website
header04
header02
header03

Revalidatiegeneeskunde (Revant)

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van uw mogelijkheden. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkt nauw samen met de medewerkers van Revant revalidatiecentra. De revalidatieartsen van Revant houden spreekuur in het ADRZ en zijn betrokken bij de klinische medebehandeling. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke spreekuren met andere specialismen.

 

Verwijzing

Voor een eerste consult bij de revalidatiearts heeft u een verwijzing nodig van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat in Revalidatiecentrum Lindenhof: 0113-236236. Het secretariaat is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.

 

Spreekuurlocaties
 • Revalidatiecentrum Lindenhof, revalidatie voor volwassenen. Dagelijks spreekuur. Afspraken kunnen gemaakt worden via het medisch secretariaat: telefoon 0113-236236.
 • ADRZ Vlissingen. Spreekuur op vrijdag. Afspraken via medisch secretariaat Lindenhof: telefoon 0113-236236.
 • Reigerbos, revalidatiecentrum voor kinderen. Afspraken kunnen gemaakt worden via het kinderrevalidatie-secretariaat: telefoon 0113- 236800 of 0113-236820 email a.meerman@revant.nl.
 • Verpleeghuizen (Ter Valcke, Ter Reede, 't Gasthuis). De spreekuren in de verpleeghuizen zijn bedoeld voor de in het betreffende verpleeghuis verblijvende patiënten. Deze worden gemaakt via het medisch secretariaat van het betreffende verpleeghuis.
 • Revalidatiecentrum De Wielingen, Terneuzen. Dagelijks spreekuur. Revalidatie voor volwassenen en kinderen. Afspraken via het medisch secretariaat in Goes: telefoon 0113-236236.

 

Doel behandeling

Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. De revalidatiearts en zijn team leren volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke beperkingen, waardoor zelfstandig functioneren in zoveel mogelijk aspecten van het dagelijks leven weer mogelijk wordt. De revalidatiearts brengt eerst uw klachten en beperkingen in kaart. Daarna bespreekt de arts met u welke behandeling voor u van toepassing kan zijn. Afhankelijk van uw situatie worden verschillende deskundigen bij de behandeling betrokken: fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en/of activiteitentherapeut. Onze werkwijze onderscheidt zich door het interdisciplinaire karakter; coördinator en eindverantwoordelijke van de behandeling is altijd de revalidatiearts. De behandelingen zelf vinden altijd plaats in revalidatiecentra Lindenhof, Reigerbos of De Wielingen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is om uw herstel te bevorderen,  blijvende beperkingen te voorkomen en zo optimaal mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Het behandelteam begeleidt en stimuleert u op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig terrein. Samen met het revalidatieteam  bepaalt u zélf de doelen van uw revalidatie en werkt u aan het behalen van die doelen. Zo haalt u het beste uit uzelf en zoekt u uw grenzen op. U traint uw lichamelijke functies en conditie en oefent vaardigheden die u thuis, op het werk, of in uw vrije tijd nodig heeft.

De samenstelling van het behandelteam kan voor elke behandeling anders zijn. Therapie kan op individuele basis zijn of als groepstherapie. De therapieën vinden plaats in behandelruimtes, de oefenzaal, de sporthal of in het zwembad. Wij vragen u ook buiten de therapietijden te werken aan uw revalidatiedoelen, door zelf te oefenen (op de afdeling of thuis).

 

Doelgroepen

Revant revalidatiecentra biedt een scala aan behandelmogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij naar de website van Revant: www.revant.nl.

De belangrijkste doelgroepen op een rij:

 • Patiënten met de gevolgen van (de behandeling van) kanker (open hier de verwijsbrief);
 • Verworven hersenletsel (o.a. beroerte, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson);
 • Spier- en zenuwziekten (o.a. ALS, neuropathie, Guillain-Barré, polio);
 • Hart- en longrevalidatie;
 • Chronische pijnproblematiek;
 • Stoornissen van het bewegingsapparaat of een verminderd bewegingsvermogen;
 • Kinderen met aangeboren - danwel verworven letsel (o.a. cerebrale parese, DCD). Enkel op locaties Reigerbos en De Wielingen;
 • Patienten met de gevolgen van een trauma;
 • Amputatiepatienten;
 • Patienten met (multi) orgaanfalen

 

Werkwijze

Uw eerste gesprek in het revalidatiecentrum is altijd met een revalidatiearts. Hij onderzoekt u en bespreekt met u of er nog verder onderzoek  nodig is en of u voor revalidatiebehandeling in aanmerking komt. Wanneer de diagnostiek rond is ontvangt u een behandeladvies, indien van toepassing start hierna uw interdisciplinaire behandeling. Uw revalidatiearts en andere disciplines hebben regelmatig overleg. Zo worden de verschillende onderdelen van uw behandeling doorlopend goed op elkaar afgestemd. Bij een poliklinische behandeling bezoekt u meestal  één tot drie keer per week de revalidatieafdeling, waar mogelijk voor een gecombineerde behandeling. Verder werken wij op indicatie samen met de orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker, het Centrum Indicatiestelling Zorg, SMWO, de gemeente (WMO), de verpleeghuizen in de regio, andere medisch specialisten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

 

Kosten

De kosten van een revalidatiebehandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Let hierbij wel op het eigen risico dat geldt voor uw zorgverzekering. Voor orthopedische schoenen geldt een eigen wettelijke eigen bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2018 is dit bedrag € 138,00. In de keuze van de leverancier bent u vrij. Het kan zijn dat u ook voor vergoeding zittend ziektevervoer in aanmerking komt, afhankelijk van uw woonplaats en de beoogde behandelduur. Vraag hiernaar bij het medisch secretariaat van de verwijzer of bij het secretariaat van Revant (0113-236236)

 

Wij adviseren u dit aanvraagformulier zittend ziekenvervoer in te vullen en mee te nemen naar het eerste consult.

 

Toegangstijden

De gemiddelde wachttijd voor een eerste consult bij de revalidatiearts is vijf tot tien werkdagen. Dit kan echter fluctueren, afhankelijk van de bij u gestelde diagnose.Meestal kan een (multidisciplinaire) behandeling binnen vier weken starten.

 

Specialistische spreekuren

De revalidatieartsen zijn betrokken bij een aantal specialistische spreekuren:

 • Neuropathisch voetenspreekuur: gezamenlijk spreekuur vaatchirurg, revalidatiearts en wondverpleegkundige. Verwijzingen door huisarts of medisch specialist. Vindt in ADRZ plaats.
 • KNOR spreekuur: spreekuur kinderarts, neuroloog, orthopeed en revalidatiearts ten bate van kinderen met een beperking.
 • Multiple sclerose spreekuur: gezamenlijk spreekuur neuroloog en revalidatiearts. Verwijzingen door huisarts of medisch specialist.
 • Technisch spreekuur en schoenenspreekuur: gezamenlijk spreekuur revalidatiearts/instrumentmaker en revalidatiearts/orthopedisch schoenmaker. Verwijzingen door huisarts of medisch specialist.
 • Botuline toxine spreekuur: behandeling van patiënten met spasticiteit door neuroloog en revalidatiearts. Verwijzingen enkel door medisch specialist.

 

Spoedindicatie

Voor enkele diagnosegroepen kan een spoedindicatie voor het eerste consult worden gesteld. Dit betekent dat een afspraak voor het 1e consult binnen 5 werkdagen na de verwijzing wordt gemaakt. Het betreft de volgende doelgroepen: nieuwe CRPS type 1; nieuw trauma; nieuwe amputaties; (dreigende) ulceratie bij neuropathische voetproblematiek; Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS).

Voor een spoedindicatie adviseren wij de verwijzer voorafgaand telefonisch overleg te voeren met de indicerend revalidatiearts, via 0113-236236.

 

Samenwerking in de regio

Naast het ADRZ werkt Revant samen met een groot aantal andere zorgaanbieders waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuis ZorgSaam, eerstelijns behandelaars, SMWO, VISIO en diverse belangenorganisaties van patiënten. Revalidatieartsen zijn op consultbasis eveneens werkzaam in de volgende verpleeghuizen: Cornelia te Zierikzee, Ter Valcke te Goes, 't Gasthuis te Middelburg, Ter Reede te Vlissingen, De Blauwe Hoeve in Hulst, Ter Schorre in Terneuzen en Warmande in Oostburg.

 

Tot slot

Wij streven ernaar u goed te informeren en te behandelen volgens de recentste inzichten. Onze zorg blijft desondanks altijd vatbaar voor verbeteringen. Indien u opmerkingen, tips en/of klachten heeft kunt u deze richten aan: managementsecretariaat@revant.nl

 

Links

www.independer.nl

www.ookwijzer.nl

www.revant.nl

www.revalidatie.nl

www.alszeeland.nl

www.vra.nl

www.parkinson-vereniging.nl

www.msvereniging.nl

www.cva-vereniging.nl

www.dwarslaesie.nl

www.kortermaarkrachtig.com

www.pijn-hoop.nl

www.hersenstichting.nl/leven-met/patientenverenigingen/patientenverenigingen

www.bosk.nl

www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/patientenverenigingen

www.vsn.nl/spierziekten

www.cerebraal.nl

www.zrti.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.