website
header04
header02
header03

Wetenschappelijk onderzoek bij darmkanker

Als ADRZ vinden wij het belangrijk dat de zorg rondom darmkanker continu wordt verbeterd. Om de zorg te verbeteren is wetenschappelijk onderzoek (ook wel een studie genoemd) van belang. Het ADRZ doet daarom ook mee aan wetenschappelijk onderzoek bij darmkanker. Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende studies waaraan de tumorwerkgroep oncologie van het ADRZ deel neemt.

 

CAIRO5

Onderzoek naar behandelingsstrategieën voor patiënten met darmkanker (colorectaal carcinoom) met uitzaaiingen die beperkt zijn tot de lever, welke primair niet in aanmerking komen voor chirurgische behandeling. Indien de leveruitzaaiingen primair niet te verwijderen zijn, kan geprobeerd worden om met geneesmiddelen deze uitzaaiingen zodanig te verkleinen dat een operatie in tweede instantie toch mogelijk is. Onderzocht wordt met welke behandeling het grootste aantal patiënten alsnog een leveroperatie kan ondergaan en welke behandeling het meest effectief is in het bestrijden van de ziekte. Meer informatie over deze CAIRO5 studie via deze link.

 

COLOPEC studie

De COLOPEC is een studie voor patiënen die een verhoogd risico lopen op uitzaaiingen naar het buikvlies. Patiënten met een grote tumor die door de darmwand is heen gegroeid naar een ander orgaan of waarbij de tumor een gaatje heeft gemaakt in de darmwand, hebben en vergroot risico op uitzaaiingen naar het buikvlies. In de COLOPEC studie worden patiënten behandeld volgens de reguliere behandeling (operatie gevolgd door chemotherapie via de bloedbaan) of door de zogenaamde HIPEC therapie, dit is een nieuwe behandeling die in onderzoek is. Bij de HIPEC therapie gaat het om operatief verwijderen van de tumor waarna de buikholte gespoeld wordt met warme chemotherapie, gevolgd door chemotherapie via de bloedbaan. Deze indeling geschiedt op basis van loting. Om mee te kunnen doen aan deze studie moet aan een aantal criteria worden voldaan. Uw behandelend arts zal beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan deze studie. De COLOPEC studie is een onderzoek dat niet in het ADRZ zelf plaatsvindt maar in het Erasmus MC te Rotterdam. Voor meer informatie over de COLOPEC studie klikt u hier.

 

ASPIRIN studie

De ASPIRIN studie is een onderzoek voor patiënten met darmkanker die ouder zijn dan 70 jaar en geopereerd zijn maar geen aanvullende behandeling krijgen met chemotherapie vanwege andere aandoeningen en/of bijwerkingen. In de ASPIRIN studie wordt er gekeken of behandeling met aspirine een gunstig effect heeft op het terugkeren van de darmkanker. Een van de criteria voor deelname aan deze studie is wel dat patiënten nog geen ascal of aspirine gebruiken. Of u in aanmerking komt voor deze studie zal uw behandelend arts of verpleegkundig specialist met u bespreken. Meer informatie over deze studie vindt u hier.

 

Colonstudie

Het ADRZ doet al enige tijd mee met de Colonstudie. In de Colonstudie wordt gekeken naar het effect van voeding en leefstijl op dikkedarmkanker. De resultaten uit deze studie worden gebruikt om de kans op het terugkeren van dikkedarmkanker bij toekomstige patiënten te verkleinen. Bij deelname aan deze studie wordt van u gevraagd om op diverse momenten bloed te laten afnemen en u wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw leefstijl (voeding, bewegen, roken, alcohol, etc.) Daarnaast kan het voorkomen dat u gevraagd wordt om een ontlastingsmonster in te leveren. Tevens wordt er een stukje weefsel dat tijdens de operatie is weggenomen, worden bekeken. Deze Colonstudie duurt 5 jaar. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist zal met u bespreken of u in aanmerking komt voor deze studie en of u hieraan deel wilt nemen. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Onco-Actief

Door kanker en de bijwerkingen van de behandeling kan het voor patiënten moeilijk zijn om voldoende te bewegen. Zoals bekend heeft bewegen juist veel positieve effecten, de conditie verbetert, vermoeidheid wordt minder en het is goed voor de algemene gezondheid. Inmiddels is het Onco-Actief programma ontwikkeld, gebaseerd op Actief Plus. Actief Plus is een beweegadvies-op-maat programma dat effectief bleek in het verbeteren van het beweeggedrag van ouderen op een kosteneffectieve manier. Met Onco-Actief geven wij mensen die nog onder behandeling voor dikkedarmkanker of prostaatkanker zijn, of waarvan de primaire behandeling kort geleden is afgerond, persoonlijke adviezen om hen te motiveren meer te bewegen en dat ook vol te houden. Het gaat hierbij niet om een toename in 'high intensity sports' maar om het bewegen meer te integreren in het dagelijks leven. De beweegadviezen zijn gebaseerd op vragenlijsten die de deelnemer invult. Bij de adviezen krijgt de deelnemer een stappenteller, als extra stimulans. Daarnaast is een website met meer informatie en filmpjes van andere patiënten beschikbaar waar deelnemers altijd hun adviezen kunnen teruglezen. Onco-Actief is een initiatief van de Open Universiteit van Maastricht in samenwerking met het KWF Kankerbestrijding.

 

Orchestra

Orchestra betreft onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide dikkedarm- of endeldarmkanker. Een combinatie van chemotherapie en een lokale anti-tumor behandeling wordt vergeleken met een behandeling met chemotherapie.

 

Vragenlijst

Samen met de Universiteit van Tilburg wordt een vragenlijst ontwikkeld met als doel het screenen van lichamelijke, psychische en sociale klachten. Dit wordt aangestuurd door de afdeling Medische Psychologie van het ADRZ.

 

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt.

 

Erfelijkheid

Darmkanker is in 5-10% van de gevallen erfelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, familiegeschiedenis en tumorkenmerken wordt een inschatting gemaakt met betrekking tot doorverwijzing naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Zij bieden u dan de mogelijkheid op de locatie Vlissingen van het ADRZ op het spreekuur te komen. Voor vragen kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

 

Landelijke registratie darmkanker

Het ADRZ doet mee met de landelijke registratie van darmkanker, de zogenaamde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). In deze registratie worden alle gegevens opgenomen van patiënten die worden behandeld voor darmkanker om zodoende inzicht te krijgen in de geleverde zorg en de uitkomst hiervan. Het doel is om met deze gegevens op landelijk niveau de kwaliteit van zorg te vergelijken en te verbeteren. Dit werk wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van het IKNL.

 

Links

Meer informatie over darmkanker, patiëntenverenigingen en lotgenotencontact vindt u via de volgende links:

www.spks.nl/spks/darm

www.darmkanker.info

www.darmkankernederland.nl

www.mlds.nl

www.kwf.nl

www.kankerspoken.nl

www.stichtingpalazzoli.nl

 

Boek

Naast bovenstaande links is er een informatief boek over darmkanker, genaamd 'Darmkanker, het boek voor patiënt, familie en professional'. Het ISBN nummer is: 9789036809139, ook te bestellen via de website van de uitgever BSL.

 

Darmkanker geeft niet altijd klachten, zeker als de ziekte nog in het beginstadium is. Pas in een gevorderd stadium kunnen er klachten ontstaan. Daarbij kunnen de klachten ook verschillen. Dit heeft te maken met de plaats van de tumor. Zo geeft een tumor in het laatste stuk van de darm eerder klachten dan een tumor aan het begin van de darm.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.