website
header04
header02
header03

Neurologie

Het specialisme Neurologie houdt zich bezig met de diagnose en behandeling van aandoeningen aan hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren. Onder andere epilepsie, multiple sclerose (MS), beroerte, migraine, hernia, Alzheimer, Parkinson en hersenaandoeningen behoren tot het werkgebied van de neuroloog. Eventueel ondersteunend onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF): EEG (hersenfilm), EMG (spier/zenuwonderzoek), EP (metingen snelheid verschillende trajecten binnen het zenuwstelsel) en vele andere onderzoeken.

 

Jaarlijks bezoeken circa 8000 patiënten voor het eerst de poliklinieken van de afdeling Neurologie. De verpleegafdeling in Goes behandelt jaarlijks circa 1750 patiënten, waarvan zo'n 650 patienten met een beroerte of TIA. De 'stroke unit' van Neurologie bevindt zich op de Acute Opname Afdeling, kamer 14. Ook worden jaarlijks 800 mensen door de afdeling Neurologie opgenomen voor dagbehandeling. De verpleegafdeling Neurologie bevindt zich tijdelijk bij afdeling O, op de tweede verdieping locatie Goes.

 

StartPoli Epilepsie

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis wil zich nu en in de toekomst nadrukkelijk profileren als een ziekenhuis waar ‘goede zorg voor mensen met epilepsie’ gegeven wordt. Deze keuze was al ingezet in 2008 met de aanstelling van een epilepsieconsulent. Nu gaat de afdeling neurologie een stap verder met de opening van een StartPoli Epilepsie. De zorg die geleverd wordt, is conform de visie op goede zorg die door de Epilepsie Vereniging Nederland ontwikkeld is. Het is zorg die aansluit op landelijke ontwikkelingen, die past bij de zorg voor mensen met een chronische aandoening en die gestimuleerd wordt door overheid en zorgverzekeraar. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis loopt voorop. De StartPoli Epilepsie van het ADRZ in Goes en Vlissingen is de eerste in Nederland.

 

Herniastraat

Via aparte afspraken en procedures proberen wij mensen met een lage rug hernia snel te helpen; dat noemen we de herniastraat. In deze herniastraat krijgt de patiënt met pijnklachten onder in de rug uitstralend naar één of beide benen binnen een kort tijdsbestek toegang tot onderzoek en behandeling. Mensen die al zes weken uitstralende pijn in het been hebben, zonder tekenen van herstel, kunnen nu door hun huisarts verwezen worden naar de herniastraat in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

 

Let wel: alleen voor patiënten met een verdenking op een lage rughernia en invaliderende beenpijn (dus niet voor second opinions, andere aandoeningen aan de lumbale wervelkolom, rugpijn of hernia’s aan de thoracale of cervicale wervelkolom). Zie eventueel ook de werkafspraak voor de huisarts.

 

Snel duidelijkheid

Na aanmelding door de huisarts op de gebruikelijke wijze (Zorgportaal of fax) wordt de patiënt op korte termijn op de polikliniek neurologie gezien. Indien het vermoeden op een HNP juist is zal binnen 2 weken nog een MRI worden verricht. Deze MRI wordt door radioloog en neuroloog beoordeeld, waarna verwijzing naar de neurochirurg kan volgen. Deze ziet patiënt ook op korte termijn en besluit of er sprake is van een operatieve indicatie. Zo nee, dan wordt patiënt terug verwezen naar de neuroloog, zo ja, dan gaat patiënt naar het préoperatieve spreekuur van de anaesthesist. Zo snel mogelijk daarna vindt dan de operatieve ingreep plaats.

 

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over neurologische aandoeningen kijkt u op de website van onze neurologen: www.neurologie-zeeland.nl Hier vindt u onder andere informatie over onze herniastraat, TIA-service, acute hersenhulp, het Centrum voor slaap- en waakstoornissen (CSW), onze hoofdpijnpoli, kinderneurologie en nog veel meer. Hieronder bij Folders vindt u eveneens meer informatie.

 

Links

www.neurologie-zeeland.nl

www.epilepsievereniging.nl

www.kinderneurologie.eu

www.cva-vereniging.nl

www.alszeeland.nl

www.hersenstichting.nl

www.parkinson-vereniging.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.cerebraal.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.