website
header04
header02
header03

Nefrologie

Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt. De arts van dit vakgebied heet nefroloog.

 

Functies van de nieren

De nieren zorgen voor diverse regelsystemen, zoals uitscheiden van afvalstoffen, de water- en zouthuishouding, de mineraalhuishouding, de bloeddrukregulatie, de zuurgraadregeling van het bloed en de aanmaak en activatie van diverse hormonen zoals renine, erytropoetine en vitamine D. In het bloed kan dit gecontroleerd worden en zo nodig kunnen hier medicijnen voor gegeven worden. Ook wordt bij nierpatiënten regelmatig de bloeddruk gemeten en wordt hiervoor zo nodig ook medicatie gegeven.

 

Ziekten en beschadigingen

Veel nierziekten hebben te maken met schade van de nierfiltertjes, dat zijn filtertjes in de nier die het bloedplasma  filteren. Ze laten niet genoeg of juist te veel door, bijvoorbeeld eiwit of rode bloedcellen. Langdurig bestaande hoge bloeddruk, suikerziekte en vaatlijden kunnen ook nierschade geven. Ook kunnen complete nierfiltertjes verloren gaan.

Voor sommige nierziektes is intensieve behandeling nodig met medicijnen. Bij schade door bijv. suikerziekte of hoge bloeddruk is het van groot belang om dit goed onder controle te houden. Indien de nier teveel eiwit doorlaat, kan dit vaak ook geremd worden met speciale medicijnen.

 

Is meer dan 90% van de functie van de nieren verloren gegaan, dan ontstaat het beeld van eindstadium nierfalen. Symptomen van eindstadium nierfalen kunnen bestaan uit moeheid, jeuk, slechte eetlust en afvallen.

 

Nierfunctievervangende therapie

Indien de nierfunctie volledig verloren is gegaan en er eindstadium nierfalen ontstaat, kan de functie van de nieren (deels) door dialyse worden vervangen. Er zijn twee vormen van dialyse: de kunstnierbehandeling via de bloedbaan, dit heet hemodialyse, of buikdialyse middels een slangetje in de buikholte, dit heet peritoneaal dialyse. Hemodialyse wordt vaak in een ziekenhuis gedaan, maar kan, afhankelijk van iemands situatie, ook in de thuissituatie. Peritoneaal dialyse wordt in principe thuis gedaan of eventueel in een verpleeghuis. Beide behandelingen kunnen in het ADRZ gedaan en begeleid worden.

De transplantatie wordt dan meestal in het Erasmus MC gedaan er vergt de nodige voorbereiding. Het eerste jaar is de nacontrole in het Erasmus MC. Als er niet al teveel bijkomende problemen zijn worden de vervolgcontroles in het ADRZ gedaan.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.