website
header04
header02
header03

Sportpoli Orthopedie

Vernieuwd SportmedX sportspreekuur ADRZ

Met ingang van 1 april 2017 gaat het vernieuwde SportmedX sportspreekuur in Goes en later Vlissingen van start. Dit spreekuur zal 2x per week plaatsvinden plaatsvinden op de poli Orthopedie van het ADRZ. Het betreft twee middagspreekuren, waarvan er een in Goes en een in Vlissingen wordt gehouden. In tegenstelling tot de oude situatie, is er nu een multidisciplinaire spreekuur met orthopeed, sportarts en een sportfysiotherapeut. Samen zien zij patiënten om sneller tot een betere diagnose en behandeling te komen. Het spreekuur is bedoeld voor alle sporters met klachten aan of van het bewegingsapparaat. Met name klachten waarbij de gezamenlijke expertise van een orthopedisch chirurg, sportarts en sportfysiotherapeut gewenst is, bijvoorbeeld bij een liesblessure.

 

Eigen spreekuur sportarts

Een dag per week zal de sportarts een eigen spreekuur houden. Dit is een spreekuur waar de expertise van de sportarts gewenst is.

 

Sportmedische Keuringen

Naast de spreekuren voor sportletsels kunnen sporters ook verwezen worden voor sportmedische onderzoeken. Deze keuringen werden voorheen verricht door SMA Zeeland en zullen in het vervolg in het ADRZ plaatsvinden. Sporters kunnen hiervoor een afspraak maken via de Afspraakcentrale van het ADRZ.

 

Kosten en vergoeding

Het multidisciplinaire sportspreekuur valt onder medisch specialistische zorg in de basisverzekering, daarnaast wordt er een consult fysiotherapie in rekening gebracht (45 euro).

Voor het eigen spreekuur van de sportarts (waar de patiënt alleen door een sportarts gezien wordt) zijn er geen extra kosten. Dit spreekuur valt eveneens onder medisch specialistische zorg in de basisverzekering.

 

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor het sportspreekuur is een verwijzing van de huisarts nodig. Deze kan een verwijzing geven voor het multidisciplinaire sportspreekuur of voor het spreekuur van de sportarts zelf. Verwijzingen kunnen via het zorgportaal gedaan worden.

 

Specialisten sportspreekuur

· Orthopedisch chirurgen: Jaap Luttjeboer en Nico Elenbaas.

· Sportartsen: Anne van Veghel, Marijke Thunnissen en Arnold Brons.

· Sportfysiotherapeuten: Anton Engels, Anthon Kunst, Christiaan Muller, Ivo van Loo, Jeanine Marijs, Naomie Meijaard,

  Pieter Lindenbergh, Valerie de Boeck, Jouri van den Broeke, Rosalie de Graaf.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.