website
header04
header02
header03

Onderzoek en Diagnose

Als uw huisarts vermoedt dat u darmkanker of een andere aandoening van de (dikke) darm heeft, verwijst hij u naar een maag-darm-leverarts voor een consult. Uw huisarts verwijst u ook door als hij geen verklaring vindt  voor klachten zoals bloedarmoede, vermagering en/of aanhoudende buikpijn. Aan de hand van de verwijsgegevens van de huisarts wordt bepaald hoe urgent de verwijzing is.

  

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. Het ADRZ is geselecteerd als een van de ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor vervolgonderzoek (colonscopie) als zij positief getest zijn met de ontlastingstest van het RIVM.

 

 

Colonscopie

Bij een verdenking op darmkanker wordt in eerste instantie een colonscopie verricht. U wordt hierover geïnformeerd door de arts of de MDL-verpleegkundige. De MDL-verpleegkundige geeft u in een groepsvoorlichting of in een persoonlijk gesprek informatie en stelt u vragen als voorbereiding op het onderzoek. Tijdens de colonscopie worden er meestal biopten (stukjes weefsel) weggenomen. Dit wordt onderzocht door de patholoog en geeft duidelijkheid of er al dan niet sprake is van kanker. 

  

Behandelteam

Medisch specialisten:

Mw J.Y. van Berkel, internist

Dhr. dr. M. Bubic, MDL-arts

Dhr. P. Konstatopoulus, MDL-arts

Dhr. L. Oosterbosch, MDL-arts

Mw A. Stegeman, internist

Dhr F. Waltman, internist

Dhr A.A. Tanis, MDL-arts

MDL-verpleegkundigen:

Joke Huijbregtse

Annelies Jonkheim

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundig specialist

Als er vanuit de colonscopie afwijkingen naar voren komen, wordt de verpleegkundig specialist ingeschakeld. Een verpleegkundig specialist is opgeleid om, naast de verpleegkundige taken, ook medische taken uit te voeren en neemt in de behandeling van darmkanker taken van de arts over. Zij werkt ook als een 'casemanager' wat betekent dat zij zorg draagt voor een soepel verloop van de verschillende afspraken. Zij neemt kort na de scopie contact met u op om het verdere traject met u te bespreken. U kunt bij haar terecht voor vragen en zij is het aanspreekpunt voor u gedurende de fasen van onderzoek, behandeling en controle.

In het ADRZ werken Judith Kuiper en Marjon Oostdijk als verpleegkundig specialist darmkanker. Zij zijn via e-mail of telefonisch bereikbaar: j.kuiper@adrz.nl (06-83591252); marjon.oostdijk@adrz.nl (06-12923308).

 

Vervolgonderzoek

Na een colonscopie waarbij er gedacht wordt aan kanker. worden de volgende vervolgonderzoeken gepland:

  • CT scan van de longen en de buik. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er uitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam en dan met name in de longen en de lever.
  • Bloedonderzoek.
  • Als er wordt gedacht aan endeldarmkanker wordt aanvullend een MRI verricht. Met dit onderzoek wordt nauwkeurig vastgesteld hoe groot de afwijking is en of er lymfeklieren zijn vergroot in de buurt van de afwijking.
  • Soms zijn er nog meer onderzoeken nodig om de diagnose te kunnen stellen.

 

 

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt.

 

Erfelijkheid

Darmkanker is in 5-10% van de gevallen erfelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, familiegeschiedenis en tumorkenmerken wordt een inschatting gemaakt met betrekking tot doorverwijzing naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Zij bieden u dan de mogelijkheid op de locatie Vlissingen van het ADRZ op het spreekuur te komen. Voor vragen kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

 

Landelijke registratie darmkanker

Het ADRZ doet mee met de landelijke registratie van darmkanker, de zogenaamde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). In deze registratie worden alle gegevens opgenomen van patiënten die worden behandeld voor darmkanker om zodoende inzicht te krijgen in de geleverde zorg en de uitkomst hiervan. Het doel is om met deze gegevens op landelijk niveau de kwaliteit van zorg te vergelijken en te verbeteren. Dit werk wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van het IKNL.

 

Links

Meer informatie over darmkanker, patiëntenverenigingen en lotgenotencontact vindt u via de volgende links:

www.spks.nl/spks/darm

www.darmkanker.info

www.darmkankernederland.nl

www.mlds.nl

www.kwf.nl

www.kankerspoken.nl

www.stichtingpalazzoli.nl

 

Boek

Naast bovenstaande links is er een informatief boek over darmkanker, genaamd 'Darmkanker, het boek voor patiënt, familie en professional'. Het ISBN nummer is: 9789036809139, ook te bestellen via de website van de uitgever BSL.

 

Darmkanker geeft niet altijd klachten, zeker als de ziekte nog in het beginstadium is. Pas in een gevorderd stadium kunnen er klachten ontstaan. Daarbij kunnen de klachten ook verschillen. Dit heeft te maken met de plaats van de tumor. Zo geeft een tumor in het laatste stuk van de darm eerder klachten dan een tumor aan het begin van de darm.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.