website
header04
header02
header03

Spoed Eisende Hulp (SEH)

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft de acute zorg en spoedeisende hulp (SEH) geconcentreerd op de locatie Goes. U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht.

Op de ADRZ locaties Middelburg, Vlissingen en Zierikzee is geen afdeling Spoedeisende Hulp.

   

Wat moet u doen als u ziek of gewond bent?

In levensbedreigende situaties en wanneer bij zeer ernstig letsel vervoer niet mogelijk is, belt u altijd 112.

 

Bij spoedeisende medische zorg overdag (tussen 08.00 en 18.00 uur) raadpleegt u altijd eerst uw huisarts (of diens vervanger).

 

Bij spoedeisende medische zorg 's avonds en 's nachts vanaf 18.00 tot 08.00 uur en in het weekend (vrijdag 18.00 tot maandag 08.00 uur) en op erkende feestdagen, neemt u contact op met de Huisartsenpost (HAP).

  

  

SEH medewerkers tijdens Rescue Vlissingen, 2014

 

Ook voor Spoed Eisende Hulp een verwijzing nodig

Elk ziekenhuis is verplicht om voor de zorgverzekeraar te registreren door wie u als patiënt naar het ziekenhuis bent verwezen. Dit houdt in dat u ook voor de Spoed Eisende Hulp een verwijsbrief nodig heeft. U gaat dus met uw klachten eerst naar de huisarts of de Huisartsenpost (HAP). In sommige situaties verwijst de huisarts u door naar de Spoed Eisende Hulp. Komt u zonder verwijzing, dus op eigen initiatief naar de Spoed Eisende Hulp terwijl er geen sprake is van een acute situatie, dan krijgt u als patiënt de rekening thuisgestuurd. Bel bij twijfel altijd eerst uw huisarts of de Huisartsenpost.

Indien bezoekers die later binnen kwamen dan u eerder worden geholpen, kan dit zijn doordat zij klachten met een hogere urgentie hebben of door een ander specialisme geholpen moeten worden. Voor niet-spoedeisende klachten verzoeken wij u om eerst naar uw (dienstdoende) huisarts of naar de huisartsenpost te gaan. Zij verwijzen u indien nodig door naar de Spoedeisende Hulp.

 

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft een patiënt onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt hij eerst geholpen. Is de acute hulp verleend, dan moet deze patiënt zich binnen 14 dagen alsnog bij het ziekenhuis identificeren. Identificeert hij zich niet binnen deze tijd, dan moet de zorgverlener de kosten op hem verhalen.

 

Telefoonnummers:
Huisartsenpost Goes 0900-1785
Huisartsenpost Vlissingen 0900-1985
Huisartsenpost Zierikzee 0900-1585
Spoedeisende Hulp Goes 0113-234250
Alarm / Ambulance

112

 

Behandlung in der Notaufname setzt eine Überweisung voraus

Jedes Krankenhaus ist verpflichtet, für den Versicherungsträger zu registrieren, wer Sie als Patient ins Krankenhaus eingewiesen hat. Das bedeutet, dass Sie auch für die Notaufname ein Überweisungsschreiben brauchen.

Über Ihre Beschwerden sollten Sie daher zunächst einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle ('huisartsenpost', abgekürzt 'HAP') konsultieren. In manchen Fällen wird der Hausarzt Sie in die Notaufname einweisen.

Wenn Sie ohne Überweisung, also auf eigene Initiative, in die Notaufname kommen, obwohl keine Akutsituation vorliegt, bekommen Sie als Patient die Rechnung nach Hause geschickt.

Rufen Sie daher in Zweifelsfällen immer einen Hausarzt oder die Hausärztliche Erste Hilfestelle (HAP) an.

In Middelburg, Vlissingen und Zierikzee gibt es keine Notaufname, nur in Goes.

 

Speciale aandacht voor kinderen op de Spoedeisende Hulp

Als eerste ziekenhuis in Nederland krijgt het ADRZ een SEH-Smiley toegekend. Ieder ziekenhuis met Smileys voldoet aan de standaard voor kindgerichte zorg. De Smiley voor Spoedeisendehulp afdelingen is nieuw en in Nederland uniek! De Stichting Kind & Ziekenhuis, Kind & Zorg en de voorevaluatie hebben de basis gevormd voor de bronzen SEH-Smiley.

De kinderafdeling van het SEH is al in het bezit van een Smiley, wat ook een vereiste is om voor een SEH-Smiley te krijgen. Tijdens een visitatie worden een 4-tal hoofdthema’s, 11 sub thema’s en 30 criteria getoetst en aan de hand van de uitkomsten van de Ervarings- en Medewerkersmonitor en de zogenaamde Thermometervragenlijsten heeft dit geleid tot de bronzen SEH-Smiley.

Meer informatie over de opvang van kinderen op de SEH leest u hier.

Tevoren heeft de SEH van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes meegedaan met de landelijke pilot voor een SEH-Smiley:

http://kindenzorg.nl/smiley-voor-de-spoedeisende-hulp/

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.