website
header04
header02
header03

Oncologie

De oncologie (kankerzorg) houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kanker. Het ADRZ wil er voor patiënten en familie zijn bij de diagnose en behandeling.

 

Jaarlijks worden in het ADRZ meer dan 1.500 nieuwe patienten behandeld. Doordat er veel patiënten gediagnosticeerd en behandeld worden, kunnen we kanker duidelijk en snel herkennen en is er door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd rondom alle aspecten van kanker. Voor een goede, snelle diagnostiek en innovatieve behandelmethoden en -technieken bent u bij het ADRZ in goede handen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u een persoonlijke begeleiding krijgt en een aanspreekpersoon heeft.

 

 

Soorten kanker

 

Behandelteams
 
Onderzoek & Opleiding

 

Netwerk EMBRAZE

Ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland werken samen om patiënten met kanker de beste zorg te leveren, nu en in de toekomst. Deze samenwerking komt tot uiting in EMBRAZE kankernetwerk. De naam EMBRAZE staat voor het Engelse embrace (omarmen). Ook is EMBRAZE een samenvoeging van de namen van het ERasmus MC, BRAbant en ZEeland.

 

Waarom deze samenwerking?
De overheid stelt steeds meer eisen aan de kwaliteit van de oncologische zorg. Een belangrijk onderdeel van deze eisen vormen de zogenaamde volumenormen. Dit zijn normen waarbij een ziekenhuis een behandeling alleen nog maar mag uitvoeren wanneer zij voldoende van dit soort behandelingen per jaar uitvoert. Dit leidt er toe dat niet meer alle ziekenhuizen alle behandelingen bij kanker zelf uitvoeren. Hierdoor verwijzen ziekenhuizen u door naar een ander ziekenhuis dat wel voldoet aan de volumenorm. U gaat dan voor onderzoek en nazorg naar uw eigen ziekenhuis en voor een gedeelte van de behandeling gaat u naar een ander ziekenhuis.

Meer informatie over het kankernetwerk EMBRAZE in deze folder.

 

Samenwerking Erasmus MC

Het Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum in Rotterdam waar het ADRZ mee samenwerkt op het gebied van de oncologie. De lijnen zijn kort en er is dagelijks overleg met optimale zorg als doel. De samenwerking bestaat uit het vragen van advies en zonodig uit het doorverwijzen van de patiënt naar het Erasmus MC voor een behandeling. Hier zijn duidelijke afspraken over en de patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld.

 

Ervaringen patiënten

We vinden het belangrijk dat patiënten de ervaringen met ons delen, zodat we daar de zorg op kunnen aanpassen c.q. verbeteren. Patiënten doen mee aan enquetes, groeps- of spiegelgesprekken. Van het ADRZ is een film gemaakt die ingaat op patiëntenparticipatie, o.a. spiegelgesprekken. De film is gemaakt op de oncologische afdeling in Goes.

 

 

U kunt de film hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=GGrwYR09KXE&feature=youtu.be

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.