website
header04
header02
header03

Laboratorium (Klinische Chemie)

Het laboratorium (klinisch-chemisch laboratorium, KCL) verricht op verzoek van een huisarts of medisch specialist onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsvochten. Het laboratorium speelt ook een rol bij bloedtransfusies en bij het onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen. Met laboratoriumonderzoek kan:

  • een ziekte worden vastgesteld of worden uitgesloten;
  • het verloop van een ziekte gevolgd worden; 
  • het succes van een behandeling vastgesteld worden;
  • geholpen worden ziekten te voorkomen. 

 

Het laboratorium heeft een certificaat voor Weefselerkenning. Dat betekent dat het laboratorium toestemming heeft voor het opwerken van sperma als onderdeel van een fertiliteitsbehandeling (IUI). Tevens is het laboratorium een Erkend Leerbedrijf (opleiding MBO-analisten).

 

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van het ADRZ is CCKL-geaccrediteerd. CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De accreditatie betekent dat voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen. Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig wordt getoetst, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit. Geaccrediteerde laboratoria worden door CCKL beschouwd als de beste van Nederland.

 

Bloed afnemen wordt in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis veilig en op de juiste manier gedaan door uitsluitend bevoegde medewerkers. Het is uiterst belangrijk is dat de goede persoonsgegevens op de buizen staan. De medewerker controleert dit van tevoren volgens strikte regels.

 

Bloedafname

U kunt op alle locaties van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis terecht voor bloedafname, op onderstaande tijden:

 

Goes ma t/m vr: 07.30 uur - 17.00 uur, tel. 0113-234580
Middelburg ma t/m vr: 08.00 uur - 16.30 uur. tel. 0113-234580
Vlissingen ma t/m vr: 07.30 uur - 17.00 uur, tel. 0113-234580
Zierikzee

ma t/m vr: 08.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, tel. 0111-418237

 

Trombosedienst patiënten: bloedafnames voor 12.00 uur op alle locaties, ivm logistiek en doseren.

 

Houdt u er rekening mee dat het vroeg in de ochtend op de locaties Goes, Middelburg en Vlissingen erg druk kan zijn. Voor onderzoeken waarvoor u niet nuchter hoeft te zijn, is het wellicht verstandiger om later in de ochtend of ’s middags te komen. U kunt ook bloed af laten nemen in diverse prikposten op Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en op medische indicatie aan huis.

 

Locatie Middelburg

Het Laboratorium in Middelburg bevindt zich in het Medisch Centrum Kalverstraat; Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg (bij parkeergarage Geere). In de Kalverstraat is geen receptie, het Laboratorium bevindt zich halverwege de gang. Graag daar melden waarna u kunt plaatsnemen in de wachtkamer.

Op deze locatie bevindt zich vanaf 1 maart 2017 ook de Trombosedienst.

 

Abonnementen voor bloed- en/of urineonderzoek bij diabetespatiënten

Het laboratorium van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis biedt huisartsen ondersteuning bij periodieke oproepen voor bloedafname bij diabetespatiënten. De huisarts kan u bij het laboratorium aanmelden voor begeleiding bij de aanvraag van laboratoriumonderzoek bij diabetes. Dit gaat in de vorm van een diabetesabonnement. U krijgt dan regelmatig van het laboratorium een oproep voor bloedafname. Daarnaast zijn er ook abonnementen voor hart- en vaatziekten en voor schildklierafwijkingen.

 

ABOlab

Het laboratorium biedt de abonnementservice ABOlab aan ter ondersteuning van zorg bij chronische ziekten als diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten en schildklierafwijkingen. Het laboratorium roept de patiënt schriftelijk elk kwartaal of elk jaar op en de arts ontvangt de laboratoriumresultaten en een jaarlijks overzicht. Er zijn (meertalige) folders beschikbaar. Bloedafname is mogelijk op de laboratoria en op de priklocaties. Voor vragen over de oproep is een rechtstreeks telefoonnummer beschikbaar:

 

Maandag tot en met vrijdag

09.00 tot 11.30 uur
13.30 tot 16.30 uur

Telefoon 0118 - 425471
E-mail abolab@adrz.nl

 

De uitslag van laboratoriumonderzoek

De uitslag van laboratoriumonderzoek wordt doorgegeven aan uw arts. Hij/zij interpreteert de gegevens en trekt hieruit de conclusies voor diagnose en behandeling. De uitslag en conclusies worden daarna met u besproken. 

 

Bloedcontact

In het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis gaan we uiterst voorzichtig om met bloed en bloedproducten van de patiënten. Dit is zowel in uw belang, als in het belang van de medewerkers. Ondanks alle voorzichtigheid kan het gebeuren dat een medewerker van het ziekenhuis in contact komt met bloed van een patiënt. Dit ‘accidenteel bloedcontact’ kan bijvoorbeeld gebeuren bij het afnemen van bloed, bij bloedonderzoek in het laboratorium of bij behandelingen waarbij bloed vrijkomt (denk aan een operatie of de verzorging van wonden). Als dit gebeurt met bloed van een patiënt die een bepaalde ziekte bij zich draagt, het hepatitis B- of C-virus of het HIV-virus, kan de betreffende medewerker met dit virus besmet raken. Om er achter te komen of deze medewerker besmet is, moeten we het bloed van de betreffende patiënt onderzoeken op deze virussen. Als er met uw bloed een accidenteel bloedcontact plaatsvindt (de kans hierop is overigens zeer klein),  testen we uw bloed op de genoemde virussen. Als u dit wenst vertellen we de uitslag van de test ook zo spoedig mogelijk aan u. Als u bezwaar heeft tegen deze gang van zaken, bespreek dit dan met uw behandelend arts.

 

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor het stellen van de juiste diagnose is het soms noodzakelijk dat lichaamsmateriaal van u wordt onderzocht. Bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel. Uw behandelend arts stuurt dit materiaal door naar het laboratorium van het ADRZ. Het materiaal wordt bewaard zodat er een vergelijking mogelijk is mocht u op een later tijdstip opnieuw voor behandeling in het ADRZ komen. Soms wordt er ook materiaal bewaard om later bijvoorbeeld te gebruiken voor de behandeling van andere patiënten of voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het materiaal wordt dan geanonimiseerd bewaard. Dit houdt in dat uw naam op geen enkele wijze aan het bewaarde materiaal te koppelen is. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts. Die maakt daar een aantekening van in uw dossier. Als uw lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard, is daar uw toestemming voor nodig. Uw behandelend arts bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft daarover uitleg.

  

Links

www.medischlab.nl

www.nvkc.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.