website
header04
header02
header03

Urologie

De uroloog houdt zich bezig met de behandeling van ziekten van de nieren, blaas en urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen.

 

Beschikbare aandachtsgebieden
  • incontinentie
  • kinderurologie
  • laparoscopie
  • stenen
  • oncologie
  • vergrote prostaat/BPH

 

Keurmerk Prostaatkankerstichting

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft het keurmerk ontvangen voor goede zorg bij prostaatkanker. Het ADRZ voldoet volgens de ProstaatKankerStichting aan de normen die deze patiëntenorganisatie met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld. De stichting heeft een Patiëntenwijzer Prostaatkanker online gezet waarin te zien is welke ziekenhuizen voldoen aan de voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Bij die voorwaarden hoort onder meer dat op de afdeling Urologie alle onderzoeken gebeuren die nodig zijn voor het stellen van de diagnose prostaatkanker. Ook moet een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken zijn bij de zorg voor de prostaatkankerpatiënt. Voor alle betrokkenen moet daarnaast helder zijn wie de ‘hoofdbehandelaar’ is en wie het aanspreekpunt is voor de patiënt bij vragen of onduidelijkheden. Verder zijn het minimum aantal operaties per jaar en de toegangstijd tot de polikliniek van belang.

De voorwaarden zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die aan de minimale voorwaarden voldoen, worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een ‘groen vinkje’. Dat geldt dus ook voor het ADRZ.

 

Bekkenbodem Centrum Zeeland 

In het Bekkenbodemcentrum worden patiënten ontvangen met uiteenlopende plas- en verzakkingsproblemen. Het bijzondere van het Bekkenbodemcentrum is de intensieve samenwerking van diverse disciplines. Urologen, gynaecologen en chirurgen zijn aan het centrum verbonden, maar ook gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maag-, darm- en leverartsen en psychologen worden ingezet. Hierdoor kan binnen een uur een zorgtraject worden opgesteld.

 

Multidisciplinair Uro-Oncologisch spreekuur

Sinds april 2013 is er op de Goese lokatie een multidisciplinair spreekuur voor patiënten met kanker van de prostaat , blaas of nier. Patiënten kunnen daar worden gezien door een internist oncoloog (H.K. van Halteren), een dedicated uroloog (J.A. Jaspars) en een gespecialiseerd verpleegkundige (mw L. Houmes en mw R. Abbink).

Het doel van dit spreekuur is tweeledig:

1. Patiënten zien alle betrokken dokters op hetzelfde moment, hetgeen de reistijd verkort.

2. De leden van het behandelteam kunnen in goede samenspraak op de werkvloer een behandelplan opstellen.

 

In de afgelopen 1 ½ jaar is dit spreekuur steeds verder gegroeid.Voorbeelden daarvan zijn:

- Waar nodig voeren internist oncoloog en uroloog samen een gesprek met de patiënt en zijn haar familie.

- De internist oncoloog kijkt mee bij de onderzoeken (cystoscopie, echo) van de uroloog, als de uitslag daarvan met de behandelkeuze samenhangt.

 

Initieel is dit spreekuur opgestart i.o.m. Professor Bangma, hoogleraar Urologie in het Erasmus MC. Indien nodig worden de consulenten van het Erasmus MC ook betrokken bij het opstellen van een behandelplan. Het multidisciplinair behandelteam wil zich hard maken voor topklinische urooncologische zorg. Het ADRZ beschikt over twee dedicated urologen (de heren Jaspars en Forouzanfar) en twee dedicated internist oncologen (de heer Van Halteren en mw Janssens-van Vliet), hetgeen de continuïteit van het zorgproces garandeert. Het is voor patiënten binnen het adherentie gebied van het ADRZ dus niet nodig om buiten de regio te gaan zoeken naar een multidisciplinair behandelcentrum.

 

 

Links

www.allesoverurologie.nl

www.prostaatkankerstichting.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.