website
header04
header02
header03

Controle periode

Medische controle

De eerste 5 jaar na de behandeling voor (endel)darmkanker blijft u onder controle bij de chirurg of de verpleegkundig specialist. Deze controles hebben als doel om u zo goed mogelijk te begeleiden maar daarnaast ook het vroegtijdig opsporen van eventuele terugkeer van de ziekte.

 

CEA

Bij iedere controle moet u bloedprikken, uw bloed wordt dan onderzocht op een tumorstofje dat CEA heet. De eerste 3 jaar na de operatie, is dit bloedonderzoek om de 3 maanden, de volgende 2 jaren vindt dit onderzoek elk half jaar plaats.

 

Radiologisch onderzoek

Gedurende de eerste 2 jaar wordt elk half jaar een echo van de lever gemaakt of een CT-scan wanneer een echo niet voldoende informatie geeft. Na de eerste 2 jaar wordt er jaarlijks en echo gemaakt. Er wordt een echo van de lever gemaakt om na te gaan of er zich eventueel uitzaaiingen in de lever bevinden.

 

Colonoscopie

Wanneer voor de operatie het darmonderzoek niet volledig was, krijgt u een afspraak voor een darmonderzoek 3 maanden na de operatie. Wanneer het darmonderzoek wel volledig was, krijgt u een jaar na de operatie een afspraak voor een darmonderzoek. Afhankelijk van de bevindingen van dit onderzoek wordt bekeken wanneer de colonoscopie herhaald moet worden.

 

Controle bij arts of verpleegkundig specialist

Wanneer u op controle komt bij de chirurg of verpleegkundig specialist worden de uitslagen van de onderzoeken met u besproken. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt besproken hoe het met u gaat.

 

Oncologische revalidatie

Door een operatie en/of behandeling met chemotherapie kan het zijn dat u last heeft van vermoeidheid, hierdoor neemt uw conditie af en dit kan weer invloed hebben op uw psychisch welbevinden. Oncologische revalidatie kan u helpen om uw conditie en welbevinden te verbeteren. In Zeeland zijn er diverse centra die oncologische revalidatie aanbieden. Wanneer u wenst deel te nemen aan zo'n programma is het goed dit te bespreken met uw arts of verpleegkundig specialist. Tevens is het goed om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of deze revalidatie voor u vergoed wordt.

 

Werkhervatting

Wanneer u behandeld bent voor (endel)darmkanker en u bent nog werkzaam, kan het soms lastig zijn om uw werk te hervatten. Het is raadzaam om contact te houden met uw werkgever en arbo-arts en te vragen naar re-integratie mogelijkheden. Er zijn diverse re-integratie deskundigen die u in dit proces kunnen begeleiden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stap.nu

 

Patiëntenverenigingen

U heeft in de achterliggende periode veel meegemaakt, sommige patiënten hebben behoefte om dit te delen met lotgenoten. Patiëntenverenigingen kunnen u hierbij helpen. Op de website http://spks.nl/spks/darm vindt u  informatie over lotgenotencontact en over darmkanker.

 

Contact opnemen bij medische problemen?

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialisten, Judith Kuiper of Marjon Oostdijk. Bij geen gehoor kunt u via de Receptie (0113-234000) vragen naar de poli Chirurgie. Buiten kantooruren belt u ook naar de Receptie en vraagt u naar de Spoed Eisende Hulp.

 

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt.

 

Erfelijkheid

Darmkanker is in 5-10% van de gevallen erfelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, familiegeschiedenis en tumorkenmerken wordt een inschatting gemaakt met betrekking tot doorverwijzing naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Zij bieden u dan de mogelijkheid op de locatie Vlissingen van het ADRZ op het spreekuur te komen. Voor vragen kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

 

Landelijke registratie darmkanker

Het ADRZ doet mee met de landelijke registratie van darmkanker, de zogenaamde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). In deze registratie worden alle gegevens opgenomen van patiënten die worden behandeld voor darmkanker om zodoende inzicht te krijgen in de geleverde zorg en de uitkomst hiervan. Het doel is om met deze gegevens op landelijk niveau de kwaliteit van zorg te vergelijken en te verbeteren. Dit werk wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van het IKNL.

 

Links

Meer informatie over darmkanker, patiëntenverenigingen en lotgenotencontact vindt u via de volgende links:

www.spks.nl/spks/darm

www.darmkanker.info

www.darmkankernederland.nl

www.mlds.nl

www.kwf.nl

www.kankerspoken.nl

www.stichtingpalazzoli.nl

 

Boek

Naast bovenstaande links is er een informatief boek over darmkanker, genaamd 'Darmkanker, het boek voor patiënt, familie en professional'. Het ISBN nummer is: 9789036809139, ook te bestellen via de website van de uitgever BSL.

 

Darmkanker geeft niet altijd klachten, zeker als de ziekte nog in het beginstadium is. Pas in een gevorderd stadium kunnen er klachten ontstaan. Daarbij kunnen de klachten ook verschillen. Dit heeft te maken met de plaats van de tumor. Zo geeft een tumor in het laatste stuk van de darm eerder klachten dan een tumor aan het begin van de darm.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.