website
header04
header02
header03

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenvoorziening en alles wat daarbij komt kijken. De behandelend arts schrijft een medicatieopdracht (recept), dat door één van de apothekersassistenten wordt verwerkt tot een toedieningopdracht voor de verpleging. Daarbij wordt onder meer bekeken of de voorgeschreven dosering juist is en of er geen ongewenste beïnvloeding van andere geneesmiddelen optreedt.

 

Vanwege de veiligheid delen medisch specialisten en ziekenhuisapothekers de informatie over uw geneesmiddelengebruik met uw arts en apotheker buiten het ziekenhuis. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend specialist.

 

Apotheek Service Punt

De apotheek van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, locatie Goes en Vlissingen, is gestart met het voeren van farmaceutische opnamegesprekken (medicatieverificatie) door apothekersassistenten. Patiënten die worden opgenomen, krijgen tevoren een gesprek met de ASP-assistente. De ASP-assistente vraagt vooraf, bij de apotheek van de patiënt, een overzicht op van het medicijngebruik van de patiënt. Natuurlijk gaat dit niet zonder toestemming van de patiënt zelf. Tijdens het opnamegesprek wordt het overzicht van de thuismedicatie met de patiënt besproken en als het nodig is wordt dit aangepast. De ASP-assistente stelt een zogenaamd Acuteel Medicatie Overzicht (AMO) op van het geneesmiddelengebruik. Als de medicatie is goedgekeurd door de behandelend arts, kan deze worden toegediend aan de patiënt.

  

Wilt u meer weten over het Apotheek Service Punt? Neemt u dan contact op met één van onze Apotheek Service Punten: Goes 0113-234347 of Vlissingen 0118-425128.

Het Apotheek Service Punt maakt onderdeel uit van het Opnameplein voor Pre-operatieve Screening.

  

 

Geneesmiddelenbeleid

Het ziekenhuis maakt bij het verstrekken van geneesmiddelen gebruik van een zogenaamd regionaal 'geneesmiddelenformularium’. Dit is een overzicht van de in het ziekenhuis beschikbare

geneesmiddelen. Dit overzicht wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van een commissie. De

in het formularium genoemde geneesmiddelen worden zonder overleg afgeleverd. Voor andere

geneesmiddelen vindt overleg plaats met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Een geneesmiddel dat

niet voorkomt in het formularium wordt door de ziekenhuisapotheker vervangen door een gelijkwaardig

ander middel. Deze vervanging gebeurt aan de hand van een vervangingslijst. De vervangingslijst

is opgesteld door de geneesmiddelencommissie en goed bevonden door uw specialist. In een aantal

gevallen betreft het slechts het afleveren van een generiek preparaat in plaats van een merk-geneesmiddel, maar het kan ook betekenen dat een niet-identiek maar gelijkwaardig werkend geneesmiddel wordt afgeleverd.

Zorgverleners en patiënten kunnen over het geneesmiddelengebruik zelf advies en informatie

vragen aan de ziekenhuisapothekers. Informatie over geneesmiddelen kunt u ook vinden op

www.apotheek.nl van de KNMP.

Ervaringen met een geneesmiddel kunt u melden op www.meldpuntmedicijnen.nl. Dit meldpunt is een

samenwerking van het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik met een aantal

patiëntenorganisaties, de Consumentenbond en de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht. Het

initiatief wordt gesteund door het ministerie van VWS en de apothekersorganisatie KNMP. Daarnaast kunt u bijwerkingen melden via www.mijnbijwerking.nl.

Het ziekenhuis meldt bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (Landelijke Registratie

en Evaluatie van Bijwerkingen) zonder daarbij uw persoonlijke gegevens bekend te maken.

 

Links

www.scheldezoom.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.