website
header04
header02
header03

Trombosedienst

Bloedafname

U kunt op alle locaties van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis terecht voor bloedafname, op onderstaande tijden:

 

Goes ma t/m vr: van 07.30 uur tot 17.00 uur
Middelburg ma t/m vr: van 08.00 uur tot 16.30 uur
Vlissingen ma t/m vr: van 07.30 uur tot 17.00 uur
Zierikzee ma t/m vr: van 08.00 uur tot 16.30 uur

 

Trombosedienst patienten: bloedafnames voor 12.00 uur op alle locaties, ivm logistiek en doseren.

De Trombosedienst bevindt zich in het Medisch Centrum Kalverstraat in Middelburg.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Trombosedienst: 0118-425730 (niet tussen 12.00-13.00 uur) of per email: Trombosedienst.Administratie@adrz.nl

 

U kunt ook bloed af laten nemen in diverse priklocaties op Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en op medische indicatie aan huis. Bloed afnemen wordt in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis veilig en op de juiste manier gedaan door uitsluitend bevoegde medewerkers. Het is uiterst belangrijk is dat de goede persoonsgegevens op de buizen staan. De medewerker controleert dit van tevoren volgens strikte regels. Een overzicht van priklocaties vindt u onderaan deze pagina.

 

Samenwerking met SHL-groep

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en SHL-Groep hebben voorgenomen om te gaan samenwerken. Ze starten daartoe  met een pilot waarin ze gaan samenwerken op het gebied van bloedafname, die bij goed resultaat wordt omgezet naar een permanente samenwerking. Doel is om patiënten in de Bevelanden en omgeving nu én later snelle en toegankelijke bloedafname dicht bij huis te kunnen bieden, zoals ze dit nu ook gewend zijn. Beide partijen zijn blij met de genomen stap en zien de toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Met de samenwerking realiseren het ADRZ en SHL-Groep een effectieve en efficiënte decentrale bloedafname, die voldoet aan alle kwaliteitseisen. Het patiëntenbelang staat voorop. Doel is de patiënt dicht bij huis te kunnen blijven bedienen. Met de juiste logistiek zorgen zij voor de beste dienstverlening aan huisartsen en verloskundigen. De patiënt hoeft zelf geen keuze te maken waar de bloedafname wordt uitgevoerd, maar kan met alle formulieren (ook voor de trombosedienst) terecht op een prikpost. Wat patiënten in eerste instantie vooral gaan merken van de samenwerking, is gemak. Ze kunnen zelf kiezen welke locatie voor hen het beste bereikbaar is.

 

De proef voor samenwerking start in februari 2017 voor drie maanden bij vier prikposten op de Bevelanden. SHL-Groep verzorgt tijdens deze periode voor de prikposten de bloedafname en het thuisprikken. Patiënten, huisartsen en andere betrokkenen krijgen hierover vooraf duidelijke informatie. Na afloop en evaluatie van de proef besluiten de partijen of de samenwerking op het terrein van decentrale bloedafname en thuisprikken in het totale werkingsgebied van het ADRZ wordt ingevoerd. Meer informatie in deze brief.

 

 

De Trombosedienst Zeeland van het ADRZ is CCKL- geaccrediteerd. CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De accreditatie betekent dat voldaan wordt aan de geldende kwaliteitseisen. Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig wordt getoetst, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit. Geaccrediteerde laboratoria worden door CCKL beschouwd als de beste van Nederland.

   

Het Zelfmeet Opleidingscentrum (ZOC) Trombosedienst Zeeland

Regelmatig maakt u tijd vrij om bloed te laten prikken voor de bepaling van uw stollingstijd (INR). Omdat dit een stuk eenvoudiger kan verzorgt de Trombosedienst een training in zelfmeten. Door middel van een vingerprik en met behulp van een apparaatje, de CoaguChek, kunt u zelf, waar u ook bent, uw stollingstijd meten. U leert ook om zelf uw antistollingsmedicatie te doseren. Dit alles onder begeleiding van het ZOC van de Trombosedienst. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u een indicatie voor langdurige antistolling heeft. De training, begeleiding, verstrekking van zelfmeetapparatuur en toebehoren wordt door het ZOC verzorgd en via de basisverzekering vergoed. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het ZOC via 0118-425740 of vraagt u naar deze mogelijkheid bij de Trombosedienst. Op de website www.levenmettrombose.nl vindt u nadere uitleg over zelfmeten en de CoaguChek.

  

Abonnementen voor bloed- en/of urineonderzoek bij diabetespatiënten

Het laboratorium van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis biedt huisartsen ondersteuning bij periodieke oproepen voor bloedafname bij diabetespatiënten. De huisarts kan u bij het laboratorium aanmelden voor begeleiding bij de aanvraag van laboratoriumonderzoek bij diabetes. Dit gaat in de vorm van een diabetesabonnement. U krijgt dan regelmatig van het laboratorium een oproep voor bloedafname.

Daarnaast zijn er ook abonnementen voor hart- en vaatziekten en voor schildklierafwijkingen.

 

De uitslag van laboratoriumonderzoek

De uitslag van laboratoriumonderzoek wordt doorgegeven aan uw arts. Hij/zij interpreteert de gegevens en trekt hieruit de conclusies voor diagnose en behandeling. De uitslag en conclusies worden daarna met u besproken. 

 

 

Links

www.medischlab.nl

www.nvkc.nl

www.levenmettrombose.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.