website
header04
header02
header03

Urologie

De uroloog houdt zich bezig met de behandeling van ziekten van de nieren, blaas en urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen.

 

Beschikbare aandachtsgebieden
  • incontinentie
  • kinderurologie
  • laparoscopie
  • stenen
  • oncologie
  • vergrote prostaat/BPH

 

Greenlight Laserbehandeling bij goedaardige prostaatvergroting

Wanneer uw arts heeft vastgesteld dat de symptomen waar u last van heeft het gevolg zijn van benige prostaathyperplasie (BPH), ook wel een vergrote prostaat genoemd, kunt u kiezen voor verschillende mogelijkheden. Dit is te behandelen met medicijnen of een operatie. De medicijnen geven meestal maar een geringe verbetering. Bij ernstigere klachten is dan ook meestal een operatie noodzakelijk. In veel ziekenhuizen wordt een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) verricht. Hierbij wordt met een soort lisje de binnenkant van de prostaat weggehaald. In het ADRZ wordt echter een geavanceerde, minder belastende, behandeling toegepast die GreenLight™ Laser Therapie wordt genoemd.

 

Tijdens deze laserbehandeling wordt via de penis een kleine camera ingebracht tot aan de prostaat. Langs de camera wordt een dunne laserdraad (fiber) ingebracht De laser levert een krachtige energie die het prostaatweefsel snel verwarmt en er daarmee voor zorgt dat het weefsel vaporiseert (verdampt). Hier gaat de arts mee door totdat al het vergrote prostaatweefsel verdampt en dus verwijderd is. De bloedvaatjes in de prostaat worden direct dichtgebrand waardoor er nauwelijks bloedverlies is. Ook na de ingreep is er nauwelijks bloedverlies, waardoor de catheter snel verwijderd kan worden en u weer snel op de normale manier kunt plassen. De lasertherapie heeft, vergeleken met operatief ingrijpen, minder risico’s op bijwerkingen, zoals erectiestoornissen en bloedingen. De procedure kan onder algehele narcose of met een ruggeprik plaatsvinden, in overleg met uw arts.

 

   patientenfolder Green light

 

Dit geavanceerde laserapparaat werd in juli 2010 bij het ADRZ in gebruik genomen. De Green Light Laser maakt bij een vergrote prostaat een patiëntvriendelijke behandeling mogelijk. Zeker dertig procent van de mannen van middelbare leeftijd krijgt klachten bij het plassen. Deze klachten wijzen in veel gevallen op zogenoemde prostaathypertrofie, een goedaardige vergroting van de prostaat. Dankzij de geavanceerde laserapparatuur kan deze stoornis eenvoudig en zonder vervelende nasleep verholpen worden.

 

Bij een vergrote prostaat wordt de plasbuis dichtgedrukt. Het plassen gaat moeilijker, met een zwakkere straal. Omdat de blaas daardoor vaak niet goed leeg geplast wordt, moeten mannen met dit euvel vaker naar het toilet en ook regelmatig

‘s nachts hun bed uit.

 

Voor de invoering van de laser werd via de plasbuis prostaatweefsel weg geschraapt, met als vervelende bijkomstigheid dat flinke bloedingen konden optreden.

De patiënt moest na deze ingreep twee tot soms wel vijf dagen in het ziekenhuis blijven. Na de behandeling met de Green Light Laser mag de patiënt doorgaans de volgende dag weer naar huis. De behandeling met de Green Light Laser is mogelijk in Vlissingen en in Goes. 

 

 

Keurmerk Prostaatkankerstichting

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft het keurmerk ontvangen voor goede zorg bij prostaatkanker. Het ADRZ voldoet volgens de ProstaatKankerStichting aan de normen die deze patiëntenorganisatie met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld. De stichting heeft een Patiëntenwijzer Prostaatkanker online gezet waarin te zien is welke ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Bij die voorwaarden hoort onder meer dat op de afdeling Urologie alle onderzoeken gebeuren die nodig zijn voor het stellen van de diagnose prostaatkanker. Ook moet een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken zijn bij de zorg voor de prostaatkankerpatiënt. Voor alle betrokkenen moet daarnaast helder zijn wie de ‘hoofdbehandelaar’ is en wie het aanspreekpunt is voor de patiënt bij vragen of onduidelijkheden. Verder zijn het minimum aantal operaties per jaar en de toegangstijd tot de polikliniek van belang.

De voorwaarden zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die aan de minimale voorwaarden voldoen, worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een ‘groen vinkje’. Dat geldt dus ook voor het ADRZ.

 

Bekkenbodem Centrum Zeeland 

In het Bekkenbodemcentrum worden patiënten ontvangen met uiteenlopende plas- en verzakkingsproblemen. Het bijzondere van het Bekkenbodemcentrum is de intensieve samenwerking van diverse disciplines. Urologen, gynaecologen en chirurgen zijn aan het centrum verbonden, maar ook gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maag-, darm- en leverartsen en psychologen worden ingezet. Hierdoor kan binnen een uur een zorgtraject worden opgesteld.

 

Multidisciplinair Uro-Oncologisch spreekuur

Sinds april 2013 is er op de Goese lokatie een multidisciplinair spreekuur voor patiënten met kanker van de prostaat , blaas of nier. Patiënten kunnen daar worden gezien door een internist oncoloog (H.K. van Halteren), een dedicated uroloog (J.A. Jaspars) en een gespecialiseerd verpleegkundige (mw L. Houmes en mw R. Abbink).

Het doel van dit spreekuur is tweeledig:

1. Patiënten zien alle betrokken dokters op hetzelfde moment, hetgeen de reistijd verkort.

2. De leden van het behandelteam kunnen in goede samenspraak op de werkvloer een behandelplan opstellen.

 

In de afgelopen 1 ½ jaar is dit spreekuur steeds verder gegroeid.Voorbeelden daarvan zijn:

- Waar nodig voeren internist oncoloog en uroloog samen een gesprek met de patiënt en zijn haar familie.

- De internist oncoloog kijkt mee bij de onderzoeken (cystoscopie, echo) van de uroloog, als de uitslag daarvan met de behandelkeuze samenhangt.

 

Initieel is dit spreekuur opgestart i.o.m. Professor Bangma, hoogleraar Urologie in het Erasmus MC. Indien nodig worden de consulenten van het Erasmus MC ook betrokken bij het opstellen van een behandelplan. Het multidisciplinair behandelteam wil zich hard maken voor topklinische urooncologische zorg. Het ADRZ beschikt over twee dedicated urologen (de heren Jaspars en Forouzanfar) en twee dedicated internist oncologen (de heer Van Halteren en mw Janssens-van Vliet), hetgeen de continuïteit van het zorgproces garandeert. Het is voor patiënten binnen het adherentie gebied van het ADRZ dus niet nodig om buiten de regio te gaan zoeken naar een multidisciplinair behandelcentrum.

 

 

Links

www.allesoverurologie.nl

www.prostaatkankerstichting.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.