website
header04
header02
header03

Behandeling

Multidisciplinair overleg

Iedere week worden alle patiënten met (een verdenking) op darmkanker besproken. Tijdens deze bespreking zijn de chirurg, internist, radioloog, radiotherapeut, MDL-arts, patholoog en verpleegkundig specialist aanwezig. Regelmatig is ook een arts uit het Erasmus MC aanwezig. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van het advies dat u is gegeven.

Elke patiënt krijgt schriftelijke informatie die voor hem of haar van toepassing is mee naar huis. Deze informatie wordt altijd in een gesprek toegelicht.

 

Colonpoli

De colonpoli is een poli voor patiënten met (verdenking op) darmkanker, waarbij meerdere specialisten aanwezig zijn om de patiënt zonodig samen te kunnen zien. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist en de behandelend arts (chirurg of internist-oncoloog). De uitslag van de diverse onderzoeken en de mogelijke behandeling(en) worden met u besproken. Het is toegestaan om het gesprek op te nemen (met uw telefoon bijvoorbeeld). Na het gesprek wordt met uw goedvinden de huisarts ingelicht.

 

Behandeling

Bij de behandeling van darmkanker zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden of een combinatie hiervan. Dit is per patiënt verschillend. De verschillende behandelingen worden hieronder beschreven.

 

Als er bij u darmkanker is vastgesteld, zal de specialist u in veel gevallen voorstellen om te opereren. De plaats van de afwijking bepaalt de soort operatie.

  1. Hemicolectomie rechts (waarbij rechterkant van de darm wordt verwijderd).
  2. Hemicolectomie links (waarbij linkerkant van de darm wordt verwijderd).
  3. Sigmoïdresectie (waarbij het S-vormige deel van de darm wordt verwijderd).

 

Bij endeldarmkanker zijn er verschillende behandelopties mogelijk afhankelijk van de uitslagen:

  1. Operatie rectumamputatie (APR) of verwijderen van een deel van de endeldarm (LAR).
  2. Operatie met een korte voorbestraling bij het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI).
  3. Operatie na een combinatie van bestraling (bij het ZRTI) en chemotherapie.

 

Er zijn ook indicaties waarbij er (eerst) chemotherapie wordt gegeven. Dan wordt u behandeld door de internist-oncoloog met medicijnen.

 

Kijkoperaties

De chirurgen in het ADRZ gebruiken als dat mogelijk is de kijkoperatietechniek. Die techniek heeft de voorkeur aangezien u kleinere littekens en minder pijn na de operatie heeft, waardoor u sneller weer beter wordt. Deze techniek wordt niet gebruikt bij een hemicolectomie rechts en er kunnen andere redenen zijn om af te zien van deze techniek.

 

Voorbereiding operatie

Iedere patiënt wordt voor een operatie gescreend en brengt daarbij ook een bezoek aan de anesthesist bij het Opnameplein. We bekijken welke risicofactoren aanwezig zijn voor het ontstaan van complicaties. Zo kijken we naar de vitaliteit, de voedingstoestand, rookgedrag, hart- en/of longklachten, hoelang iemand al klachten heeft, of er eerder operaties in de buik zijn verricht en of de patiënt bestraling of chemotherapie heeft gehad. Met deze gegevens bepalen we of de patiënt een goede kans heeft op het laten genezen van een nieuwe darmverbinding en maken wij samen met de patiënt een keus voor een behandeling.

Patiënten ouder dan 70 jaar worden tijdens het consult gescreend op vitaliteit. Zonodig wordt u doorverwezen naar de fysiotherapeut, diëtiste of geriater. Iedereen wordt voor de behandeling gescreend op psychosociale klachten met de lastmeter.

 

Stoma

Afhankelijk van de plaats van de tumor is een (tijdelijk) stoma nodig. De specialist zal dit met u bespreken. U wordt zonodig voor de operatie verwezen naar de stomaverpleegkundige voor een gesprek.

Het ADRZ voldoet aan de normen die de Nederlandse Stomavereniging heeft vastgelegd in de zogeheten stoma zorgwijzer. De zorgwijzer geeft stomadragers betrouwbare informatie over hoe de stomazorg in ziekenhuizen is georganiseerd en in hoeverre het ziekenhuis voldoet aan de verwachtingen van de stomavereniging. De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, verpleegkundigen en medisch specialisten normen bepaald voor een goede stomazorg. Deze normen zijn terug te vinden op www.stomazorgwijzer.nl.

 

ERAS protocol

In het ADRZ wordt gewerkt met het ERAS protocol. ERAS staat voor Enchanged Recovery After Surgery. Het ERAS protocol is een programma dat er voor zorgt dat u na de operatie sneller hersteld. Met het ERAS protocol zorgen wij er voor dat uw pijn adequaat wordt bestreden, waardoor u sneller mobiel bent. Daarnaast streven wij met dit protocol er naar dat u zo spoedig mogelijk weer normaal voedsel kunt eten. Uit onderzoek is gebleken dat hoe sneller een patiënt weer in beweging is en normaal voedsel eet, hoe sneller het herstel zal zijn.

 

Na de operatie

Het weefsel met de lymfeklieren dat tijdens de operatie wordt verwijderd, wordt onderzocht door de patholoog. De uitslag is bekend na ongeveer 7 dagen. Aan de hand hiervan wordt een advies gegeven over een eventuele nabehandeling zoals chemotherapie. Dit advies wordt vastgesteld tijdens het multidisciplinair overleg. U wordt na dit overleg hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt.

 

Erfelijkheid

Darmkanker is in 5-10% van de gevallen erfelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, familiegeschiedenis en tumorkenmerken wordt een inschatting gemaakt met betrekking tot doorverwijzing naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Zij bieden u dan de mogelijkheid op de locatie Vlissingen van het ADRZ op het spreekuur te komen. Voor vragen kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

 

Landelijke registratie darmkanker

Het ADRZ doet mee met de landelijke registratie van darmkanker, de zogenaamde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). In deze registratie worden alle gegevens opgenomen van patiënten die worden behandeld voor darmkanker om zodoende inzicht te krijgen in de geleverde zorg en de uitkomst hiervan. Het doel is om met deze gegevens op landelijk niveau de kwaliteit van zorg te vergelijken en te verbeteren. Dit werk wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van het IKNL.

 

Links

Meer informatie over darmkanker, patiëntenverenigingen en lotgenotencontact vindt u via de volgende links:

www.spks.nl/spks/darm

www.darmkanker.info

www.darmkankernederland.nl

www.mlds.nl

www.kwf.nl

www.kankerspoken.nl

www.stichtingpalazzoli.nl

 

Boek

Naast bovenstaande links is er een informatief boek over darmkanker, genaamd 'Darmkanker, het boek voor patiënt, familie en professional'. Het ISBN nummer is: 9789036809139, ook te bestellen via de website van de uitgever BSL.

 

Darmkanker geeft niet altijd klachten, zeker als de ziekte nog in het beginstadium is. Pas in een gevorderd stadium kunnen er klachten ontstaan. Daarbij kunnen de klachten ook verschillen. Dit heeft te maken met de plaats van de tumor. Zo geeft een tumor in het laatste stuk van de darm eerder klachten dan een tumor aan het begin van de darm.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.