website
header04
header02
header03

Darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 11.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikkedarmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt.

 

Erfelijkheid

Darmkanker is in 5-10% van de gevallen erfelijk. Afhankelijk van uw leeftijd, familiegeschiedenis en tumorkenmerken wordt een inschatting gemaakt met betrekking tot doorverwijzing naar de klinisch geneticus van het Erasmus MC. Zij bieden u dan de mogelijkheid op de locatie Vlissingen van het ADRZ op het spreekuur te komen. Voor vragen kunt u terecht bij uw arts of verpleegkundig specialist.

 

Landelijke registratie darmkanker

Het ADRZ doet mee met de landelijke registratie van darmkanker, de zogenaamde Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA). In deze registratie worden alle gegevens opgenomen van patiënten die worden behandeld voor darmkanker om zodoende inzicht te krijgen in de geleverde zorg en de uitkomst hiervan. Het doel is om met deze gegevens op landelijk niveau de kwaliteit van zorg te vergelijken en te verbeteren. Dit werk wordt gedaan door onafhankelijke medewerkers van het IKNL.

 

Spotlight Award toegekend voor behandeling darmkanker

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis behoort tot de beste ziekenhuizen van Nederland voor de behandeling van darmkanker. Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) heeft het ADRZ daarom een zogeheten Spotlight Award toegekend in 2016. Het ADRZ krijgt deze niet alleen vanwege de kwaliteit van de behandeling, ook doen zich in het ADRZ rondom operaties minder complicaties voor dan in andere ziekenhuizen. De toekenning is ook van belang omdat het ADRZ meedoet aan het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

 

Groen vinkje darmkanker

Het ADRZ is tevens in het bezit van het 'Groene vinkje darmkanker', het keurmerk voor goede zorg bij patiënten met darmkanker. Meer informatie over dit keurmerk vindt u op de website van het Kwaliteitsvenster van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen).

 

Links

Meer informatie over darmkanker, patiëntenverenigingen en lotgenotencontact vindt u via de volgende links:

www.spks.nl/spks/darm

www.darmkanker.info

www.darmkankernederland.nl

www.mlds.nl

www.kwf.nl

www.kankerspoken.nl

www.stichtingpalazzoli.nl

 

Boek

Naast bovenstaande links is er een informatief boek over darmkanker, genaamd 'Darmkanker, het boek voor patiënt, familie en professional'. Het ISBN nummer is: 9789036809139, ook te bestellen via de website van de uitgever BSL.

 

Darmkanker geeft niet altijd klachten, zeker als de ziekte nog in het beginstadium is. Pas in een gevorderd stadium kunnen er klachten ontstaan. Daarbij kunnen de klachten ook verschillen. Dit heeft te maken met de plaats van de tumor. Zo geeft een tumor in het laatste stuk van de darm eerder klachten dan een tumor aan het begin van de darm.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.