website
header04
header02
header03

Plastische Chirurgie

De vakgroep plastische chirurgie is een regionale maatschap die uit 5 hoogwaardig opgeleide plastisch chirurgen bestaat en 1 physician assistant. Zij werken voor het ADRZ op de locaties Goes en Vlissingen. Daarnaast werken zij in Terneuzen, Oostburg en Zierikzee voor andere Zeeuwse zorginstellingen.

 

De plastisch chirurgen hebben na hun opleiding tot algemeen chirurg een jarenlange specialisatie plastische chirurgie gedaan. Alle specialisten zijn BIG-geregistreerd en worden iedere vijf jaar gevisiteerd door de eigen beroepsgroep de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. De laatste visitatie van de vakgroep was in februari 2018.

 

Ieder van de plastisch chirurgen heeft één of meerderen aandachtsgebieden, waarin zij een bijzondere expertise hebben opgebouwd. De gezamenlijke missie is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven van de patiënten en zorgdragen voor de ontwikkeling en continuïteit van de plastische-, reconstructieve-, esthetische- en handchirurgie in Zeeland. Dit doen zij door de consulten en medische ingrepen op diverse locaties, dicht bij de patiënt aan te bieden. Daarbij maken zij gebruik van de bestaande faciliteiten van de ziekenhuizen in Zeeland. Daar is heel bewust voor gekozen. Alle zorg, alle kennis en expertise is in een ziekenhuis voor handen. 24 uur per etmaal en zeven dagen per week.

 

Aandachtsgebieden

De belangrijkste aandachtsgebieden van de Plastisch Chirurgen zijn:

  • borstcorrecties en –reconstructies (Goossens, Meij)
  • hand- en polschirurgie inclusief polsarthroscopie (Van Not, Askarizadeh)
  • perifere zenuwchirurgie zoals het carpale tunnelsyndroom (Goossens)
  • littekens en brandwonden ( Meij, Van den Dwey)
  • aangeboren afwijkingen (Meij, Van den Dwey)
  • chirurgische verwijdering huidtumoren (Meij, Van den Dwey)
  • decubitus chirurgie (Meij, Van den Dwey, Askarizadeh)
  • correcties na bariatrische chirurgie (Van den Dwey, Askarizadeh, Meij)
  • cosmetische chirurgie (Van Not, Meij, Van den Dwey en Goossens)

  

Cosmetische behandelingen zoals ooglidcorrecties, facelifts en buikwandcorrecties worden met name buiten het ADRZ uitgevoerd bij ZeelandCare en medCentric op locaties in Goes, Vlissingen, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg. Wij verwijzen u hiervoor graag naar www.plastischechirurgiezeeland.nl of www.medcentric.nl. In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn dat de operatie toch in het ADRZ plaatsvindt. Dit kan te maken hebben met de noodzakelijke apparatuur of de conditie van de patiënt.

 

Hieronder vertellen wij u meer over een aantal veel voorkomende behandelingen.

 

Borstreconstructies

Borstreconstructies zijn operaties waarbij de borst hersteld wordt na verwijdering van een tumor. Deze operaties worden veelal tegelijkertijd met de chirurgische operatie uitgevoerd, zodat de patiënt maar één keer een operatie hoeft te ondergaan. De borstreconstructies worden uitgevoerd onder auspiciën van het borstcentrum Zeeland. De plastisch chirurgen Goossens, Meij en Van den Dwey zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Physician Assistant, Maxime Lefeber, assisteert bij de operaties.

 

Hand en polschirurgie

Voor de hand- en polschirurgie wordt samengewerkt met het Zeeuws Hand –en Pols Centrum, dat gespecialiseerd is in diagnostiek en behandeling van de hand- en polsklachten. Een consult kan zowel op het ADRZ als bij het ZHPC plaatsvinden. Door de multidisciplinaire samenwerking tussen handtherapeuten revalidatieartsen, handchirurgen, reumatologen, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, is de patiënt gegarandeerd van de beste zorg en een sneller herstel.

 

Dhr. Askarizadeh voert als enige plastisch chirurg in Zeeland polsarthroscopieën uit. Hierbij wordt door middel van een kijkoperatie in het polsgewricht een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Sommige problemen kunnen al tijdens de kijkoperatie worden opgelost. Door de kleine huidincisies bij een polsarthroscopie is er minder schade aan omliggend weefsel dan bij een open operatie, hierdoor zijn de klachten minimaal en herstelt het gewricht sneller.

 

Perifere zenuwchirurgie

Tintelingen, een doof gevoel of pijn in de handen en voeten kan worden veroorzaakt door een verminderd functioneren of beschadiging van een zenuw buiten de hersenen of het ruggemerg.

Een veel voorkomende aandoening is het carpaal tunnel syndroom (CTS) waarbij sprake is van een beklemming van de middelste handzenuw ter hoogte van de pols. Dit veroorzaakt pijn, tintelingen of een doof gevoel in de vingers en de handpalm. Dhr. Goossens houdt wekelijks op dinsdag een CTS spreekuur in Vlissingen. Voordat tot operatie wordt overgegaan zal in aanvulling op het lichamelijk onderzoek in de meeste gevallen een electromyogram (EMG) worden gemaakt door de neurochirurg. Hierdoor neemt de zekerheid van de diagnose toe. Als fysiotherapie geen afdoende oplossing is, kan de plastisch chirurg besluiten tot een operatie.

 

Chirurgische verwijdering huidtumoren

Plastisch chirurgen zijn opgeleid om een defect van de huid zo onzichtbaar mogelijk te herstellen. Zij opereren daarom veelal de huidtumoren die zich bevinden in het gelaat of op een zichtbare plaats van het lichaam. Ook de dermatoloog of huisarts kan u naar de plastisch chirurg verwijzen voor de verwijdering van een huidtumor.

 

 

Links

www.revant.nl

www.mwcz.nl

www.nvpc.nl

ww.plastischechirurgiezeeland.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.