website
header04
header02
header03

Radiologie

Op de afdeling Radiologie wordt met behulp van diverse technieken onderzoek gedaan om een eventuele ziekte bij een patiënt vast te stellen. Er worden drie technieken gebruikt: röntgenonderzoek (ook CT-scan), echo-onderzoek en MRI onderzoek.

 

De afdeling Radiologie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis is volledig gedigitaliseerd. Alle foto’s en onderzoeken worden opgeslagen in het digitale archief (computerschijven en DVD’s). Er komt geen film meer aan te pas. De behandelend arts kan op zijn eigen computer de gemaakte onderzoeken bekijken. De 'echte' röntgenfoto behoort daarmee tot het verleden.

  

Röntgenonderzoek

Bij röntgenonderzoek wordt gebruik gemaakt van (röntgen)straling om afbeeldingen te maken van de organen in het lichaam. Soms wordt er gebruik gemaakt van een contrastmiddel om een goede en duidelijke afbeelding te kunnen maken. Dit contrastmiddel wordt meestal via een infuus in het bloedvat toegediend.

 

Echo-onderzoek

Bij echo-onderzoek wordt gebruik gemaakt van (ultra-)geluidsgolven, dus geen röntgenstraling. Deze geluidsgolven worden door de diverse organen en structuren in het lichaam op verschillende wijzen weerkaatst en op die manier wordt een afbeelding gemaakt.

 

MRI-onderzoek

MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een sterk magneetveld en van (de weerkaatsing van) radiogolven. Soms wordt bij deze techniek gebruik gemaakt van een contrastmiddel. Bij deze techniek worden geen röntgenstralen gebruikt.

 

Diagnostische en therapeutische interventies (ingrepen)

De eerder beschreven technieken worden ook gebruikt om op veilige wijze weefsel af te nemen voor diagnostiek (echo- of CT-geleide puncties, stereotaxie) of behandeling (zogenaamde interventies zoals drainageprocedures, dotter- en stentprocedures, embolisatie).

 

Onderzoek met contrastmiddelen

Uw behandelend arts heeft een onderzoek aangevraagd waarbij (mogelijk) jodiumhoudend contrast in de (slag)ader wordt toegediend. Omdat dit contrast nadelige effecten kan hebben voor de nierfunctie, is het nodig dat een nierfunctiebepaling (niet ouder dan 3 maanden) beschikbaar is. Deze wordt uit het computersysteem van het ziekenhuis verkregen. Indien er geen recente nierfunctiebepaling beschikbaar is, moet u eerst nog bloed laten prikken alvorens het onderzoek gepland kan worden.

Wanneer uw nierfunctie zich onder een bepaald niveau bevindt, beoordeelt de Contrastpolikliniek of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. De contrastverpleegkundige neemt dan contact met u op om een afspraak te maken op de Contrastpolikliniek. U dient uw medicijnkaart of medicijnen mee te nemen.De Contrastpoli is onderdeel van de Interne Geneeskunde (Nefrologie).

 

Beschikbare aandachtsgebieden

 

Contract ADRZ en Siemens Healthcare

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en Siemens Healthcare hebben een contract gesloten voor de levering en onderhoud van medisch beeldvormende technologie voor de duur van tien jaar. Met de overeenkomst is een bedrag van in totaal meer dan 25 miljoen euro gemoeid. De samenwerking zorgt ervoor dat het ADRZ de komende tien jaar over de benodigde beeldvormende technieken en de modernste apparatuur beschikt. Voor het ziekenhuis betekent dit een verdere verbetering van de patiëntenzorg, diagnostiek en kostenbeheersing. Zo krijgt het ziekenhuis de beschikking over de modernste PET CT-scanner waarmee onder meer tumoren in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord.

Ook installeert en vervangt Siemens Healthcare MRI-scanners waarmee onder andere neurologische aandoeningen worden vastgesteld en waardoor de diagnostiek voor orthopedie en oncologie en grote sprong voorwaarts maakt. Siemens Healthcare zorgt bovendien voor het onderhoud, software-upgrades en continue training en certificering van de medewerkers. Alle keuzes zijn in nauw overleg met de medisch specialisten van het ADRZ tot stand gekomen.

De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2015.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.