat er gaat gebeuren. Daar vindt u ook kleurplaten en foto's van de kinderafdeling. Wij adviseren u om, behalve het bekijken van de kinderwebsite, ook met uw kind naar het voorbereidingsspreekuur te komen!

 

Beschikbare aandachtsgebieden
 • hematologie
 • familiaire hypercholesterolemie (FH) 
 • oncologie
 • maag-darm-lever (MDL) ziekten
 • immunologie
 • infectieziekten
 • longziekten
 • reumatologie
 • psychosomatische aandoeningen
 • allergologie
 • kinderneurologie
 • zindelijkheidsproblemen
 • kinder- en jeugdpsychologie
 • eetstoornissen
 • orthopedie
 • endocrinologie
 • cardiologie
 • obesitas
 • klinische genetica 

 

 

Groepscursus jongeren met een chronische ziekte 

Op Koers is een cursus speciaal voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Als je een chronische ziekte hebt kan je te maken krijgen met lastige situaties, zoals:

 • ziekenhuisopnames
 • medische ingrepen & inname van medicijnen
 • afwezigheid van school
 • lastige vragen van leeftijdgenoten  
 • niet mee kunnen doen met activiteiten.

 

De Op Koers cursus heeft als doel je te leren hoe je nieuwe oplossingen kan vinden om met deze situaties om te gaan. Meer informatie over deze cursus vind je in de folder Op Koers!

 

ADRZ officieel 'klompvoetcentrum'

De Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV) heeft het ADRZ officieel benoemd tot klompvoetcentrum. Voor de toekenning van dit predicaat moet de klompvoetzorg voldoen aan strikte eisen. De vakgroep orthopedie en de gipsverbandmeesters van het ADRZ zijn trots dat ze deze zorg blijvend in Zeeland kunnen aanbieden.

Eén op de duizend kinderen wordt geboren met een klompvoet. De oorzaak is meestal onbekend. Soms presenteert de klompvoet zich samen met andere aangeboren afwijkingen, deze klompvoeten zijn meestal stugger en moeilijker te corrigeren. Een klompvoet is voor de baby niet pijnlijk. Bij onbehandelde klompvoeten ontstaan problemen pas als het kind begint te lopen. Sinds 2005 worden de klompvoetjes in het ADRZ behandeld volgens de Ponseti methode. Deze methode is minimaal invasief en voor meer dan 90% effectief mits ook de nabehandeling goed gevolgd wordt (therapietrouw braces). De meeste voeten kunnen zo gecorrigeerd worden tot een functioneel normale voet met de voetzool naar beneden gericht. Wel blijven de kuitspieren vaak wat dunner en is de voet meestal kleiner dan de normale voet. In de praktijk geeft dit echter weinig tot geen beperkingen. De behandeling wordt zo snel mogelijk gestart, bij voorkeur al in de eerste week na de geboorte, omdat de weefsels dan het makkelijkst corrigeerbaar zijn.

 

Maandelijks spreekuur voor SOLK

Het ADRZ heeft samen met behandelcentrum DOK018 de SOLK-polikliniek voor kinderen en jongeren opgezet. SOLK betekent Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Soms zijn kinderen en jongeren vaak moe en lusteloos, er zijn chronische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of gewrichts- en spierpijnklachten. Het concentratievermogen is minimaal. Maar er is geen medische verklaring voor. Het kan zijn, dat er dan sprake is van SOLK. Dit zijn klachten die medisch niet verklaarbaar zijn, maar wel te verklaren vanuit andere factoren die in stand worden gehouden. Onder het motto 'Ik ben gezond, maar mankeer van alles' heeft het ADRZ in samenwerking met DOK018 al verschillende voorlichtingsavonden gehouden op middelbare scholen. Nu is er in het ADRZ een speciaal SOLK-spreekuur, omdat gebleken is dat de behoefte hiervoor groot is. Voor ouders een uitkomst en voor kinderen en jongeren een start om 'grip te krijgen' op SOLK.

Aandacht voor SOLK (bijv. chronische pijn in het hoofd, buik, ledematen, chronische vermoeidheid of andere lichamelijke klachten) bij kinderen en jongeren is hard nodig. Tijdens het poliklinisch spreekuur komen aan bod: de medische achtergrond, de behandeling en de aanpak. Een groot voordeel van dit spreekuur is de samenwerking tussen kinderartsen en behandelcentrum DOK018. De kinderarts is aanwezig om medische klachten uit te sluiten. Bij het spreekuur zijn naast een (kinder-)fysiotherapeut van behandelcentrum DOK018, ook de orthopedagogen van het ADRZ betrokken. Eénmaal per maand wordt het SOLK spreekuur gehouden, om en om  in Goes en Vlissingen. Voor het SOLK-spreekuur is een verwijzing nodig van de huisarts of GGD-arts.

 

Kinderreumatoloog

Philomine van Pelt studeerde geneeskunde in Rotterdam. Ze heeft de reumatologieopleiding in Amsterdam gevolgd, aan het VUMC, het Slotervaartziekenhuis en het Jan van Breemen Instituut (tegenwoordig Reade genoemd). Van 2002 tot 2008 werkte ze (parttime) als reumatoloog in Almere. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in de kinderreumatologie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht, van 2003 t/m 2009. In deze tijd heeft ze ook het wetenschappelijk onderzoek opgezet naar de ontwikkelingsaspecten van kinderen en jongeren met jeugdreuma. Binnenkort hoopt ze op dit onderwerp te promoveren. Vanaf 2009 is ze werkzaam als kinderreumatoloog en als reumatoloog in het Erasmus MC Rotterdam. Naast de kinderreumatologie is ze gespecialiseerd in de echografie. Samen met de kinderartsen in het ADRZ wil ze hoogwaardige zorg bieden voor kinderen en jongeren met reumatische aandoeningen. Screening en zorg wordt in een combinatiespreekuur met de kinderarts aangeboden op locatie in Goes. Als er gespecialiseerde kinderreumatologische zorg nodig is gebeurd dit in het Erasmus MC, op de jongerenpoli.

 

Links

www.kindenziekenhuis.nl

www.jadokterneedokter.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.