website
header04
header02
header03

Logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep waarmee u te maken kunt krijgen als u problemen ondervindt met het spreken of slikken door ziekte of een beperking. Denk hierbij aan problemen met de articulatie, het slikken van normale dranken, het gebruiken van de juiste woorden of het begrijpen van taal.

 

De logopedistes bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis zijn Marleen Pinxteren - Rijk en Elske van Liere. Zij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en werkzaam op onze locatie Goes. Daarnaast is Elske aangesloten bij het ParkinsonNet.

 

Logopedie tijdens opname

Wanneer u opgenomen bent in het ADRZ, dan kan het zijn dat uw behandelend arts logopedie inschakelt aan de hand van een verwijzing. De logopedist komt u bij opname aan uw bed behandelen en onderzoekt wat de aard van uw probleem is. De logopedist stelt een plan op en gaat samen met u aan de slag. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag, het verloop ervan en de duur van uw verblijf in het ziekenhuis.

 

Er kan sprake zijn van verschillende stoornissen, zoals:

- Dysartrie, een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende. Oorzaak van een dysartrie kan zijn: een beroerte, een ongeval, een spierziekte of een neurologische aandoening.

 

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel. Dit wordt veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.

Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, begrijpen van taal, het lezen en het schrijven. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

 

- Dysfagie is een ander woord voor ‘slikstoornis’. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat. Iemand kan zich verslikken of het voedsel kan in de mond blijven hangen. Soms krijgt iemand een canule of wordt het strottenhoofd verwijderd. Ook dan is logopedie geïndiceerd.

 

Na ontslag uit het ziekenhuis

Soms blijkt dat logopedie bij ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk is. Dit kan zijn in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Gaat u naar huis met logopedie, dan krijgt u van uw behandelend arts een verwijzing mee voor logopedie in een praktijk. Dan wordt u behandeld in een vrijgevestigde logopediepraktijk of door een logopedist bij u thuis.

 

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis en logopedie noodzakelijk wordt geacht door de behandelend arts, behoort logopedie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niets extra te betalen.

In de vrijgevestigde praktijk valt logopedische behandeling bij volwassenen binnen het basispakket. De therapie wordt in eerste instantie van uw eigen risico betaald. Als uw eigen risico op is, wordt de behandeling volledig vergoed.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.